Archief | OSB Nieuws RSS feed voor deze sectie

Column Jeanette Voogt-Van Pelt: Financieel gezonde werknemers

Als we kijken naar de wereld om ons heen, lijkt het steeds beter te gaan, de economie trekt aan, de arbeidsmarkt ligt open, de salarissen stijgen als gevolg van positieve cao onderhandelingen, maar… Helaas is het zo dat  binnen onze branche de financiële positie van sommige van onze werknemers niet in lijn is met het Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Tweede Kamer wil calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer

De Tweede Kamer wil een zogeheten calamiteitenregeling die het voor werkgevers mogelijk maakt om werknemers bij onwerkbaar weer – zoals een strenge vorstperiode – via een werkloosheidsuitkering door te betalen. De oproep hiertoe door de ondernemersorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven OSB heeft bij de Kamer gehoor gevonden. Een motie van CDA en ChristenUnie heeft gisteren Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Actualiteitencursussen nieuwe CAO

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

OSB positief over invulling lastenverlichting mkb

OSB kan zich vinden in de voorstellen van staatssecretaris Snel van Financiën voor de invulling van de € 100 miljoen lastenverlichting voor het mkb. De verlaging van de lasten op arbeid richt zich vooral op vergroting van de vrije ruimte (in de werkkostenregeling) voor het mkb. Dat gebeurt door het reguliere percentage van 1,2% voor Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Pleidooi in Tweede Kamer voor calamiteitenregeling

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen een laagdrempelige calamiteitenregeling als werken door onwerkbaar weer onmogelijk is, zoals meermalen door OSB bepleit. Ze hebben vorige week een motie ingediend die de regering oproept hierover met werkgevers- en werknemersorganisaties te gaan overleggen. Binnenkort moet blijken of ook andere fracties de motie steunen. De calamiteitenregeling Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Scholingsfonds: er is nieuw budget beschikbaar

In de cao 2019 – 2021 zijn de afspraken om mensen breder in te kunnen zetten gecontinueerd. Onderdeel hiervan is dat een scholingsbudget beschikbaar wordt gesteld voor deze cao-periode. Budget bedraagt €300.000 per jaar. Het scholingsbudget richt zich op ontwikkeling richting banen in andere sectoren. Mensen die daarvoor gemotiveerd zijn krijgen zo de kans hun Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Gratis controle bewakingscamera’s in Noord-Holland

Ondernemers in Noord-Holland kunnen gratis hun systemen en opstellingen van bewakingscamera’s laten controleren door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De controle is onderdeel van de campagne ‘Excellent Cameratoezicht’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding voor de campagne is het feit dat de helft van de beelden van particuliere camerasystemen in Nederland Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Oor voor schoonmaakproblematiek bij Tweede Kamerlid Wörsdörfer (VVD)

In een gesprek met Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) hebben OSB-voorzitter Piet Adema en lobbyist Evelyne Simons een aantal voor OSB-leden belangrijke thema’s aan de orde kunnen stellen. Het Kamerlid was uitgenodigd voor het OSB-congres op 22 november jl., maar had toen aangegeven verhinderd te zijn. Hij gaf aan wel graag nader kennis te maken met Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

OSB zoekt een Junior Adviseur Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid (m/v)

OSB is voor het cluster Sectorontwikkeling op zoek naar een Junior Adviseur Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid. Over OSB De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) behartigt de belangen van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een branche die volop investeert in mensen, een integratiemotor voor Nederland is en staat voor kwaliteit. Vanuit ons kantoor in ’s-Hertogenbosch werken we Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Tweede Kamer bespreekt Wet arbeidsmarkt in balans

Deze week bespreekt de Tweede Kamer  het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).  De wet beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Het verschil tussen vast en flexwerk moet verkleind worden. Hiertoe heeft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een reeks van maatregelen aangekondigd.  Vanuit werkgeversorganisaties Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →