Cao-boekjes gereed

De boekjes waarin alle cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers zijn opgenomen, zijn kort geleden van de drukpers gekomen. Anders dan in het verleden kunnen bedrijven exemplaren gratis opvragen bij de RAS. Nogal wat ondernemingen hebben laten weten de voorkeur te geven aan het papierloos beschikbaar stellen van alle afspraken. Dat kan ook. Daarvoor is op initiatief van OSB de cao-app ontwikkeld. De teksten komen (uiteraard) overeen met die in het boekje, maar de app bevat daarnaast nog aanvullende informatie.

Om het belang van de cao voor werknemers én werkgevers te benadrukken, zullen na de zomervakantie in verschillende bedrijven exemplaren van het boekje symbolisch worden overhandigd. Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid de app gratis te downloaden.

De uitwerking van de verschillende afspraken tijdens de cao-onderhandelingen heeft even geduurd in verband met de precieze formuleringen en de tekstuele aanpassingen van verwijzingen. Inmiddels zijn de afspraken bij het ministerie van Sociale Zaken voorgelegd voor de algemeen verbindendverklaring.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie