Hanny van den Berg verlaat OSB

Nieuws 27 november 2019

Hanny van den Berg verlaat OSB

Hanny van den Berg beëindigt op 1 december haar functie als directeur van OSB, de branchevereniging voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Afgelopen drie jaar heeft zij leiding gegeven aan de organisatie om na een turbulente periode rust te creëren. Dat is gelukt. De vereniging is nu in een nieuwe fase beland. In goed onderling overleg is overeengekomen dat voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie een ander soort leiderschap gewenst is.

Expert

  • Profielfoto van Piet Adema

    Piet Adema

    Voorzitter OSB

In een toelichting op het besluit zegt voorzitter Piet Adema: “In de periode dat Hanny aantrad was er veel polarisatie en onrust binnen de vereniging, met de bonden en andere stakeholders. We hebben toen gezocht naar een directeur die de verbinding kon leggen en de rust terug kon brengen. Hierin is Hanny uitstekend geslaagd. De rust in de vereniging is terug, de relatie met de bonden is genormaliseerd en er is een prima verbinding met andere stakeholders ontstaan. Inmiddels zijn er twee cao-onderhandelingen geweest waarbij op een scherpe, maar constructieve wijze is toegewerkt naar een resultaat. Ook het ledenaantal heeft zich in deze periode positief ontwikkeld.”

De turbulente periode is achter de rug. De vereniging en de daarbij behorende organisatie dienen zich verder te ontwikkelen om op vraagstukken van de toekomst voorbereid te zijn en de leden op een goede wijze te bedienen. Het bestuur en Hanny zijn overeengekomen dat hiervoor ander leiderschap gewenst is. 

Tijdens de ALV op donderdag 28 november aanstaande zal Hanny van den Berg afscheid nemen van leden. Tijdens de lunchpauze en tijdens het congres is er gelegenheid voor leden en relaties om haar informeel de hand te schudden.