Archiveren op auteur

Nieuw reglement en aangepaste subsidies in verband met opleidingen

De RAS heeft voor 2019 het reglement om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de opleidingskosten en de hoogte van de opleidingskosten aangepast. Klik op de links om hierover meer informatie te ontvangen. Verder is er nog een belangrijke wijziging ten aanzien van de kosten van herexamens. Vanaf 1 januari 2019 neemt de RAS Lees meer…

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →

Wet compensatie transitievergoeding aangenomen en regeling gepubliceerd

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →

Het recht op verlof van partners bij geboorte wordt uitgebreid.

U heeft het ongetwijfeld gelezen of gehoord dat het verlof van partners bij de geboorte wordt uitgebreid.  Wat verandert er nu precies. Lees het hieronder. Op dit moment hebben werknemers na de bevalling van hun partner recht op twee dagen betaald verlof (kraamverlof) na de geboorte, ongeacht hun wekelijkse arbeidsduur. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit en Lees meer…

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt/ontslag, gedeeltelijke transitievergoeding

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →

UWV: Nieuwe versie uitvoeringsregels ontslag

Er is een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels ontslag. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO). Voor uitgebreide informatie hierover kunt u terecht op de site van het UWV. Auteur Hermien DautzenbergSecretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.Mail | More Posts (7)

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →

AWVN: nadere uitleg richtlijn ‘De Zieke werknemer’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op het Arboportaal een documentgepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De beleidsregels hebben vanaf het moment van publicatie, 21 april 2016, tot veel discussie geleid. Voornaamste bezwaar van veel partijen betrokken bij verzuim(beleid) en re-integratie, is dat Lees meer…

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →

UWV: loonkosten vergoeding met de no-riskpolis

Als werkgever heeft u misschien recht op een no-riskpolis als u een werknemer in dienst neemt met een ziekte of een handicap, of een oudere werknemer die langere tijd een ww-uitkering heeft gehad. Een no-riskpolis geeft u mogelijk recht op een vergoeding van (een deel van) de loonkosten. Het UWV heeft een overzicht/factsheet gemaakt wanneer Lees meer…

Auteur Hermien Dautzenberg

Secretaris Arbeidsvoorwarden & Sociale Zekerheid.

Plaats een reactie Lees verder →