Onwerkbaar weer, vorstverlet en calamiteitenregeling

Achtergrond 21 januari 2019

Onwerkbaar weer, vorstverlet en calamiteitenregeling

Nu de koude dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen.

Experts

Artikel 33 zegt dat de werkgever bij onwerkbaar weer de werknemer andere dan de gebruikelijke werkzaamheden op kan dragen, mits deze in lijn liggen met de activiteiten zoals bepaald in artikel 1 lid 3 van de CAO. In dat geval wordt het loon gewoon doorbetaald.

UWV
Als u geen ander werk hebt voor uw werknemer, dan kunt u namens de werknemer een uitkering aanvragen volgens de wettelijke voorzieningen bij het UWV. Als werkgever moet u deze uitkering gedurende 27 dagen aanvullen tot 100% van het loon en na 27 dagen tot 90% van het loon. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het UWV.

Gerelateerd