OSB Verzuimdesk voorbeeldcasus #12: Alcoholverslaving

Praktijk 6 januari 2020

OSB Verzuimdesk voorbeeldcasus #12: Alcoholverslaving

“Een medewerker is recent opgenomen in een kliniek wegens een alcoholverslaving. De werkgever heeft daarom de medewerker laten weten zijn loon niet door te betalen aangezien hij van mening is dat de medewerker schuldig is aan ‘opzettelijk’ verzuim. De medewerker is het hier niet mee eens. Wie heeft gelijk?”

Experts

In deze casus grijpen we terug op eerdere uitspraken van kantonrechters. Zo blijkt dat in veel gevallen de kantonrechter alcoholverslaving als ziekte bestempelt waardoor de medewerker wel recht heeft op loondoorbetaling. In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2010 wordt gesteld:

“Een verslaving aan alcohol of verdovende middelen op zich niet als ziekte of gebrek is aan te merken, tenzij uit die verslaving gebreken voortvloeien of indien die verslaving noodzaakt tot een klinische opname of behandeling."

In deze casus dient de werkgever de medewerker dus wel gewoon het salaris uit te betalen. Bovendien dient de werkgever de werknemer als arbeidsongeschikt te behandelen en de medewerker ook ziek te melden per x datum.

Gerelateerd