Inspectie-instellingen

OSB heeft voor de toetsing van het OSB-Keurmerk met de volgende inspectie-instellingen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze instellingen zijn in staat om zowel het OSB-Keurmerk als de NEN 4400-1 norm te inspecteren. Het betreft  de volgende instellingen:

Het staat ieder OSB lid uiteraard vrij om contact met deze inspectie-instellingen op te nemen.

Andere instellingen
Andere inspectie-instellingen die ook het OSB-Keurmerk willen toetsen dienen eerst een samenwerkingsovereenkomst met OSB te sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de controle op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de schoonmaakspecifieke eisen uitgevoerd moet worden en hoe informatie wordt uitgewisseld. De inspectie-instellingen dienen ook deel te nemen aan een harmonisatieoverleg met OSB en de overige instellingen die het OSB-Keurmerk mogen toetsen.

Als de inspectie-instelling waarmee u al zaken doet ook op het OSB-Keurmerk wil toetsen, dient de inspectie-instelling eerst contact met OSB op te nemen. Verzeker uzelf ervan dat uw inspectie instelling in bovenstaande lijst is opgenomen voordat u de inspectie instellingen opdracht geeft om het OSB-Keurmerk te laten toetsen.

Auteur Nico Koch

Beleidssecretaris KAM en Economie