Archiveren op auteur

Nieuwe subsidieronde 2019: Tel mee met Taal

Een werknemer die de Nederlandse taal voldoende beheerst kan beter communiceren met zijn werkgever, collega’s en de opdrachtgever maar ook buiten zijn werk loopt de communicatie dan een stuk gemakkelijker; met de dokter, in de winkel, met de leerkrachten van zijn kinderen. Mogelijk beheersen nog niet alle werknemers in uw bedrijf de Nederlandse taal in Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Lonen stijgen ingaande loonperiode 7 / 1 juli 2019 met 1%

Met ingang van loonperiode 7 (bij vierwekelijkse betaling) of per 1 juli (bij maand betaling) worden de lonen met 1% verhoogd. De wetgever heeft bepaald dat werknemers van 21 jaar vanaf 1 juli 2019 recht hebben op 100% van het wettelijk minimumloon (wml). Ondanks de cao-verhoging komt het loon voor deze werknemers in de loongroepen Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter

Er is een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. Dit document is bedoeld om werkgevers te helpen in de begeleidingen en re-integratie van werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn. De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’. Ga hier naar de vernieuwde Werkwijzer Poortwachter Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale ZekerheidOp Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koude dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen. Artikel 33 zegt dat de werkgever bij onwerkbaar weer de werknemer andere dan de Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Lonen stijgen met 2% per 1 januari 2019 (aangepast op 7-1-2019)

7 januari 2019: in verband met afrondingsverschillen is een aantal uurlonen aangepast. Op 20 december hebben de cao-partijen een cao-onderhandelingsresultaat bereikt. Dit akkoord is eind maart definitief vastgesteld door de onderhandelende partijen: OSB, FNV en CNV. Vooruitlopend op een akkoord door alle partijen, vindt u hier vast de lonen aan zoals die met ingang van 1 Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Sociale lasten en opslagpercentage 2019

De sociale lasten voor werkgevers per 1-1-2019 zijn definitief. Deze worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en zijn wettelijk en sectoraal bepaald. Op basis van de huidige sociale lasten heeft OSB het opslagpercentage bij contractswisseling vastgesteld op 27,8%. In 2018 was dit percentage 28,1% en in 2016 en 2017 was dit percentage 27,6%. Klik hier voor een Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Tips om ziekteverzuim te voorkomen

Met name de werknemers in het MKB zijn momenteel vaker ziek thuis dan enige tijd geleden. Dat kost u als werkgever veel geld. Als je de werknemers gezond en gelukkig houdt kan dat veel geld schelen. Hierbij vijf tips hoe u iets kunt doen voor uw werknemers en hoe dit voor de werkgever in financieel Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

1 reactie Lees verder →

Verboden: gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

OSB heeft als brancheorganisatie een brandbrief ontvangen van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).  De commissie concludeert op basis van een recent onderzoek dat er ook in de schoonmaakbranche (nog steeds) sollicitatieformulieren worden gebruikt waarin de potentiële werkgever gezondheidsvragen stelt aan de sollicitant; dat is verboden behalve als daar een wettelijke grondslag voor is en de Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Iedere werknemer heeft tot de AOW-gerechtigde leeftijd recht op een minimum inkomen. Voor werknemers van 22 tot de AOW-leeftijd geldt het wettelijk minimumloon. Voor werknemers onder de 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Wettelijk minimumloon(jeugd)loon per 1 januari 2019 De brutobedragen van het wettelijke minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen per 1 januari 2019. Voor een werknemer Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Artikel 38 langer algemeen verbindend verklaard

De CAO 2017-2018 is tot en met 31 december 2018 algemeen verbindend verklaard. Voor een aantal artikelen hebben sociale partners echter langere algemeen verbindend verklaring aangevraagd. Onder andere voor artikel 38 (contractswisseling), dit om te voorkomen dat tijdens een caoloze periode werkgevers die geen lid zijn van OSB bij contractswisseling de werknemers van de verliezende Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →