Aanvraag Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) is nu mogelijk

Achtergrond 2 juli 2020

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) is nu mogelijk

Vanaf 30 juni is het mogelijk om bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen. TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 is er voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan tot en met 30 oktober 2020

Experts

SBI-code 
Er zijn verschillende voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de regeling. Een van de voorwaarden is dat het bedrijf een geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit moet hebben die op de lijst vastgesteld SBI-codes voorkomt. Schoonmaakbedrijven vallen hier helaas nog direct niet onder. Als het bedrijf onder een andere SBI-codes is ingeschreven die wel op de lijst voorkomt en voor dat deel van het bedrijf aan de voorwaarden voldoet, dan kan alsnog aanspraak op TVL worden gedaan voor dat deel van het bedrijf.  

De koppeling met de SBI-codes blijft onderwerp van gesprek. OSB blijft zich inzetten om ook schoonmaakbedrijven op de lijst krijgen, zodat de hard getroffen mkb-ondernemers een beroep kunnen doen op de TVL.  

Andere voorwaarden 

  • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedijf 

  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. 

  • In de periode juni tot en met september 2020 heeft het bedrijf minimaal € 4.000 aan vaste laten. Dit wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste laten in %Er wordt gerekend met het gemiddelde percentage in de sector en niet met daadwerkelijke vaste lasten.  

  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland en is voor 15 maart ingeschreven bij de KVK. 

  • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.  

  • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. 

  • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit. 

Aanvragen 

De subsidie kan vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 (17.00 uur) worden aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Gerelateerd