OSB wijst op gevaar van inbesteden door activeren quotumwet

Politiek 26 september 2017

OSB wijst op gevaar van inbesteden door activeren quotumwet

Het kabinet heeft begin september besloten om over te gaan tot het activeren van het quotum arbeidsbeperkten voor overheidswerkgevers. Staatssecretaris Klijnsma heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. De quotumheffing wordt pas over het jaar 2019 opgelegd.

Expert

De werkgevers in het bedrijfsleven liggen op koers en hebben in 2016 de afgesproken doelstelling wel gehaald en hebben dus nog niet te maken met de quotumheffing. Goed nieuws voor alle werkgevers in het bedrijfsleven, en dus ook voor de schoonmaakondernemers. Er hangt de schoonmaak-en glazenwassersbranche echter wel een andere dreiging boven het hoofd.

Bedreiging
OSB ziet het opleggen van een quotum aan de overheid als een directe bedreiging voor de branche. Voor overheidswerkgevers is inbesteden een relatief makkelijke manier om banen voor de doelgroep in te vullen. Dit is een direct gevaar voor diensten aan de basis van de arbeidsmarkt die op dit moment zijn uitbesteed, zoals schoonmaak.

Verder wordt in 2018 weer gemeten of de volgende tranche van de banenafspraak gehaald is. Zowel voor overheid als voor het bedrijfsleven bestaat het gevaar dat die tranche niet gehaald wordt en er een quotum wordt opgelegd. Werkgevers zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

Sociaal werkgeverschap biedt perspectief voor arbeidsbeperkten
OSB verzet zich tegen inbesteding. Dit gebeurt via directe lobby richting de op dit moment formerende partijen en op een meer indirecte manier via VNO NCW en MKB Nederland. Wij hebben de formerende partijen voorgesteld om het quotum af te schaffen. Hierin zien wij de oplossing om inbesteding te voorkomen.

Het streven naar sociaal en inclusief werkgeverschap is voor OSB- leden de normaalste zaak van de wereld en aan de orde van de dag. Wij zijn van mening dat op een positieve manier investeren in een sterke basis van de arbeidsmarkt banen oplevert voor arbeidsbeperkten. Door het activeren van het quotum voor overheidswerkgevers komt onze doelstelling onder druk te staan

VNO NCW ziet het gevaar van inbesteden ook en steunt OSB in de strijd tegen inbesteden

Meer informatie over de Wet banenafspraak en quotumwet

Gerelateerd