OSB vraagt namens schoonmaakbranche steun Den Haag vanwege Coronavirus

Nieuws 11 maart 2020

OSB vraagt namens schoonmaakbranche steun Den Haag vanwege Coronavirus

Ruim drie weken houdt het Coronavirus ons land in de greep. Het virus legt inmiddels al delen van ons land stil, evenementen worden afgelast en scholen zijn gesloten. Deze beperkingen zijn ook voelbaar in de schoonmaakbranche. Zo is er een toenemende vraag naar schoonmaakwerkzaamheden, -middelen en -materialen. Veelal gaat het om preventieve maatregelen, zoals extra schoonmaak van deurklinken, lichtknoppen, leuningen ed. Een ander aspect is de toegenomen vraag naar handgels en papieren doeken met als gevolg dat deze materialen schaars worden.

Experts

Voelbaar
Tegenover deze toenemende vraag staat een (stevige) omzetdaling, die niet onder het ondernemingsrisico valt. Op verschillende plaatsen laten opdrachtgevers alleen mensen toe met voor het bedrijf kritische functies of sluiten bedrijven de deuren volledig. Dit zorgt voor inkomstenderving bij schoonmaakbedrijven. Deze derving wordt bij ondernemers, met name in de hotel- en evenementenschoonmaak, schoonmaak van scholen en bij grote (internationale) bedrijven gevoeld. Voor ondernemers in Brabant komt daar bovenop dat een deel van de medewerkers niet aan het werk mag of kan. We zien dat het verzuim van schoonmaakpersoneel in het zuiden van het land hoger is dan in de andere delen van Nederland. Bij de aanvraag van werktijdverkorting lopen we aan tegen rigiditeit van de huidige regeling.

Personeelskosten zijn binnen de schoonmaakbranche de grootste post. Daarom zijn praktische zaken (handvatten en procedures) zoals snelle oplossingen rondom werktijdverkorting, verzuimregelingen en bijbehorende financiering van groot en essentieel belang voor onze leden.

Jeroen Veldboer, directeur a.i.: “We willen benadrukken dat het vinden van concrete oplossingen met eenvoudige werkwijzen bij het wegvallen van de omzet, die niet onder het normale ondernemingsrisico vallen, essentieel is. Zowel voor het voortbestaan van onze bedrijven als ook voor de bijdrage die we als branche hebben ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus. Daarom zijn goede afspraken rondom bijvoorbeeld werktijdverkorting zo belangrijk.”


Landelijk coördinatiepunt
OSB heeft voor de schoonmaakbranche een landelijk coördinatiepunt ‘Corona’ opgestart. Samen met de andere platforms binnen OSB zijn voorstellen uitgewerkt, die aan VNO-NCW, MKB Nederland en Minister Koolmees zijn aangeboden. Deze voorstellen zijn onder te verdelen in:

  • verkorting van de werktijden;
  • mogelijkheden voor een overbruggingsfinanciering.

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de hoogte van de WW-premie. We onderzoeken de mogelijkheid om alle werknemers onder de lage WW-premie (WAB) te laten vallen en naar compensatiemogelijkheden voor verzuim/ziektekosten van medewerkers.

Gerelateerd