CAO algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven algemeen verbindend verklaard. Zo’n verklaring betekent dat alle bedrijven in de bedrijfstak zich moeten houden aan de afspraken die werkgevers- en werknemersorganisaties eerder met elkaar hebben gemaakt. In het geval van de schoonmaak-cao zijn dat OSB namens de werkgevers en FNV en CNV namens de werknemers.

De cao geldt voor 125.000 werknemers in de schoonmaaksector. Om de cao gemakkelijk inzichtelijk te maken, heeft OSB een speciale cao-app laten ontwikkelen. Hierin staan alle gemaakte afspraken vermeld, plus extra informatie. Als vanouds is voor geïnteresseerden ook nog een papieren versie beschikbaar, verkrijgbaar via de RAS (Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche).

De cao heeft een looptijd tot 1 juli 2021.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie