Vragen & Antwoorden over coronavirus en de schoonmaakbranche

Achtergrond 18 maart 2020

Vragen & Antwoorden over coronavirus en de schoonmaakbranche

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de bedrijfsvoering. 

Laatste update: 7 april 2020 - 9.45 uur

Expert

Bedrijfsvoering: gevolgen coronavirus voor het bedrijf:

Schoonmaker in vitale beroepsgroepen

Verplichtingen/rechten werkgever / werknemer:

Veiligheid

Nadere afspraken met klanten

 1. Om continuïteit te waarborgen wil ik aan de klanten voorstellen dat er beperkt wordt gewerkt en alleen essentiële werkzaamheden worden gedaan zoals de containers buiten zetten, entrees netjes van VvE’s en liften knap; kan dat?
  Ja dat kan, zoek vooral het overleg met de klant gelet op de bijzondere omstandigheden.
 2. Vraag of er gespecialiseerde bedrijven zijn om de kantoren schoon te maken als er sprake is van een corona-uitbraak. Volgens een leverancier zijn die bedrijven er.
  Elk zichzelf respecterend schoonmaakbedrijf moet een schoonmaak kunnen doen. Virussen leven slechts korte tijd en met normale middelen is dat heel goed te doen, wellicht als de opdrachtgever dat wil toch iets aanpassen aan middelen. Belangrijk is dat contactpunten en sanitair vaker schoongemaakt worden.

 3. Opdrachtgever vraagt hoe schoonmaakbedrijf extra gaat schoonmaken ivm corona en wat ze doen?
  Gewoon goed schoon blijven maken als altijd, misschien iets vaker. Richtlijnen van het RIVM: contactpunten vaker schoonmaken, sanitaire wellicht iets vaker schoonmaken, gebruik van speciale middelen is niet nodig, zeep werkt prima, soms is gebruik van alcohol ook op zijn plaats, zorgen voor een goede (persoonlijke) hygiëne, instructies verspreiden over handen wassen, begroeten etc.
  Hoeveel zin heeft extra poetsen?
  Het helpt om contactoppervlakten goed schoon te houden omdat het virus kortstondig kan overleven op deze oppervlakten. Denk bijvoorbeeld aan trapleuningen, deurkrukken, kranen, telefoons etc.

 4. Als er veel wordt gewerkt in trappenhuizen dan valt bij schoonmaak in portalen niet altijd te borgen dat de juiste afstand gehouden kan worden (minimaal 1,5 meter). Het is onvoorspelbaar wanneer bewoner deur open doet en naar buiten komt. Hoe dit af te stemmen met opdrachtgever (wel/niet werken) en hoe met werknemer?
  Treed in overleg met de opdrachtgever. Maak werkafspraken over het coronavirus en vraag of dit als mededeling onder de bewoners verspreid kan worden (mededelingenbord, mededeling in het trappenhuis/op de deuren/in de lift).
  Strekking van de mededeling: Het trappenhuis wordt schoongemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Houd daarbij rekening met de schoonmaker, door gepaste afstand te houden. Wacht even als hij/zij aan het werk is of kies een andere route. Geef als het mogelijk is de werktijden aan.
  Als u beschikt over waarschuwingsborden (slipgevaar!), zet die dan neer met de corona-afspraken (wacht even, houd afstand etc.).

  Panden sluiten/minder vaak schoonmaken of zelfs helemaal niet meer

 5. Mijn klant heeft zijn pand gesloten. In de tussentijd wil hij minder/geen diensten van mij afnemen. Mag ik wel gewoon factureren?
  De schoonmaakwerkzaamheden die zijn vastgelegd in het contract moet de klant betalen, zelfs al verleen je de diensten niet langer, op verzoek van de klant. Het bedrijfspand staat er nog steeds en kan in principe worden schoongemaakt. Sluiting is daarmee een keus van de klant. Hij kan zich daarom niet beroepen op overmacht, tenzij er in de inkoopvoorwaarden iets anders is overeengekomen (bijvoorbeeld een uitbreiding van de definitie van ‘overmacht’). Check wel of de inkoopvoorwaarden op de juiste wijze zijn toegepast.

  We adviseren om in gesprek te gaan met de opdrachtgever: is er geen andere oplossing mogelijk, bijvoorbeeld het uitstellen van werk? Neem de kosten niet zomaar voor eigen rekening.

  Check ook of het contract de opdrachtgever toestemming geeft om het contract tussentijds op te zeggen. Is dat het geval, dan moet je afwegen of je toch niet wilt meewerken aan een tijdelijke wijziging van de opdracht. Je krijgt anders te maken met ingewikkelde contractwisselingsvraagstukken.  

  Weten of jouw klant het contract tussentijds op mag zeggen? De cao-helpdesk van OSB checkt je contract en inkoopvoorwaarden gratis op de beëindigingsmogelijkheden!

 6. Sluiting van objecten: zijn schoonmaakbedrijven verplicht om werknemers dan over te plaatsen?
  Als er nog - voldoende - werk op andere objecten is, dan zou het advies zijn inderdaad laat de werknemer op een ander object werken. Houdt daarbij wel rekening met eventuele reiskostenvergoeding (art. 34 lid 3 cao) als de werknemer verder weg wordt geplaatst.

 7. Kan een opdrachtgever zo maar opzeggen wegens het coronavirus?
  Uiteraard kan een opdrachtgever altijd opzeggen om welke reden dan ook indien het contract (voor bepaalde tijd) een opzegbevoegdheid aan de opdrachtgever geeft om (tussentijds) op te zeggen. Daar kan hij ook gebruik van maken als u niet meewerkt aan de werkvermindering wegens het Coronavirus. Weten of dat ook in uw situatie wel kan, laat dan uw contract en/of verkoop- of inkoopvoorwaarden checken. Dat kan via onze cao-helpdesk!

  Mocht opzegging contractueel mogelijk zijn dan wilt u dat wellicht voorkomen door mee te werken aan de tijdelijke wijziging van de opdracht tot schoonmaken. Vervolgens kunt u die omzetvermindering (waar u onder dreiging van algehele opzegging in toestemt) meenemen bij een beroep op de NOW.

  Compenseren van de schade

 8. Worden op sectorniveau steunmaatregelen afgesproken? 
  Ja, er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen afgesproken en al gereed of nog in uitwerking. Het gaat om de volgende afspraken:

  1. Langere betaaltermijn pensioenpremie
  Door het Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak zijn de volgende afspraken gemaakt:

  Langere betaaltermijn
  De facturen met een factuurdatum vanaf 1 april 2020 hebben een betaaltermijn van 30 dagen extra bovenop de 14 dagen die u normaal gesproken de tijd heeft. Na deze 44 dagen starten wij ons aanmaanproces. U ontvangt dan een 1e -en een 2e herinnering, als u dan nog niet betaald heeft wordt de factuur wel overgedragen aan ons Incassobureau.

  Tijdelijk geen betaalrente
  Er wordt tijdelijk geen betaalrente berekend, als u in de periode van 1 april tot en met 30 juni uw factuur te laat betaald dan hoeft u geen betaalrente te betalen.

  Heeft u automatische incasso?
  Ook de facturen met automatische incasso factureren wij vanaf 1 april 30 dagen later dan normaal. Voor oudere facturen schrijven wij het bedrag af binnen de normale incassotermijn.

  Wat vragen wij van u?
  Wij vragen u loon- en premiegegevens aan te blijven leveren. Het is belangrijk dat de premies van uw werknemers bij ons bekend zijn, er wordt wel nog aanleverrente berekend als u dit te laat doet. Wanneer u ondanks de bovenstaande maatregelen van het fonds een factuur niet kunt betalen, vragen wij u dit op tijd bij ons aan te geven. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.

  Een oplossing
  Als u met de bovengenoemde maatregelen toch nog in de problemen dreigt te komen, dan is een betalingsregeling tegen gereduceerd tarief mogelijk een oplossing. Wij bieden dit aan voor een periode van maximaal 12 maanden.
  Mail dan naar premies@pensioenschoonmaak.nl. Vermeld daarbij uw aansluit- of debiteurnummer. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.

  Heeft u nog vragen?
  Wegens maatregelen in verband met het coronavirus is onze telefonische helpdesk gesloten. Vragen mailt u naar premies@pensioenschoonmaak.nl. Vermeld wel uw aansluit- of debiteurnummer. Alleen dan kunnen wij u helpen.

  2. Stopzetting betaling RAS-premie
  Sociale partners in de RAS hebben afgesproken om de inning van de RAS-premie stop te zetten voor een periode van 3 maanden vanaf mei a.s. Een nadere uitwerking volgt nog.

  3. Start helpdesk voor werknemers en leidinggevenden voor veilig werken
  Sociale partners hebben besloten om via de RAS een speciale vragenlijn voor werknemers beschikbaar te stellen. Werknemers kunnen daar terecht met vragen over veilig werken en Corona. Dit kan belangrijk zijn als de werknemer twijfelt of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en/of schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Veel antwoorden kunnen werknemers ook vinden op de website: www.ras.nl/corona.
  De vragenlijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 en van 13.30 tot 17.00 op telefoonnummer 073-6200469. Werknemers kunnen ook vragen stellen via info@ras.nl.

  4. Mobiliteitscentrum voor uitwisseling personeel
  Ook is inmiddels een start gemaakt met een mobiliteitscentrum die schoonmaakbedrijven de mogelijkheid biedt om elkaars personeel te kunnen uitlenen. De medewerkers blijven in dienst en de verantwoordelijkheid van de eigen werkgever, maar worden uitgeleend aan collega-bedrijven in de regio. Hiermee blijven mensen aan het werk en wordt een veilige en schone werk- en leefomgeving gegarandeerd. Het Mobiliteitscentrum Schoonmaak matcht vraag-en-aanbod op regionaal niveau.”

  Schoonmaakondernemers die gebruik willen maken van te Mobiliteitscentrum, kunnen contact opnemen met OSB via telefoonnummer 073 648 38 50 optie 2 of zich aanmelden via een aanmeldingsformulier

  5. Investeren in online leren
  Tenslotte wordt door de RAS ook nog gewerkt aan mogelijkheden voor online leren gedurende eventuele leegloop in de schoonmaak. Voorstellen voor e learning worden momenteel uitgewerkt.

 9. Bestaat er een uitkering/opvangnet/compensatie voor bedrijven als klanten besluiten om bijvoorbeeld voor een maand dicht te gaan?
  Op 17 maart jl heeft het kabinet een uitgebreid pakket nieuwe economische maatregelen bekend gemaakt vanwege het coronavirus. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.
  Het gaat om de volgende maatregelen:
  Noodpakket voor banen en economie, 17 maart 2020 (Rijksoverheid).jpg

  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  Deze regeling vervangt de Werktijdverkorting.
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

  Aanvragen kunnen vanaf 6 april worden gedaan. Zie ook stappenplan.

  Er is inmiddels ook een rekenmodel beschikbaar.

  Voor meer informatie zie: https://bit.ly/2UfBopc
  Zie ook de webinar van AWVN

  WAB en WW-premiedifferentiatie
  Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.
  Werkgevers hebben eerder tot 1 april 2020 de tijd gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

  7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

  8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

  9. Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
  De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden.
  De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.. Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken doen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij RVO.
  Hoe werkt de BMKB-regeling?
  Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
  Wat houdt verruimingsmaatregel in?
  Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.
  Waar kunt u terecht?
  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

  Meer weten?
  Lees meer over de BMKB of over de impact die het coronavirus heeft op de diensten en werkzaamheden van RVO op de pagina Coronavirus.
  Ondernemers die vragen hebben over de impact van het coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117. Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM.
  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.
  Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

  Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

  Schoonmaker in vitale beroepsgroepen

 10. Kunnen werknemers door opdrachtgevers worden geweigerd, bijv omdat ze uit Brabant komen? Of werknemers worden weggestuurd door opdrachtgever vanwege hoest, wat nu?
  Nee dat kan niet zo maar. Ga in overleg met de opdrachtgever en leg de regels uit en bespreek hoe je de schoonmaker op een veilige manier zijn werk kan doen.

  Schoonmaken is niet expliciet toegevoegd aan de lijst van de cruciale beroepen, maar maakt wel onderdeel uit van de vitale processen. Zie verklaring OSB ook Veelgestelde vragen over kinderopvang (Rijksoverheid). "De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.”
  en Minister positief over schoonmaak is een vitale beroepsgroep.
  Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

  Dit betekent dat schoonmakers thuis moeten blijven bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden): thuisblijven, in overleg met werkgever.
  Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven en dus ook geen reden om weggestuurd te worden door de opdrachtgever.


 11. Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
  Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

 12. Ik werk in een cruciale beroepsgroep, hoe zit het dan met kinderopvang? Moeten beide ouders in cruciale sectoren werken om daarvoor in aanmerkingen te komen?
  A: Het ministerie geeft aan dat 1 ouder met een vitaal beroep voldoende is voor recht op opvang!
  (dit in afwijking van de oorspronkelijke regel dat als een van de ouders niet in een vitaal beroep werkt en dus thuis werkt, er geen recht op kinderopvang is.

  Verplichtingen/rechten werknemer/werkgever

  Werkplek/object is gesloten


 13. Moet de werknemer daar toch heen?
  Dat heeft geen zin, tenzij je met de opdrachtgever kunt afspreken dat er grote/extra schoonmaakwerkzaamheden kan worden gedaan.

 14. Moet werkgever verplicht andere locaties aanbieden? En wat zijn de rechten en plichten van de werkgever als daar weerstand tegen is?
  In deze tijd van coronacrisis is schoonmaakwerk belangrijk en dus van belang om het schoonmaakwerk zoveel mogelijk door te laten gaan. Als de werkgever nog andere werkmogelijkheden heeft dan zeker aanbieden c.q. de werknemer overplaatsen. De werknemer mag dat alleen weigeren als er andere, volledig afwijkende, werktijden gelden die niet passen.
  Zo kunnen bijvoorbeeld medewerkers die op hotels ingezet worden, tewerkgesteld worden op kantoorpanden; iedere werknemer moet het aantal uren werken dat met de werkgever is afgesproken en waarvoor de werkgever betaalt. Als dat door omstandigheden niet kan op de plek waar dat normaal gebeurt, dan kan dat ook op een ander object.
  In alle redelijkheid moet de werknemer passend werk op een andere locatie en andere werktijden accepteren. Dit kan door de werknemer alleen maar worden geweigerd als daar een goede reden voor is (denk aan volledig afwijkende werktijden). Artikel 8 cao is hierbij richtinggevend.
  Mocht het zo zijn dat de werknemer verder weg wordt geplaatst dan heeft hij op basis van art. 34 lid 3 CAO recht op een vergoeding van de meerkilometers. Als hij weigert terwijl alles nagenoeg hetzelfde is of je betaalt vergoeding voor de zaken die afwijken van de normale situatie dan wordt het niet werken gezien als werkweigering en heeft de werknemer geen recht op loon. 
  En als mensen vanwege corona niet met het openbaar vervoer willen/durven te reizen. Is dat dan reëel? Het vervoer is normaal gesproken iets wat de werknemers zelf moet regelen, hij bepaalt hoe hij wil reizen. Mogelijk heb je nog een vervoermiddel staan waar de werknemer gebruik van kan maken.

 15. Wat is passend / niet passend werk?
  Bij passend werk gaat het om het soort werk, de hoogte van het loon en de reisduur. Werk is passend als de werknemer het werk in lichamelijk opzicht aan kan en wanneer de werknemer daar de kennis en ervaring voor heeft. Bij de vraag of het werk passend is, kunnen ook andere omstandigheden een rol spelen, zoals de werktijden, de zorg voor gezinsleden, gezondheidsproblemen en gewetensbezwaren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen mogelijkheden zijn voor kinderopvang, kan werk dat normaal als passend wordt beschouwd, om persoonlijke redenen alsnog niet passend zijn.
  De werkgever en werknemer moeten in goed overleg naar de mogelijkheden kijken om te bepalen wat passend is. Door in gesprek te gaan wordt voorkomen dat de werknemer het gevoel krijgt gedwongen te worden ander passend te werk te moeten doen.

 16. Moet werkgever salaris toch doorbetalen, ook als er geen alternatief werk is?
  Ja dit valt in de risicosfeer van de werkgever

 17. Welk salaris moet worden doorbetaald als de werknemer ander werk gaat doen?
  De werknemer houdt minimaal hetzelfde salaris en arbeidsvoorwaarden als ander werk wordt gedaan. Als de werknemer lager beloond werk gaat doen, behoudt die toch het huidige salaris. Als de werknemer hoger betaald werk gaat doen, dan gaat de werknemer tijdelijk meer verdienen. De werknemer ontvangt dan een extra toeslag conform de cao zolang het andere werk wordt gedaan.

 18. Behoudt de werknemer recht op vaste toeslagen als op andere tijden wordt gewerkt?
  Als de werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst dan kunnen de werktijden en/of werkdagen wijzigen. Als er voor het werk op de vaste werkobject(en) een toeslag bijzondere uren wordt betaald (bijvoorbeeld omdat in het weekend wordt gewerkt en nu bijvoorbeeld op een vrijdag), dan houdt de werknemer deze toeslag in verband met het tijdelijke karakter van de overplaatsing tijdens de coronacrisis.

 19. Als de scholen dichtgaan, wat betekent dat voor de spaaruren?
  Blijf handelen in de geest van de gemaakte afspraken in het contract en zorg zoveel mogelijk voor alternatief werk.

  Verlof en/of calamiteitenverlof

 20. Als een medewerker thuis moet blijven omdat bijv. het kinderdagverblijf dicht is, moeten wij hem dan snipperdagen inhouden of krijgen ze daarvoor vrij?
  Vooralsnog is het OSB-standpunt dat er verlof genomen moet worden. Om de eerste opvang van de kinderen te regelen, kan er wel clamiteitenverlof worden gebruikt. Dit is kortdurende verlof om iets te regelen wat noodzakelijk is en kan enkele uren en hooguit enkele dagen duren. Het loon wordt dan voor 100% doorbetaald. Voor het overige is er geen regeling voor dit soort dingen. Een bedrijf gaf al aan zelf de kinderopvang voor de werknemers te willen regelen. Als het de werknemer toch niet lukt om opvang of oppas te regelen, ga dan in gesprek met de werknemer. Misschien kan er op andere tijden of dagen worden gewerkt. 
  Let overigens op dat de schoonmaker recht heeft op kinderopvang als de schoonmaker werkt in de zgn vitale processen, zie de verklaring van OSB.

 21. Werknemer vraagt 2 dagen calamiteitenverlof / kortdurend zorgverlof om kind op te vangen dat niet naar school mag vanwege hoesten (wg van partner heeft ook 2 dagen toegestaan). Wat te doen?
  Er kan slechts sprake zijn van calamiteitenverlof om snel iets te regelen voor opvang. Lukt dat op geen enkele manier dan kan eventueel sprake zijn van kortdurend zorgverlof als sprake is van een ziek kind waarvoor zorg noodzakelijk is. In alle andere gevallen is het aan de werknemer om verlof (betaald of onbetaald) op te nemen. 

 22. Kan de werknemer worden verplicht om vakantiedagen op te nemen?
  In beginsel geldt er de verplichting om het overeengekomen werk aan te bieden. Als dat niet kan op het object waar de werknemer normaal gesproken werkt, kan de werkgever werkzaamheden op een ander object aanbieden.
  Is dit vervangende werk er niet? Dan betaalt de werkgever het normale loon door inclusief de gebruikelijke toeslagen (artikel 1 lid 8 CAO). De werknemer is in dit geval niet verplicht om vakantie-uren op te nemen.
  Indien de werknemer zelf niet naar een ander object wil, dan kan de werknemer verlofuren opnemen.

  Werknemer in risicogroep

 23. Hoe ga ik om met een werknemer in een hoogrisicogroep? 
  Het is verstandig om geen risico te nemen met de groep werknemers met een zwakke gezondheid. Mensen in een hoogrisicogroep hebben een onderliggende aandoening, zoals afwijking luchtwegen, chronische hartaandoening, diabetes, nieraandoeningen die leiden tot dialyse, verminderde weerstand tegen infecties, hiv-infectie.
  Een schoonmaker die in de hoogrisicogroep valt mag NIET in een omgeving werken waarbij een risico is op besmetting. Voor deze risicogroep gelden aanvullende preventieve adviezen in het kader van ‘social distancing’:
  - als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest: vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk;
  - beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen;
  - beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.;
  - vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits;
  - beperk boodschappen doen, zeker in de spits; vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen;
  - ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen;
  - bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen;
  - neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden.

 24. En wat als de werknemer een partner heeft die onder de hoogrisicogroep valt?|
  Als de werkneer een partner heeft die in een risicogroep valt, dan kun met de werknemer worden besproken of er werk is op een locatie waar de kans op besmetting minder is. Of misschien is er een mogelijkheid om met een andere werknemer van werkplek te ruilen die niet in een vergelijkbare situatie verkeerd. Zijn die mogelijkheden er niet dan kan het werk niet worden geweigerd. Wil de werknemer niet naar een bepaald object, dan kunnen verlofuren worden opgenomen. Belangrijk is om te allen tijde de richtlijnen van RIVM in acht te nemen.
 25. En hoe zit het met werknemer die niet in de hoogrisicogroep valt: wanneer mag/moet die wel/niet thuisblijven ivm de richtlijnen voor het coronavirus?
  Waar schoonmakers niet als cruciaal beroep werken
  (denk aan regulier werk in een kantoorobject) geldt de algemene regel dat als je milde gezondheidsklachten hebt (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verkouden, verhoging tot 38 graden): blijf thuis. Krijg je daar koorts bij, dan moet iedereen in het gezin/huishouden thuis blijven. Als iemand anders in het gezin/huishouden verkoudheidsklachten èn koorts heeft dan blijf je ook thuis. Je kunt weer naar buiten wanneer het hele gezin 24 uur geen klachten heeft, stel dan steeds de vraag ofmeer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten.
  Waar schoonmakers als cruciaal beroep werken in vitale processen (denk aan werk in een ziekenhuis) geldt dat zij op basis van de RIVM-richtlijn pas thuis kunnen blijven als er sprake is van gecombineerde klachten, bij verkoudheid en/of hoesten EN koorts (boven de 38 graden). Als iemand anders in het gezin/huishouden deze gecombineerde klachten heeft, gaan de werknemers in cruciale beroepen en vitale processen gewoon werken, tenzij ze zelf ziek worden.

  Als de medewerker, los van waar hij werkt, met klachten van verkoudheid en/of hoesten in risicogebied in het buitenland is geweest of in aanraking met patiënt met corona: blijf thuis.

  Wel of niet werken altijd in overleg met de werkgever. Zo nodig de huisarts en/of bedrijfsarts raadplegen. Zeker bij twijfel (bv erg productief hoesten) en de mogelijkheid om anderen te besmetten.

  Mocht er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid dan gelden vanzelfsprekend de gebruikelijke regels. In het algemeen blijven natuurlijk de overheidsmaatregelen gelden m.n. in het kader van ‘social distancing’. Houdt daarbij in alle gevallen rekening met de regel van 1,5 meter afstand. 

 26. En moet het loon worden doorbetaald aan 'thuisblijvers'?

  Voor mensen die thuis moeten blijven in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM/overheid geldt dat de werknemer recht heeft op het normale loon.
  Let goed op bij preventief thuis zitten: angst alleen is onvoldoende om thuis te blijven.
  Blijft een werknemer toch thuis dan is er geen recht op loon. Probeer een gesprek aan te gaan en de angst weg te nemen. Loondoorbetaling stopzetten kan pas nadat je de werknemer gewaarschuwd hebt dat dat het gevolg is van het wegblijven.

  Dring vanzelfsprekend in alle gevallen aan op een goed overleg tussen werkgever en werknemer!  Ziek en dan?

 27. Wat te doen bij een ziekmelding en wat mag ik vragen?
  Een werkgever mag werknemers vragen om bij zichzelf na te gaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts). Ook kan hij de bedrijfsarts of de arbodienst vragen om contact op te nemen met de werknemer, zodat zij kunnen adviseren. Verder heeft de werkgever het recht om werknemers te vragen zich te melden bij corona-achtige klachten. Op die manier kan de werkgever passende maatregelen nemen, zoals:
  - de werknemer opdragen om thuis te blijven (en voor zover mogelijk thuis te werken);
  - nagaan of er besmettingsgevaar is voor collega’s.
  Dit alles is in overstemming met het dringende verzoek van de overheid om bij aanwezigheid van de genoemde symptomen thuis te blijven. En met de verplichting in de arbowetgeving om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers gezondheidsschade kunnen oplopen door hun werk.

  Heeft een werknemer zich ziekgemeld, dan mag (en moet) de werkgever de ziekmelding (zonder nadere gezondheidsgegevens) registreren en de werknemer voor zover relevant ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Ook mag hij een bedrijfsarts vragen om te adviseren of de werknemer inderdaad ziek is en welke mogelijkheden en beperkingen dit oplevert om te werken. De werkgever mag zo’n advies niet op voorhand, als er van ziekmeldingen geen sprake is, voor al zijn personeel vragen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag de werkgever werknemers niet zelf controleren op mogelijke Coronabesmetting. Ook mag hij geen gezondheidsgegevens vastleggen: dit is en blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts en de arbodienst. Volgens de AP betekent dit onder meer dat de werkgever bijvoorbeeld niet mag bijhouden waar de werknemer op vakantie is geweest. En dat hij niet zelf de temperatuur van werknemers mag vastleggen.

 28. En moet ik het loon doorbetalen na een ziekmelding?
  Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het normale loon (artikel 1 lid 8 cao) tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders. Hier zijn wel verschillende situaties te onderscheiden, met een verschillend antwoord op de vraag of de werkgever het loon moet doorbetalen. Het lastige is dat in een aantal situaties eigenlijk zowel de werknemer als de werkgever er niets aan kunnen doen dat de werknemer niet op zijn werk kan verschijnen. Bijvoorbeeld als de werknemer in het buitenland wordt opgehouden, of in Nederland in quarantaine gaat.

 29. Mijn werknemer re-integreert op een object dat sluit c.q. gesloten wordt/is vanwege corona. Wat dan te doen?
  Het UWV werkt aan een richtlijn en woordvoeringslijn voor de uitvoering van Poortwachter/re-integratie in het kader van corona. Vooralsnog adviseren wij om als werkgever zoveel mogelijk op zoek te gaan naar alternatieven voor continuering van de re-integratie van de werknemer. Als die mogelijkheden er niet zijn, dan moet dat onderbouwd worden op het moment dat UWV het Re-integratieverslag (RIV) gaat toetsen. Archiveer/documenteer dit dus zorgvuldig in het dossier om sancties te voorkomen!

  Geen arbeid, geen loon?
 30. Als van een werknemer vastgesteld is dat deze Corona heeft, kan het zijn dat de collega’s waar deze werknemer direct mee in contact geweest is , in thuisquarantaine worden geplaatst. Is dit verplicht?
  Dit bekent dat deze werknemers thuis moeten blijven, totdat zeker is dat zij/hij niet besmet is. Thuisquarantaine is alleen verplicht als de GGD dit voorschrijft. Tijdens verplichte thuisquarantaine, verplicht opgelegd door de GGD, heeft de werknemer recht op loon.

  Er is sprake van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

 31. Kan ik mijn werknemer nog naar de bedrijfsarts sturen?
  Dat kan, maar de Nederlandse Vereniging van Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) adviseert om één-op-één spreekuurcontacten te vermijden. Dit advies geldt in elk geval tot 6 april 2020 en geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Dit betekent dat één-op-één spreekuurcontacten zoveel mogelijk zullen worden vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.
  Als een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoord advies te komen, dan zal de bedrijfsarts geen advies kunnen geven of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies te komen.

 32. Zijn arbeidsdeskundige onderzoeken nog mogelijk?
  De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) hebben besloten dat tot (in elk geval) 6 april a.s. arbeidsdeskundige onderzoeken mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport.
 33. Mag mijn werknemer nog reizen naar het buitenland?
  Het is belangrijk dat de werknemer zich goed informeert voor vertrek en rekening houdt met het reisadvies van het land van bestemming. Voor veel landen gelden er inreisbeperkingen voor reizigers uit landen waar het coronavirus (COVID-19) is vastgesteld. Daarnaast zijn nieuwe maatregelen niet uit te sluiten en kan de situatie snel veranderen. Wanneer een land belangrijke nieuwe maatregelen aankondigt, volgt zo snel mogelijk een aanpassing van het reisadvies. Buitenlandse Zaken bekijkt daarbij zorgvuldig wat de gevolgen van de maatregel zijn voor reizigers. Er kan enige tijd zitten tussen de aankondiging van de maatregelen en aanpassing van het reisadvies. Lees de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA).
  In landen waar code oranje geldt (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) geldt het advies om alleen af te reizen als het strikt noodzakelijk is. Een werkneemster die naar Engeland wil afreizen bijvoorbeeld voor een vakantie of om haar dochter te helpen met een verhuizing, zal daar in het algemeen niet onder worden verstaan.
  Stel dat de werkgever eerder al toestemming heeft gegeven dan geldt het bepaalde in art 7:638 lid 5 BW: de werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de vakantie, wordt door de werkgever vergoed.
  In de toelichting staat dat gewichtige redenen o.a. kunnen zijn: plotseling drukte ivm een spoedorder of onmisbaarheid van de werknemer ivm plotselinge ziekte (van diens vervanger). Schade is annuleringskosten maar kan ook immateriële kosten zijn.
  Houd er ook rekening mee dat er weliswaar geen verbod is om naar Engeland te gaan, maar dat de omstandigheden zich snel kunnen wijzigen. De werknemer moet er dus ook serieus rekening mee houden dat zij niet meer terug kan keren en dan hoeft de werkgever niet te betalen. De werknemer neemt dan willens en wetens het risico neemt dat deze niet terug zou kunnen
 34. Wat als de werknemer in het buitenland in quarantaine is geplaatst?
  In de wet (art. 7:628 BW) is bepaald: ‘geen arbeid, wel loon tenzij de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen’. Als de werknemer, op bevel van buitenlandse overheden, in quarantaine is geplaatst, komt dat in redelijkheid niet voor rekening van de werknemer. Dus moet het loon gewoon worden doorbetaald.
  Dat ligt wel anders als werknemers zelf doelbewust afreizen naar gebieden waar het coronavirus heerst en waar mogelijk zelfs een verscherpt of negatief reisadvies geldt. Wijs de werknemer dan schriftelijk op de mogelijke consequenties


  Veiligheid

 35. Is er speciale schoonmaak aanpak voor corona besmetting en kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen voor ons personeel?
  Informatie over voorzorgsmaatregelen van het personeel vind je hier.
  En er is informatie over preventieve maatregelen die die je in een pand kunt nemen.

 36. Is werknemer verplicht om kamer schoon te maken waar iemand met coronavirus heeft gelegen? Wat als medewerker weigert om besmet pand schoon te maken?
  In beginsel is er een verplichting voor de schoonmaker als onderdeel van de vitale processen. Angst alleen is in elk geval onvoldoende om thuis te blijven.
  Ga het gesprek aan met de werknemer om de angst weg te nemen.
  Het virus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat je besmet kunt raken van producten of oppervlakten is erg klein. Bedenk ook dat als het pand ‘besmet’ is er voor de zekerheid 24 uur gewacht kan worden voordat de schoonmakers het besmette pand van de opdrachtgever betreden. Het virus is dan niet meer actief (is dood) en het pand kan op de gebruikelijke manier schoongemaakt worden. Goede instructie is belangrijk alsmede goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die de werkgever aan de werknemer ter beschikking moet stellen. Denk ook aan een goede hygiëne.
  Blijft een werknemer toch thuis dan is er geen recht op loon. Loondoorbetaling stopzetten kan pas nadat je de werknemer gewaarschuwd hebt dat dat het gevolg is van het wegblijven.

 37. Werknemers die werken op verhoogd risicoplekken (ziekenhuizen, OV, internationale organisatie): hoe veilig zijn ze?
  Als werkgever moet je er alles aan doen om een veilige werkomgeving voor de werknemer te creëren. Als alle mogelijke beschermingsmaatregelen in acht zijn genomen, dan mag de werknemer niet zomaar weigeren.
  Zijn er geen beschermingsmiddelen beschikbaar en kan de werknemer daardoor niet veilig werken, dan kan de werknemer dat melden bij de leidinggevende en de eigen werkgever dat er niet veilig kan worden gewerkt. Van de werknemer kan dan niet worden verwacht dat er toch wordt gewerkt.Handgel en handschoenen zijn op: geen of slechte alternatieven; is dat wel veilig?

 38. Hoe kan er veilg worden gewerkt?
  Op de website van OSB zijn drie protocollen beschikbaar voor drie werksituaties. Check eerst de protocolwijzer om de bepalen welk protocol nodig is. Deze leidt je in drie vragen naar de veilige werkwijze voor jouw situatie.  
  Download vervolgens het benodigde protocol:
  - Protocol A (schoonmaken in algemene ruimtes waar geen corona patiënten worden behandeld)
  - Protocol B (schoonmaken in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je 1,5 meter afstand kunt houden)
  - Protocol C (schoonmaken in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je geen 1,5 meter afstand kunt houden)
 39. Wat mag je doen als werknemer geen aangeboden preventieve middelen gebruikt?
  De werknemer is verplicht om de aangeboden preventieve middelen te gebruiken.
  Als een werknemer weigert om de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zijn er diverse stappen die de werkgever kan ondernemen
  1. Een mondelinge waarschuwing geven
  De werkgever kan de werknemer een mondelinge waarschuwing geven en van die waarschuwing een aantekening maken in het personeelsdossier van de desbetreffende medewerker.
  2. Een schriftelijke waarschuwing geven
  Blijft een medewerker weigeren om zijn PBM te dragen, dan kan de werkgever hem een schriftelijke waarschuwing geven. Daarvan gaat een kopie in het personeelsdossier van de medewerker in kwestie.
  3. Schorsen zonder behoud van loon
  In het uiterste geval kan een werkgever overgaan tot schorsing van de weigerachtige werknemer. Tijdens die schorsing krijgt hij geen doorbetaling van loon.

  Alle voorgaande maatregelen toegepast en nog steeds gebruikt de werknemer zijn persoonlijke bescherming niet? Dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Daarbij zijn de gronden het niet-dragen van de PBM zoals dat een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht. Ontslag op staande voet is vaak een te zwaar middel. Dat is alleen zinvol als de handhaving van het dienstverband aantoonbaar in strijd is met het zogeheten goed werkgeverschap.
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de weigering van de werknemer objectief gezien grote risico’s veroorzaakt voor de veiligheid van hemzelf en/of een ander.

 40. Hoe te handelen op de werkvloer: zijn er voor werknemers nog veranderingen/richtlijnen afgegeven qua hoe te handelen op de werkvloer?
  Speciale voorzieningen op de werkvloer in verband met het virus zijn vooralsnog niet nodig. Het RIVM geeft aan dat de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heel simpel zijn. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Het gaat om de volgende maatregelen:
  - Was je handen regelmatig;
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  - Gebruik papieren zakdoekjes.

  Attendeer werknemers daarop, en zorg dat in toiletten (desinfecterende) zeep aanwezig is.
  Het verstrekken van mondkapjes heeft geen enkele zin. De simpele papieren mondkapjes, zoals die bijvoorbeeld in China gebruikt worden, beschermen niet.

 41. Zijn er richtlijnen voor veilig vervoer van medewerkers?
  De beruchte anderhalve meter afstand houden van elkaar kan lastig zijn als je voor je werk met collega's reist. Voor glazenwassers en andere specialisten is het vaak gebruikelijk om samen per bus naar een klus te gaan. Door de coronacrisis gebeurt dit ook in steeds dit ook in steeds meer andere situaties: bedrijven regelen vervoer voor schoonmakers die op een ander object ingezet worden. Of verzorgen alternatief transport als het openbaar vervoer niet meer (naar bepaalde objecten) rijdt. OSB biedt hiervoor richtlijnen.

Gerelateerd