Karin van Elten: Een steen verlegd in een rivier op aarde …

Opinie 21 september 2018

Karin van Elten: Een steen verlegd in een rivier op aarde …

De bestuursleden van het OSB-segment AWOG schijnen regelmatig hun licht op allerlei onderwerpen die hun specialisme aangaan. Dat doen zij in deze columns.

Expert

November 2015, na een maand proef lopen komt er medewerker met een Wajong-status bij ons in dienst. We praten, begeleiden en coachen hem. Gedurende deze gesprekken komen we er achter dat de thuissituatie niet de veiligste situatie is voor hem. We helpen hem uit huis te gaan en om op zich zelf te gaan wonen.

Na een half jaar blijken er schulden te zijn, niet alleen door zijn eigen toedoen, maar vooral vanwege z’n vroegere thuissituatie. Het huis waar hij in woont gaat plat en we gaan weer samen met hem op zoek naar een andere woning, maar dat mag niet baten. Er is geen woningcoöperatie of particuliere woningverhuurder die hem een woning wil verhuren. Dit komt omdat hij loonbeslag heeft. Zelfs als wij als werkgever borg willen staan voor de huur gaan ze niet akkoord. Inmiddels is de medewerker  dakloos geworden en verblijft hij nu bij het Leger des Heils.

Wij zijn nu bijna 3 jaar verder. Als werkgever hebben we hem op diverse vlakken bijgestaan. Enerzijds kost het heel veel energie om te investeren in een wajonger maar anderzijds levert het jou als werkgever ook heel veel energie, kracht en plezier op als de werknemer het goed doet binnen je bedrijf, zijn draai vindt en door dit alles de zin in het leven houdt. Dat is heel veel waard én onbetaalbaar.

Onze medewerker heeft een unieke kans gekregen. Hij is uitgenodigd om mee te doen aan een televisieprogramma. Hij zal 6 maanden worden gevolgd door een camera, krijgt diverse soorten van begeleiding op verschillende vlakken zoals omgaan met geld, hoe hij verder moet als alles achter de rug is en een begeleider waar hij mee kan praten om alles wat hem overkomen is een plekje te geven. Nog 3 maanden te gaan en dan gaan we zien wat het eindresultaat is.

Iemand helpen verandert misschien niet de hele wereld. Maar het kan wel een wereld van verschil maken voor die ene persoon.

Karin van Elten, bestuurslid OSB-segment AWOG met portefeuille thema ‘mens’
(21-9-2018 gedeeld via LinkedIn/speerpunt AWOG thema markt/social media)

Gerelateerd