Vragen & Antwoorden over coronavirus en branche voor werknemers

Achtergrond 31 maart 2020

Vragen & Antwoorden over coronavirus en branche voor werknemers

Niet alleen werkgevers hebben veel vragen over de coronacrisis, het geldt ook ook werknemers. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche voor medewerkers. 

Expert

Algemeen

Is ‘schoonmaker’ een zogeheten cruciaal beroep?
Ja, ook mensen met een onmisbaar facilitair of ondersteunende functie, zoals schoonmaak, vallen hieronder. Dat is een functie die ervoor zorgt dat mensen met cruciale beroepen (zoals de zorg) hun werk kunnen blijven uitvoeren. 

Ziek?

Wanneer mag / moet ik thuis blijven ivm de richtlijnen voor het coronavirus?
 • Als je niet werkt als cruciaal beroep (denk aan regulier werk in een kantoorobject) geldt de algemene regel dat als je u milde gezondheidsklachten hebt (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verkouden, verhoging tot 38 graden): blijf thuis. Met koorts (boven 38 graden) erbij, dan moet iedereen in het gezin/huishouden thuis blijven. Als iemand anders in het gezin/huishouden verkoudheidsklachten ènen koorts heeft dan blijft jeu ook thuis. Je U kunt weer naar buiten wanneer het hele gezin 24 uur geen klachten meer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. 
 • Waar schoonmakers als cruciaal beroep werken in de vitale processen (denk aan werk in een ziekenhuis) geldt dat zij op basis van de RIVM-richtlijn pas thuis kunnen blijven als er sprake is van gecombineerde klachten, bij verkoudheid en/of hoesten EN koorts (boven de 38 graden). Als iemand anders in het gezin/huishouden deze gecombineerde klachten heeft, gaan de werknemers in cruciale beroepen en vitale processen gewoon werken, tenzij ze zelf ziek worden.

  Als de medewerker, los van waar hij werkt, met klachten van verkoudheid en/of hoesten in risicogebied in het buitenland is geweest of in aanraking met patiënt met corona: blijf thuis. 

  Wel of niet werken altijd in overleg met de werkgever. Zo nodig de huisarts en/of bedrijfsarts raadplegen. Zeker bij twijfel (bv erg productief hoesten) en de mogelijkheid om anderen te besmetten.
Ik heb klachten en wil me ziekmelden. Wat moet ik doen?
Mocht er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid dan gelden vanzelfsprekend de gebruikelijke regels. In het algemeen blijven natuurlijk de overheidsmaatregelen gelden m.n. in het kader van ‘social distancing’. Houd daarbij in alle gevallen rekening met de regel van 1,5 meter afstand. 

Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen tijdens ziekte?
Ja. Of het nu een corona-besmetting is of wat anders, dat maakt niet uit. Bij ziekmelding gelden de regels die normaal ook gelden, als jij je ziekmeldt.
Bij een directe collega is het coronavirus vastgesteld. Moet ik nu ook in thuisquarantaine?
Als bij een directe collega het virus is vastgesteld, dan moet je thuisblijven. Totdat zeker is of je ook besmet bent. Echte thuisquarantaine is alleen verplicht als de GGD dit voorschrijft. Tijdens verplichte thuisquarantaine, verplicht opgelegd door de GGD, heb je recht op loondoorbetaling.

Wanneer mag ik preventief thuisblijven?
Bij klachten en wanneer je in contact bent geweest met iemand die besmet is / het sterke vermoeden is dat diegene bemest is met het coronavirus.
Je mag dus niet alleen uit angst thuisblijven. Doe je dit wel, dan hoeft jouw werkgever geen loon door te betalen. Bij angstgevoelens overleg altijd met jouw werkgever.
Mag mij de toegang tot mijn schoonmaaklocatie geweigerd worden, omdat ik hoest?
Nee, dat kan niet zomaar. Overleg met jouw werkgever hoe hiermee om te gaan. Jouw werkgever is (eind)verantwoordelijk dat jij op een veilige manier jouw werk kan doen.


Geen werk

Moet mijn werkgever mijn salaris doorbetalen als er geen werk is?
Ja, maar alleen als er echt geen alternatief werk voor je is, bijvoorbeeld (tijdelijke) overplaatsing naar een andere locatie.


Andere locatie

Mag mijn werkgever mij overplaatsen naar een andere locatie om schoon te maken?
Ja, dat mag wanneer er op jouw gebruikelijke werklocatie werk te weinig / geen werk meer is. Er moeten wel afspraken met jou gemaakt worden over bijvoorbeeld (extra) reiskostenvergoeding.

Mag ik werken op een andere locatie weigeren?
Nee, alleen wanneer het verzoek van jouw werkgever onredelijk is omdat er op de andere locatie bijvoorbeeld totaal andere werktijden gelden waarop je niet kunt werken omdat je dan al ander werk hebt. Artikel 8 cao is hierbij richtinggevend.

Risicogroep

Wanneer val ik in de hoogrisicogroep?
Mensen in de hoogrisicogroep hebben een onderliggende aandoening, zoals afwijking luchtwegen, chronische hartaandoening, diabetes, nieraandoeningen die leiden tot dialyse, verminderde weerstand tegen infecties, hiv-infectie.

Ik val in de in hoogrisicogroep. Wat moet ik doen?
Overleg met jouw werkgever. Jouw werkgever zal jou niet aan risico’s willen blootstellen. Een schoonmaker die in de risicogroep valt, mag NIET in een omgeving werken waarbij een risico is op besmetting. Voor deze risicogroep gelden aanvullende preventieve adviezen in het kader van ‘social distancing’:

 • als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest: vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk;
 • beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; ook geen bezoek thuis of op bezoek gaan bij anderen thuis;
 • vermijd het openbaar vervoer;
 • beperk boodschappen doen, zeker in de spits; vraag iemand anders of laat boodschappen thuisbezorgen;
 • bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen;
 • neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of jeu getest moet worden;
 • voor iedereen geldt: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Kinderopvangmogelijkheden

Mag ik mijn kind(eren) naar de kinderopvang brengen?
Ja, maar alleen als je werkt voor de cruciale beroepen in de vitale processen. Let wel: het is aan de ouders, eventueel in samenspraak met de werkgever om hier de juiste keuze in te maken. Je kan alleen gebruik maken van de opvang wanneer er geen andere optie is.

Wanneer jij gebruik wilt maken van de kinderopvang, kan jouw werkgever de ‘Brief voor de Kinderopvang’ invullen. Deze brief vind je hier.

Moeten beide ouders in cruciale / vitale sectoren werken om voor kinderopvang in aanmerkingen te komen?
Het ministerie geeft aan dat 1 ouder met een vitaal beroep voldoende is voor recht op opvang!
Let wel: het is aan de ouders, eventueel is samenspraak met de werkgever om hier de juiste keuze in te maken. Je kan alleen gebruik maken van de opvang wanneer er geen andere optie is.

Mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu (milde) gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, het kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met jouw huisarts.

Moet ik vrij nemen als mijn kind ziek is en niet naar de opvang kan / mag?
Officieel moet je betaald (of onbetaald) verlof opnemen, maar overleg in deze tijden met jouw werkgever. Er zijn alternatieven, zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlof. Dit is kortdurend verlof om iets te regelen wat noodzakelijk is. Dus calamiteitenverlof kan wel om iets te regelen voor de kinderen, maar verder niet.

Moet ik vrij nemen als het kinderdagverblijf dicht is?
Officieel moet je betaald (of onbetaald) verlof opnemen, maar overleg in deze tijden met jouw werkgever. Er zijn alternatieven, zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlof. Dit is kortdurend verlof om iets te regelen wat noodzakelijk is. Dus calamiteitenverlof kan wel om iets te regelen voor de kinderen, maar verder niet.
Let op: je hebt recht op kinderopvang als je als schoonmaker werkt voor de cruciale beroepen in de vitale processen. Wanneer jij gebruik wil maken van de kinderopvang, kan jouw werkgever de ‘Brief voor de Kinderopvang’ invullen. Deze brief vind je hier.

Gerelateerd