Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte

Achtergrond 5 augustus 2019

Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte

Het werken op hoogte kent grote risico’s. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken (werkmethodes en eisen per methode) gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn het minimaal vereiste niveau van veiligheid, waarop Inspectie SZW inspecteert. Deze veiligheidsafspraken gelden voor iedereen die werkt in de glas- en gevelreiniging, werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Expert

Vindplaats regels rondom VWOH

De module RI&E Veilig werken op hoogte is oorspronkelijk in 2007 opgesteld, herzien in 2013 en in 2016 gewijzigd. Inspectie SZW heeft ingestemd met de vernieuwde Arbocatalogus. Door deze herzieningen is de tekst van de ‘blauwe (HBA) map’ niet meer actueel en kan deze NIET meer worden gebruikt bij het beoordelen van het veilig werken op hoogte op een object.

Digitaal kunt u echter alle informatie geactualiseerd terugvinden die ook in de blauwe map zat:

  • Stroomschema arbeidshygiënische strategie: er moet als eerste worden gekeken naar wat de veiligste werkmethode is, de zogeheten bronaanpak. Pas als de meest verantwoorde methode niet mogelijk is, mag uitgeweken worden naar een andere methode. Om deze bronaanpak gemakkelijker te maken, is er het stroomschema arbeidshygiënische strategie.
  • Werkmethode-keuzemodel: voor alle werkmethodes zijn de veiligheidseisen en de grenzen opgenomen waarbinnen gewerkt mag worden. Alle eisen en methodes zijn terug te vinden in het werkmethode keuzemodel.
  • Projectinventarisatie voor bestaande gebouwen: alle vragen per werkmethode in eén groot schema.

RIE-glas via rieschoonmaak.nl
De digitale RIE voor glas- en gevelreiniging is sinds 1 april 2014 beschikbaar op de site www.rieschoonmaak.nl. Naast de RIE Veilig werken op hoogte moeten er ook andere risico’s in kaart gebracht worden door glazenwassersbedrijven. Denk aan de bedrijfs-RI&E voor het eigen schoonmaakbedrijf met elementen als bijvoorbeeld ziekteverzuimbeleid, werken met gevaarlijke stoffen en werkdruk. Dat kan allemaal via deze website. Veel glazenwassersbedrijven denken dat ze klaar zijn als ze voor elk object waar ze wassen een object-RI&E gemaakt hebben, maar dat is dus niet het geval!

Om te voorkomen dat glazenwassersbedrijven als het ware verdwalen in de RIEschoonmaak, is op deze website een aparte aanmeldknop gemaakt voor glazenwassersbedrijven en zzp-ers die alleen een objectrie willen maken. Na het sturen van een email aan de RAS (via knop aanmaken account), wordt u zo snel mogelijk een digitale inloglink toegestuurd. Het systeem werkt met een quickstart zodat niet de complete RI&E doorlopen hoeft te worden.

Via www.rieschoonmaak.nl is er handleiding beschikbaar om glazenwassersbedrijven te helpen bij het maken van objectrie’s en door het systeem te loodsen. Deze is overigens ook bereikbaar via de website arboschoonmaak van de RAS. Klik hier door naar deze handleiding voor werkgevers.

Voor systeemtechnische vragen over de module RI&E Glas- en Gevelreiniging op de website www.rieschoonmaak.nl kunt u terecht bij mevrouw Theo Bosma van de RAS via telefoonnummer 073-6200460. Voor inhoudelijke vragen bij Ilse Mariën of Nico Koch van OSB.

KMO Solutions organiseert meerdere keren per jaar trainingen over het werken met de RIEschoonmaak. Check via www.rieschoonmaak.nl de trainingsdata van dit kalenderjaar. OSB-leden krijgen korting op deze eendaagse training.
Verder worden in 2019 via de OSB academie (alleen voor OSB-leden) trainingen aangeboden specifiek voor het maken van object-RIE’s. Klik hier voor meer informatie. 

Gerelateerd