Archief | OSB Nieuws RSS feed voor deze sectie

Nieuwe subsidieronde 2019: Tel mee met Taal

Een werknemer die de Nederlandse taal voldoende beheerst kan beter communiceren met zijn werkgever, collega’s en de opdrachtgever maar ook buiten zijn werk loopt de communicatie dan een stuk gemakkelijker; met de dokter, in de winkel, met de leerkrachten van zijn kinderen. Mogelijk beheersen nog niet alle werknemers in uw bedrijf de Nederlandse taal in Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik Algemene Ledenvergadering OSB

Afgelopen donderdag 16 mei vond in Baarn de Algemene Ledenvergadering van OSB plaats in Baarn. Ongeveer 50 leden woonden de vergadering bij. Naast de verenigingsonderwerpen, zoals de notulen van de vorige vergaderingen en het bespreken van de jaarrekening van 2018, licht voorzitter Piet Adema de activiteiten van OSB in en rondom ‘Den Haag’ toe. Samen Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Eerste Kamer uit kritiek op de Wet arbeidsmarkt in balans

Maandag 20 mei heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) besproken. Het doel van de WAB is het verschil tussen flex- en vast werk te verkleinen. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het onderscheid in de WW-premie voor vaste en flexibele arbeid. Daarbij hebben vaste banen een lagere WW-premie dan flexibele banen. Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Inspectie SZW presenteert Jaarverslag 2018

Inspectie SZW heeft vorige week het Jaarverslag over 2018 gepresenteerd. De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen. In het jaarverslag komen verschillende branches aan bod, ook de schoonmaakbranche. Inspectie SZW en OSB zijn regelmatig met elkaar in gesprek over de controles, de communicatie daarover en over preventieve maatregelen. OSB vindt Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Lonen stijgen ingaande loonperiode 7 / 1 juli 2019 met 1%

Met ingang van loonperiode 7 (bij vierwekelijkse betaling) of per 1 juli (bij maand betaling) worden de lonen met 1% verhoogd. De wetgever heeft bepaald dat werknemers van 21 jaar vanaf 1 juli 2019 recht hebben op 100% van het wettelijk minimumloon (wml). Ondanks de cao-verhoging komt het loon voor deze werknemers in de loongroepen Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuwe standaard algemene voorwaarden

OSB heeft een nieuwe versie gemaakt van de algemene voorwaarden die bedrijven kunnen gebruiken bij het sturen van offertes en rekeningen. Met de wijzigingen zijn de voorwaarden weer geheel en al bij de tijd gebracht. Bepaalde wijzigingen waren wenselijk of noodzakelijk. OSB heeft in overleg met vertegenwoordigers van een aantal specialistische bedrijven ervoor gekozen om Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Vraag op tijd EHerkenning aan voor websites van de overheid

EHerkenning is een online methode voor ondernemers om veilig in te loggen op websites van de overheid en gebruik te maken van de diensten. Vanaf 1 november is EHerkenning nog de enige manier om op het werkgeversportaal van het UWV in te loggen en zo ziek- en betermeldingen te doen. Alle andere machtigingen voor het portaal gaan Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Vraaggesprek met Kamerlid leidt tot verkeerd beeld over schoonmaak

In een artikel dat vandaag in veel regionale kranten is verschenen, wordt ten onrechte gesuggereerd dat werknemers in de schoonmaaksector het minimumloon verdienen. Dat is niet het geval. Al sinds jaar en dag liggen de lonen in de bedrijfstak ver boven het wettelijk minimum. Het uurloon dat bij de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden is Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Blijf online AVG-programma tegen geringe kosten gebruiken

OSB heeft met de Stichting AVG voor Verenigingen een afspraak kunnen maken over blijvend gebruik van het online AVG-programma. Hiermee kunnen bedrijven voldoen aan de verplichtingen van de privacywetgeving. Sinds vorig jaar maken veel leden gebruik van het programma. Voor het eerste jaar stelde OSB gratis vouchers beschikbaar, zodat er geen kosten aan verbonden waren. Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Bijeenkomst voor OSB-leden regio Nunspeet – 3 juli 2019

OSB nodigt haar leden, die werkzaam zijn in de regio Nunspeet, uit voor een bijeenkomst die samen met de Inclusief groep uit Nunspeet wordt georganiseerd. De Inclusief groep, een sociale onderneming, is op zoek naar schoonmaak- en glazenwassersbedrijven in de regio Noord-Veluwe om mee samen te werken. Inclusieve arbeidsmarkt Op verzoek van de Inclusief groep Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →