Subsidie mogelijk voor taalonderricht

Werkgevers kunnen vanaf 1 juni 2019 subsidie aanvragen voor medewerkers die een cursus of opleiding ter verbetering van de taalvaardigheid willen volgen. Ook cursussen die leiden tot een betere rekenkundige of digitale vaardigheid komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 september 2019 via de website www.telmeemettaal.nl

Dringend advies: vraag zo snel mogelijk aan, want voor de subsidiepot geldt: op is op.

De overheid heeft de middelen beschikbaar gesteld omdat werknemers die de Nederlandse taal voldoende beheersen, een streepje voor hebben in contacten met werkgever, collega’s of de opdrachtgever.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie