Milieutool is geupdatet

Instrument 1 juni 2019

Milieutool is geupdatet

Als je met gevaarlijke stoffen werkt, ze opslaat en/of vervoert, krijg je met veel verschillende wet- en regelgeving te maken. Veelal worden de schoonmaakmiddelen zelf tot de gevaarlijke stoffen gerekend maar ook (vervuild) afvalwater kan milieuvervuilend zijn.

Expert

Om snel in kaart te brengen met welke wet- en regelgeving op milieugebied je te maken heeft, heeft OSB een milieutool laten ontwikkelen. Aan de hand van een vragenlijst worden de activiteiten in kaart gebracht en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is. Ook kun je direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. Er wordt meteen aangegeven of u bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet vragen.

In de praktijk is de milieutool erg handig gebleken voor bedrijven die zich volgende de NEN-14000 (milieuzorg) willen laten certificeren.

De milieutool wordt regelmatig geactualiseerd. Begin 2019 is deze geactualiseerd. OSB-leden kunnen de milieutool hier downloaden.

Gerelateerd