OSB Verzuimdesk voorbeeldcasussen

Praktijk 1 januari 2020

OSB Verzuimdesk voorbeeldcasussen

Schoonmaakbedrijven met vragen over verzuim en het terugdringen ervan kunnen terecht bij de OSB Verzuimdesk. Om een idee te geven van welke vragen je kunt stellen, vind je hier een aantal voorbeeldcasussen. 

Experts

Voorbeeld casussen

#1 Ziek uit dienst
#2 Loonsanctie
#3 Bedrijfsarts
#4 Eerder terugkeren van zwangerschapsverlof
#5 Eerstejaarsevaluatie
#6 Ziekte naar aanleiding van cosmetische ingreep
#7 Vakantie tijdens ziekte
# 8 Geen contact meer met zieke medewerker
# 9 Ontslag nemen tijdens ziekte
#10 Vervroegde WIA uitkering
#11 Doorwerken tijdens ziekte
#12 Alcoholverslaving
#13 Blijf van mijn lijf huis
#14 Verlengen of niet?
#15 Gesprek met een verzuimende medewerker
#16 Succesvolle re-integratie mét aanpassingen
#17 Succesvolle re-integratie in tweede spoor
#18 Uit elkaar met wederzijds goedvinden
#19 Wachten op deskundigenoordeel
#20 MUP contract
#21 Derde persoon bij verzuimgesprekken
#22 Overname
#23 Vergeten afspraak bij de bedrijfsarts
#24 Werknemer oneens met hersteld melding
#25 Twee werkgevers
#26 Wat kan een werkgever doen na een advies van een bedrijfsmaatschappelijk werker?
#27 Psychische klachten bij zwangerschap
#28 Wel of niet ziek bij overname
#29 Ziekengeld en bereiken pensioengerechtigde leeftijd
#30 No Risk werknemer
#31 Recht op toeslagen bij re-integratie
#32 Contracturen overgenomen werknemer
#33 Verklaring vereist voor ziek door zwangerschap
#34 Ziek tegen einde contract
#35 Tweede spoor
#36 Voorkomen van ziekmelding
#37 Loonsanctie
#38 Eerste en Tweede Spoor parallel
#39 Geloofsovertuiging

Bel met de OSB Verzuimdesk
De verzuimdesk is elke werkdag van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via OSB: 073-648 38 50 (kies voor optie 3). De medewerkers beantwoorden vragen die binnen een half uur kunnen worden afgehandeld. Ervaring leert dat dit in de meeste gevallen genoeg is.

Gerelateerd