OSB Verzuimdesk voorbeeldcasus #5: Eerstejaarsevaluatie

Praktijk 1 december 2019

OSB Verzuimdesk voorbeeldcasus #5: Eerstejaarsevaluatie

Een medewerker heeft aangegeven het verslag van de eerstejaarsevaluatie niet te ondertekenen. Ze heeft niet aangegeven waarom ze het niet wil ondertekenen. Kan je hier als werknemer hier iets tegen doen?

Expert

Na een jaar is je zieke medewerker nog niet volledig aan het werk. Dat betekent dat het tijd is om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor kun je een Eerstejaarsevaluatie formulier gebruiken. Met deze evaluatie kan eventueel het Plan van aanpak voor zijn of haar reïntegratie worden bijgesteld.

Samen met je medewerker kan je deze Eerstejaarsevaluatie uitvoeren. Naar aanleiding van de evaluatie wordt een verslag opgesteld. Je medewerker heeft het recht om het verslag niet te ondertekenen. Ze dient echter wel te kunnen onderbouwen waarom ze het niet eens is met het verslag. Het is jou als werkgever aan te raden om je medewerker in eerste instantie te wijzen op haar rechten en de mogelijkheden om te reageren op het verslag. Zo kan, indien nodig, aangetoond worden dat jij als werkgever met haar meedenkt. Je kunt bijvoorbeeld van je werknemer vragen om een officiële brief te schrijven, waarin ze onderbouwt waarom ze het niet eens is met het verslag. Ook kan ze middels een Deskundigen Oordeel vanuit het UWV aantonen dat jij als werknemer misschien onvoldoende reïntegratie inspanningen hebt verricht. Door deze handvatten te bieden, kun je proberen er toch samen met je medewerker uit te komen.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?
Neem contact op met de OSB Verzuimdesk!

Gerelateerd