BELANGRIJKE INFORMATIE: cao loontabellen moeten worden aangepast

Per 1 juli 2019 is de wet op het minimumloon gewijzigd. De leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen, is verlaagd van 22 naar 21 jaar. Dat heeft direct gevolgen voor de loontabel zoals die tijdens de cao-onderhandelingen voor de schoonmaak is afgesproken.
Het loongebouw start nu op 21 jaar. De 21-jarige schuift als het ware door naar het ‘vakvolwassen’ basisuurloon dat tot op heden gold vanaf 22 jaar. Ook de opbouw van dienstjaren start daarmee vanaf 21 jaar.

De tabel is inmiddels aangepast en vindt u hieronder; bedrijven moeten deze gewijzigde versie hanteren.
OSB betreurt de gang van zaken die voor de bedrijven extra administratieve rompslomp met zich meebrengt. Aanpassing van de loontabel is echter noodzakelijk voor de algemeen-verbindendverklaring van de cao, zodat de cao-afspraken gaan gelden voor alle bedrijven in de branche.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij onze cao-helpdesk via telefoonnummer 0800 2265456 of per mail cao@osb.nl.

Basisuurloon/leeftijd Lngr. 1 Lngr. 2 Lngr. 3 Lngr. 4 Lngr. 5 Lngr. 6
17 jaar en jonger 4,92 5,17 5,41 5,69 5,90 6,20
18 jaar 6,02 6,31 6,62 6,95 7,22 7,58
19 jaar 7,11 7,46 7,82 8,22 8,53 8,96
20 jaar 8,21 8,61 9,02 9,48 9,84 10,34
21 jaar 9,30 9,76 10,23 10,74 11,15 11,71
Basisuurloon/dienstjaren Lngr. 1 Lngr. 2 Lngr. 3 Lngr. 4 Lngr. 5 Lngr. 6
0 10,94 11,48 12,03 12,64 13,12 13,78
1 11,33 11,90 12,45 13,08 13,58 14,27
2 11,74 12,32 12,90 13,53 14,05 14,76
3 12,11 12,72 13,31 13,98 14,52 15,25
4 12,49 13,12 13,75 14,42 14,98 15,74

*Lngr. = loongroep

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie