Archiveren op auteur

Staatssecretaris van Ark (Ministerie SZW): ‘Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking’

Staatssecretaris van Ark heeft bekend gemaakt een reeks maatregelen en extra investeringen in te gaan zetten om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die zelf niet het minimumloon kunnen verdienen. Op vier punten worden stappen gezet voor verbeteringen bij het werken met een arbeidsbeperking: Regels worden eenvoudiger Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Staatssecretaris van Ark wil inkoop diensten mee laten tellen

Vrijdag 7 september jl. heeft staatssecretaris van Ark (Ministerie SZW) aan de Tweede Kamer laten weten, inkoop van diensten voor de banenafspraak mee te laten tellen bij de inkopende werkgever. Dit schrijft ze in een brief waarin een breed offensief wordt gepresenteerd om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

OSB is tegen verhoging van het lage BTW tarief

Het Kabinet heeft in het Regeerakkoord aangekondigd het lage BTW tarief van 6 naar 9% te verhogen. Naar alle waarschijnlijkheid worden deze plannen tijdens Prinsjesdag door het Kabinet gepresenteerd. OSB is tegen deze verhoging en doet daarom mee in de lobby van MKB Nederland. Het verlaagde BTW tarief is ooit ingevoerd om bij arbeidsintensieve sectoren, Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

OSB is teleurgesteld over gebrek aan evenwicht tussen vast en flex in WAB

OSB heeft gereageerd op de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in balans’ (WAB). OSB constateert dat het met dit concept slechts ten dele is gelukt om vast en flex werk meer in balans te brengen. De ruimte die het wetsvoorstel biedt (met verruiming ketenbepaling, proeftijd en ontslagmogelijkheden) staat onvoldoende in verhouding tot de Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Participatiewet, banenafspraak en quotum: we praten u bij in 10 minuten

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Lobbypunten 2017 en bereikte resultaten

Schoonmaaksector is banenmotor Beperk in de Wet markt en overheid dat overheden oneerlijk concurreren met ondernemers. o Resultaat: in het Regeerakkoord en in de aanpassing van de Wet markt en overheid wordt de positie van de overheid verder beperkt. Leg zelfregulerende sectoren minder toezicht op door verdergaande samenwerking tussen deze bedrijven, ISZW en Belastingdienst. o Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Lobbypunten 2018

Markt & ondernemerschap • Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, willen we alle partijen die schoonmaakwerkzaamheden verzorgen in een gelijk speelveld laten opereren door naleving van de brancheregels te bevorderen en zonodig af te dwingen. • Bij (dreigende) inbesteding door overheden spannen we ons in om dit te voorkomen dan wel de negatieve gevolgen voor Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Waardering SER voor het Dienstenpact

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde vrijdag 16 maart 2018 de verkenning ‘De vele kanten van banen combineren’. In dit rapport heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen in kaart gebracht. Uit de verkenning blijkt niet één stereotype ‘baancombineerder’ te zijn. Er zijn situaties waarin mensen vrijwillig kiezen voor het combineren van banen. De SER Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Gemeenteraadsverkiezingen: kansen voor schoonmaak-en glazenwassersbedrijven

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven zorgen voor banen, voor welvaart, een dynamische gemeente en een levendige stad. Dankzij hun (financiële) steun bloeien veel lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, dat groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. Het loont Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Informatie om relatie met gemeenten te versterken

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →