Tag archieven: CAO

CAO algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven algemeen verbindend verklaard. Zo’n verklaring betekent dat alle bedrijven in de bedrijfstak zich moeten houden aan de afspraken die werkgevers- en werknemersorganisaties eerder met elkaar hebben gemaakt. In het geval van de schoonmaak-cao zijn dat OSB namens de werkgevers en FNV Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Cao-boekjes gereed

De boekjes waarin alle cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers zijn opgenomen, zijn kort geleden van de drukpers gekomen. Anders dan in het verleden kunnen bedrijven exemplaren gratis opvragen bij de RAS. Nogal wat ondernemingen hebben laten weten de voorkeur te geven aan het papierloos beschikbaar stellen van alle afspraken. Dat kan ook. Daarvoor is op Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

BELANGRIJKE INFORMATIE: cao loontabellen moeten worden aangepast

Per 1 juli 2019 is de wet op het minimumloon gewijzigd. De leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen, is verlaagd van 22 naar 21 jaar. Dat heeft direct gevolgen voor de loontabel zoals die tijdens de cao-onderhandelingen voor de schoonmaak is afgesproken. Het loongebouw start nu op 21 jaar. De 21-jarige schuift als het Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Tekst cao schoonmaak 2019 – 2021 nu beschikbaar

De tekst ‘cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2019-2021’ is klaar. U kunt hier het pdf-bestand downloaden. Ook de cao schoonmaak app is geupdate Dat betekent dat de complete cao-tekst vanaf vandaag daar te raadplegen. Via de app kunnen alle werkgevers en werknemers de cao schoonmaak altijd en overal raadplegen. De app is kosteloos te downloaden in Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Cao-actualiteitencursussen OSB weer goed bezocht

Kort nadat de nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche werd afgesloten waren Hermien Dautzenberg en (de inmiddels bij OSB vertrokken) Alie Dijkstra van de cao-helpdesk van OSB al op pad om leden te informeren over de wijzigingen in de cao. In een kleine drie maanden verzorgden zij 15 actualiteitencursussen met in totaal 262 deelnemers. Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Scholingsfonds: er is nieuw budget beschikbaar

In de cao 2019 – 2021 zijn de afspraken om mensen breder in te kunnen zetten gecontinueerd. Onderdeel hiervan is dat een scholingsbudget beschikbaar wordt gesteld voor deze cao-periode. Het scholingsbudget richt zich op ontwikkeling richting banen in andere sectoren. Mensen die daarvoor gemotiveerd zijn krijgen zo de kans hun talenten en vaardigheden buiten de Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Onderhandelingsakkoord cao schoonmaak: werkgevers en werknemers vinden elkaar.

Werkgevers in de schoonmaak (verenigd in brancheorganisatie OSB) en vakbonden CNV en FNV hebben in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 december een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De overeengekomen looptijd is twee-en-een-half jaar (1 januari 2019 – 30 juni 2021). “In totaal hebben we acht dagen Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Onderhandelingen cao schoonmaak: werkgevers komen met loonbod

Bij de vijfde onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor de schoonmaak heeft brancheorganisatie OSB een bod voor een driejarige cao aan CNV en FNV uitgebracht. De onderhandelingsdelegatie van de brancheorganisatie biedt haar sociale partners voor die periode een loonruimtestijging van 7,7% aan. Het bod van de werkgevers voorziet in een loonsverhoging van 6% voor de Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Artikel 38 langer algemeen verbindend verklaard

De CAO 2017-2018 is tot en met 31 december 2018 algemeen verbindend verklaard. Voor een aantal artikelen hebben sociale partners echter langere algemeen verbindend verklaring aangevraagd. Onder andere voor artikel 38 (contractswisseling), dit om te voorkomen dat tijdens een caoloze periode werkgevers die geen lid zijn van OSB bij contractswisseling de werknemers van de verliezende Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Hermien Dautzenberg, Julian de Corte & Evelyne Simons

Plaats een reactie Lees verder →

Het Schoonmakersparlement – documentaire terugkijken

‘Ik ben een trotse schoonmaker!’ Met deze boodschap begint de documentaire van Leon Verdonschot over het Schoonmakersparlement. Verdonschot volgde vier schoonmakers een jaar lang tijdens hun werk, thuis en tijdens parlementszittingen en acties op weg naar een nieuwe cao. Gisteren om 20:55 uur was deze documentaire te zien op NPO 2. Uitzending gemist? Klik hier om het Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →