OSB Verzuimdesk voorbeeldcasus #7: Vakantie tijdens ziekte

Praktijk 1 december 2019

OSB Verzuimdesk voorbeeldcasus #7: Vakantie tijdens ziekte

Je medewerkster is een tijdje ziek, maar heeft wel in overleg met de bedrijfsarts vijf weken vakantie ingepland. In deze vakantie gaat zij een tijdje weg. De bedrijfsarts heeft hier goedkeuring voor gegeven. Je medewerkster is van mening dat de werkgever haar loon door moet betalen en dat zij geen vakantiedagen hoeft in te leveren. Is dat inderdaad zo?

Expert

In deze situatie is de visie van de bedrijfsarts essentieel. De bedrijfsarts heeft in dit geval de vakantie goedgekeurd en daardoor is jouw medewerkster vrijgesteld van haar reïntegratieverplichtingen. Indien je medewerkster loon wenst te ontvangen, dienen verlofuren te worden ingeleverd. Het is dus niet zo dat zij geen vakantiedagen in hoeft te leveren voor deze vakantie. Als de bedrijfsarts de vakantie niet had goedgekeurd, dan had je werkneemster niet op vakantie mogen gaan, omdat ze dan nog reïntegratieverplichtingen heeft.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?
Neem contact op met de OSB Verzuimdesk!

Gerelateerd