Vragen & Antwoorden over coronavirus en de schoonmaakbranche

Achtergrond 22 september 2020

Vragen & Antwoorden over coronavirus en de schoonmaakbranche

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de bedrijfsvoering. 

Laatste update: 22 september 2020 - 13.00 uur

Expert

Bedrijfsvoering: gevolgen coronavirus voor het bedrijf:

Schoonmaker in vitale beroepsgroepen

Verplichtingen/rechten werkgever / werknemer:

Veiligheid

Nadere afspraken met klanten

 1. Om continuïteit te waarborgen wil ik aan de klanten voorstellen dat er beperkt wordt gewerkt en alleen essentiële werkzaamheden worden gedaan zoals de containers buiten zetten, entrees netjes van VvE’s en liften knap; kan dat?
  Ja dat kan, zoek vooral het overleg met de klant gelet op de bijzondere omstandigheden.
 2. Vraag of er gespecialiseerde bedrijven zijn om de kantoren schoon te maken als er sprake is van een corona-uitbraak. Volgens een leverancier zijn die bedrijven er.
  Elk zichzelf respecterend schoonmaakbedrijf moet een schoonmaak kunnen doen. Virussen leven slechts korte tijd en met normale middelen is dat heel goed te doen, wellicht als de opdrachtgever dat wil toch iets aanpassen aan middelen. Belangrijk is dat contactpunten en sanitair vaker schoongemaakt worden.

 3. Opdrachtgever vraagt hoe schoonmaakbedrijf extra gaat schoonmaken ivm corona en wat ze doen?
  Gewoon goed schoon blijven maken als altijd, misschien iets vaker. Richtlijnen van het RIVM: contactpunten vaker schoonmaken, sanitaire wellicht iets vaker schoonmaken, gebruik van speciale middelen is niet nodig, zeep werkt prima, soms is gebruik van alcohol ook op zijn plaats, zorgen voor een goede (persoonlijke) hygiëne, instructies verspreiden over handen wassen, begroeten etc.
  Hoeveel zin heeft extra poetsen?
  Het helpt om contactoppervlakten goed schoon te houden omdat het virus kortstondig kan overleven op deze oppervlakten. Denk bijvoorbeeld aan trapleuningen, deurkrukken, kranen, telefoons etc.

 4. Als er veel wordt gewerkt in trappenhuizen dan valt bij schoonmaak in portalen niet altijd te borgen dat de juiste afstand gehouden kan worden (minimaal 1,5 meter). Het is onvoorspelbaar wanneer bewoner deur open doet en naar buiten komt. Hoe dit af te stemmen met opdrachtgever (wel/niet werken) en hoe met werknemer?
  Treed in overleg met de opdrachtgever. Maak werkafspraken over het coronavirus en vraag of dit als mededeling onder de bewoners verspreid kan worden (mededelingenbord, mededeling in het trappenhuis/op de deuren/in de lift).
  Strekking van de mededeling: Het trappenhuis wordt schoongemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Houd daarbij rekening met de schoonmaker, door gepaste afstand te houden. Wacht even als hij/zij aan het werk is of kies een andere route. Geef als het mogelijk is de werktijden aan.
  Als u beschikt over waarschuwingsborden (slipgevaar!), zet die dan neer met de corona-afspraken (wacht even, houd afstand etc.).

  Panden sluiten/minder vaak schoonmaken of zelfs helemaal niet meer

 5. Mijn klant heeft zijn pand gesloten. In de tussentijd wil hij minder/geen diensten van mij afnemen. Mag ik wel gewoon factureren?
  De schoonmaakwerkzaamheden die zijn vastgelegd in het contract moet de klant betalen, zelfs al verleen je de diensten niet langer, op verzoek van de klant. Het bedrijfspand staat er nog steeds en kan in principe worden schoongemaakt. Sluiting is daarmee een keus van de klant. Hij kan zich daarom niet beroepen op overmacht, tenzij er in de inkoopvoorwaarden iets anders is overeengekomen (bijvoorbeeld een uitbreiding van de definitie van ‘overmacht’). Check wel of de inkoopvoorwaarden op de juiste wijze zijn toegepast.

  We adviseren om in gesprek te gaan met de opdrachtgever: is er geen andere oplossing mogelijk, bijvoorbeeld het uitstellen van werk? Neem de kosten niet zomaar voor eigen rekening.

  Check ook of het contract de opdrachtgever toestemming geeft om het contract tussentijds op te zeggen. Is dat het geval, dan moet je afwegen of je toch niet wilt meewerken aan een tijdelijke wijziging van de opdracht. Je krijgt anders te maken met ingewikkelde contractwisselingsvraagstukken.  

  Weten of jouw klant het contract tussentijds op mag zeggen? De cao-helpdesk van OSB checkt je contract en inkoopvoorwaarden gratis op de beëindigingsmogelijkheden!

 6. Sluiting van objecten: zijn schoonmaakbedrijven verplicht om werknemers dan over te plaatsen?
  Als er nog - voldoende - werk op andere objecten is, dan zou het advies zijn inderdaad laat de werknemer op een ander object werken. Houdt daarbij wel rekening met eventuele reiskostenvergoeding (art. 34 lid 3 cao) als de werknemer verder weg wordt geplaatst.

 7. Kan een opdrachtgever zo maar opzeggen wegens het coronavirus?
  Uiteraard kan een opdrachtgever altijd opzeggen om welke reden dan ook indien het contract (voor bepaalde tijd) een opzegbevoegdheid aan de opdrachtgever geeft om (tussentijds) op te zeggen. Daar kan hij ook gebruik van maken als u niet meewerkt aan de werkvermindering wegens het Coronavirus. Weten of dat ook in uw situatie wel kan, laat dan uw contract en/of verkoop- of inkoopvoorwaarden checken. Dat kan via onze cao-helpdesk!

  Mocht opzegging contractueel mogelijk zijn dan wilt u dat wellicht voorkomen door mee te werken aan de tijdelijke wijziging van de opdracht tot schoonmaken. Vervolgens kunt u die omzetvermindering (waar u onder dreiging van algehele opzegging in toestemt) meenemen bij een beroep op de NOW.

  Compenseren van de schade

 8. Worden op sectorniveau steunmaatregelen afgesproken? 
  Ja, er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen afgesproken en al gereed of nog in uitwerking. Het gaat om de volgende afspraken:

  1. Aangepaste betaaltermijn pensioenpremie
  In 2 stappen gaat de verlengde betaaltermijn van BPF Schoonmaak van 44 dagen terug naar de vaste betaaltermijn van 14 dagen.

  Voor facturen met een factuurdatum
  • tot en met 30 juni geldt de verlengde betaaltermijn van 44 dagen;
  • van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus geldt een betaaltermijn van 29 dagen;
  • per 1 september geldt weer de vaste betaaltermijn van 14 dagen.

  Heeft u nog vragen?
  Wegens maatregelen in verband met het coronavirus is onze telefonische helpdesk gesloten. Vragen mailt u naar premies@pensioenschoonmaak.nl. Vermeld wel uw aansluit- of debiteurnummer. Alleen dan kunnen wij u helpen.

  2. Stopzetting betaling RAS-premie

  Sociale partners in de RAS hebben afgesproken om de inning van de RAS-premie stop te zetten voor een periode van 3 maanden vanaf mei a.s. tot en met juli (voor de 4-weken verloning van 20 april t/m 13 juli). Per periode 8 gaat de RAS-premie terug naar het afgesproken percentage van 0,75%.

  3. Start helpdesk voor werknemers en leidinggevenden voor veilig werken
  Sociale partners hebben besloten om via de RAS een speciale vragenlijn voor werknemers beschikbaar te stellen. Werknemers kunnen daar terecht met vragen over veilig werken en Corona. Dit kan belangrijk zijn als de werknemer twijfelt of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en/of schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Veel antwoorden kunnen werknemers ook vinden op de website: www.ras.nl/corona.

  De vragenlijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 en van 13.30 tot 17.00 op telefoonnummer 073-6200469. Werknemers kunnen ook vragen stellen via info@ras.nl.

  4. Mobiliteitscentrum voor uitwisseling personeel
  Ook is inmiddels een start gemaakt met een mobiliteitscentrum die schoonmaakbedrijven de mogelijkheid biedt om elkaars personeel te kunnen uitlenen. De medewerkers blijven in dienst en de verantwoordelijkheid van de eigen werkgever, maar worden uitgeleend aan collega-bedrijven in de regio. Hiermee blijven mensen aan het werk en wordt een veilige en schone werk- en leefomgeving gegarandeerd. Het Mobiliteitscentrum Schoonmaak matcht vraag-en-aanbod op regionaal niveau.”

  Schoonmaakondernemers die gebruik willen maken van te Mobiliteitscentrum, kunnen contact opnemen met OSB via telefoonnummer 073 648 38 50 optie 2 of zich aanmelden via een aanmeldingsformulier

  5. Investeren in online leren
  De mogelijkheid om gratis de e-learnings te kunnen volgen die door de RAS ter beschikking zijn gesteld is verlengd tot 1 september 2020, dit mede omdat er veel belangstelling voor is. Bekijk het aanbod op de website van de RAS

  Opleiders mogen taaltrajecten gedurende de coronacrisis ook online verzorgen. Werkgevers krijgen een extra voorschot tot maximaal 50% van de toegekende budgetten voor stopgezette taaltrajecten.

  Deelnemers aan stilgezette basisvakopleidingen krijgen recht op extra scholingsbijeenkomsten, om de draad van de afgebroken opleiding beter op te kunnen pakken wanneer deze weer start. Ook zullen hiervoor verletkosten worden uitgekeerd. Werkgevers krijgen een voorschot van maximaal 50% van de opleidingskosten.

 9. Bestaat er een uitkering/opvangnet/compensatie voor bedrijven als klanten besluiten om bijvoorbeeld voor een maand dicht te gaan?
  Op 17 maart jl heeft het kabinet een uitgebreid pakket nieuwe economische maatregelen bekend gemaakt vanwege het coronavirus (Noodpakket voor banen en economie 1.0). Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

  Noodpakket voor banen en economie 1.0
  Noodpakket voor banen en economie, 17 maart 2020 (Rijksoverheid).jpg

  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  Deze regeling vervangt de Werktijdverkorting.
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is per 6 april opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

  Aanvragen kunnen vanaf 6 april worden gedaan. Zie ook stappenplan.

  Er is ook een rekenmodel beschikbaar. Ook is er inmiddels een NOW-rekenmodel nacalculatie waarmee de feitelijke subsidie kan worden berekend. 

  Voor meer informatie zie: https://bit.ly/2UfBopc
  Zie ook de webinar van AWVN

  WAB en WW-premiedifferentiatie
  Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg).
  Daarom heeft het kabinet nu besloten om voor het jaar 2020 een generieke uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Dat betekent dat geen enkele werkgever over dit jaar de WW-premie op grond van de 30%-situatie hoeft te herzien. De herzieningssituatie treedt per 1 januari 2021 weer in werking.


  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

  7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

  8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

  9. Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
  De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden.
  De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.. Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken doen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij RVO.
  Hoe werkt de BMKB-regeling?
  Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
  Wat houdt verruimingsmaatregel in?
  Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.
  Waar kunt u terecht?
  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.
  Op 28 mei jl. heeft het kabinet dit pakket verruimd, aangepast en waar nodig verlengd (Noodpakket voor banen en economie 2.0).

  Het gaat om de volgende maatregelen:

  Noodpakket voor banen en economie 2.0
  Noodpakket voor banen en economie, 28 mei 2020 (Rijksoverheid).jpg


  Meer weten?
  Meer informatie is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid

  Lees meer over de BMKB of over de impact die het coronavirus heeft op de diensten en werkzaamheden van RVO op de pagina Coronavirus.

  Ondernemers die vragen hebben over de impact van het coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117. Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM.

  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

  Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

  Tegemoetkoming in loonkosten (NOW 3)
  De NOW-regeling wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021: met drie keer drie maanden. In die periode wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

  Voor de eerste periode (van 1 oktober tot 1 januari 2021) blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20% omzetverlies. Bij volledig omzetverlies blijft gelden dat 90% van de loonsom wordt uitgekeerd. Vanaf 1 oktober wordt echter 80% uitgekeerd aan de werkgever. De overige 10% gaat naar een (om)scholingspot voor werknemers, die nog nader vorm en inhoud moet krijgen.

  Ondernemers die hun bedrijf willen reorganiseren, krijgen daar meer ruimte voor. De strafkorting in de NOW bij ontslag van 20 of meer werknemers verdwijnt. Voorschotten worden in de periode niet gekort wanneer de loonsom met maximaal 10% lager uitkomt.

  In het tweede tijdvak (vanaf 1 januari tot 1 april) gaat de toegangsdrempel naar 30% omzetverlies. De maximale uitkering aan werkgevers bedraagt dan nog 70%. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom wordt dan verhoogd naar 15%.
  De maximale uitkering daalt verder in het derde tijdvak (van 1 april tot 1 juli) naar 60%, terwijl het vrijstellingspercentage voor de loonsom verder wordt verhoogd naar 20%.

  Inkomensondersteuning zelfstandigen (Tozo)
  De Tozo wordt ook met negen maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Vanaf 1 januari 2021 bieden gemeenten extra dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

  Tegemoetkoming vaste laten mkb (TVL)
  De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd en in deze periode geleidelijk afgebouwd. OSB is verbaasd dat een groot deel van de schoonmaakbedrijven nog steeds geen beroep kan doen op deze regeling. We blijven daarover in gesprek en zetten zo mogelijk ook juridische acties in.

  Belastinguitstel
  Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen en de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Dit om te voorkomen dat ondernemers alsnog in problemen komen en met extra kosten worden geconfronteerd.

  Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
  De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

  Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
  Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur worden naar voren gehaald. Verder trekt het kabinet onder andere geld uit voor een nationale scale-up faciliteit en om te participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.

  Op de website van de Rijksoverheid vind je een uitgebreide beschrijving van alle maatregelen zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/kabinet-verlengt-coronasteun-banen-en-economie-tot-en-met-2021


  Schoonmaker in vitale beroepsgroepen

 10. Kunnen werknemers door opdrachtgevers worden geweigerd, bijv omdat ze uit Brabant komen? Of werknemers worden weggestuurd door opdrachtgever vanwege hoest, wat nu?
  Nee dat kan niet zo maar. Ga in overleg met de opdrachtgever en leg de regels uit en bespreek hoe je de schoonmaker op een veilige manier zijn werk kan doen.

  Schoonmaken is niet expliciet toegevoegd aan de lijst van de cruciale beroepen, maar maakt wel onderdeel uit van de vitale processen. Zie verklaring OSB ook Veelgestelde vragen over kinderopvang (Rijksoverheid). "De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.”
  en Minister positief over schoonmaak is een vitale beroepsgroep.
  Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

  Als een huisgenoot van werknemer koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het hele gezin/huishouden thuis. Totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen in vitale en cruciale beroepen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort het huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

  Op de website van het RIVM is naar voren gekomen dat ook werknemers in vitale processen en cruciale beroepen thuis dienen te blijven bij milde klachten.  11. Wat zijn de regels omtrent kinderopvang?
  Deze regels zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. Per 1 juli 2020 is de noodopvang voor kinderen van alle ouders gestopt.

  Verplichtingen/rechten werknemer/werkgever

  Werkplek/object is gesloten

 12. Moet de werknemer daar toch heen?
  Dat heeft geen zin als het object geheel is gesloten, tenzij je met de opdrachtgever kunt afspreken dat er grote/extra schoonmaakwerkzaamheden kan worden gedaan.

 13. Kunnen de werktijden of werkdagen op het object worden aangepast?
  Ja, werkgevers kunnen deze zaken wijzigen om zoveel mogelijk werk te kunnen blijven doen. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de werktijden worden aangepast. De wijziging moet wel redelijk zijn. Er dient volgens artikel 8 CAO rekening te worden gehouden met de belangen van de werknemer. De tijdelijke wijziging van werktijden of werkdagen op het object (bijvoorbeeld van het weekend naar door de week) leidt er niet toe dat de werknemer de toeslag bijzondere uren verliest. Dit omdat het om een tijdelijke wijziging gaat door de coronacrisis.

 14. Het object waar normaal gesproken wordt schoongemaakt is gesloten. Wat nu?
  De werkgever moet het overeengekomen werk aanbieden. Als dat niet kan op het object waar de werknemer normaal gesproken werkt, kan de werkgever werkzaamheden op een ander object aanbieden. Is dit er niet? Dan betaalt de werkgever het normale loon door inclusief de gebruikelijke toeslagen (artikel 1 lid 8 CAO). De werknemer is niet verplicht om vakantieuren op te nemen.
  De werkgever kan een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bij minimaal 20% omzetverlies. Dat is de opvolger van Werktijdverkorting (wtv).

 15. Kan de werknemer tijdelijk op een ander object met andere werktijden worden geplaatst?
  Ja en het is belangrijk dat werkgever en werknemer hierover met elkaar in gesprek gaan en samen kijken wat er mogelijk is. In deze tijd van de coronacrisis is schoonmaakwerk nog belangrijker en dus van belang om het schoonmaakwerk zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat kan ook op andere objecten. Voor het wijzigen van de werktijden (of bijvoorbeeld de werkdagen) geldt artikel 8 van de CAO. Dit houdt in dat de werknemer binnen redelijke grenzen een verandering zal moeten accepteren. Aan de andere kant moet de werkgever rekening houden met de belangen van de werknemer. De meerkilometers woon-werkverkeer worden bij overplaatsing vergoed (artikel 34 lid 3 CAO).

 16. Het object gaat weer open. Wat betekent dat voor mijn tijdelijke overplaatsing?
  Met de versoepeling van de corona-maatregelen starten veel objecten weer op.
  Als de werknemer tijdelijk is overgeplaatst naar een ander object zal hij normaal gesproken dan weer terugkeren naar zijne oude object. Het kan echter zijn dat daar nog onvoldoende werk beschikbaar is (in de opstartfase) zodat terugkeer nog niet mogelijk is. Wellicht wil de werknemer graag op het nieuwe object blijven werken. Het advies is dat werkgever (leidinggevende) en werknemer daarover met elkaar in gesprek gaan.

 17. Wat betekent een tijdelijke overplaatsing voor een contractwisseling?                                                                                                                                                                                                               Als een werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst, komt de werknemer nog steeds in aanmerking voor een aanbieding bij een contractswisseling op zijn vaste werkobject (artikel 38 CAO). De situatie zoals die gold op 1 maart 2020 blijft bepalend en wordt als het ware bevroren. Van de tijdelijke overplaatsing hoeft daarom ook geen oblectmelding worden gemaakt op de loonstrook.                                                                                                                                                                                                                                              
 18. Behoudt de werknemer recht op vaste toeslagen als op andere tijden wordt gewerkt?
  Als de werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst dan kunnen de werktijden en/of werkdagen wijzigen. Het kan zo zijn dat op het vaste werkobject een toeslag bijzondere uren wordt betaald bijvoorbeeld voor werk in het weekend. Bij een tijdelijke overplaatsing naar werk op bijvoorbeeld op een vrijdag blijft deze toeslag toch behouden gelet op het tijdelijke karakter van de overplaatsing tijdens de coronacrisis

 19. Wat is passend / niet passend werk?
  Bij passend werk gaat het om het soort werk, de hoogte van het loon en de reisduur. Werk is passend als de werknemer het werk in lichamelijk opzicht aan kan en wanneer de werknemer daar de kennis en ervaring voor heeft. Bij de vraag of het werk passend is, kunnen ook andere omstandigheden een rol spelen, zoals de werktijden, de zorg voor gezinsleden, gezondheidsproblemen en gewetensbezwaren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen mogelijkheden zijn voor kinderopvang, kan werk dat normaal als passend wordt beschouwd, om persoonlijke redenen alsnog niet passend zijn.
  De werkgever en werknemer moeten in goed overleg naar de mogelijkheden kijken om te bepalen wat passend is. Door in gesprek te gaan wordt voorkomen dat de werknemer het gevoel krijgt gedwongen te worden ander passend te werk te moeten doen.

 20. Welk salaris moet worden betaald als de werknemer ander werk gaat doen?
  De werknemer houdt minimaal hetzelfde salaris en arbeidsvoorwaarden als ander werk wordt gedaan. Als de werknemer lager beloond werk gaat doen, behoudt die toch het huidige salaris. Als de werknemer hoger betaald werk gaat doen, dan gaat de werknemer tijdelijk meer verdienen. De werknemer ontvangt dan een extra toeslag conform de cao zolang het andere werk wordt gedaan.

 21. Moet werkgever salaris toch doorbetalen, ook als er geen alternatief werk is?
  Ja dit valt in de risicosfeer van de werkgever

 22. Er is minder werk en nu komt de werknemer niet aan zijn contracturen. Moet de werknemer dit later inhalen of wordt dit van zijn loon ingehouden?
  In de CAO is geen algemene regeling opgenomen voor het inhalen van uren die de werknemer betaald heeft gekregen, maar waar de werknemer niet voor heeft gewerkt. Dat betekent dat de werkgever de contracturen dus moet betalen. Het staat de werknemer natuurlijk wel vrij om met de werkgever af te spreken dat dit soort uren of een deel daarvan, op een ander moment worden ingehaald. Voor schoonmaak bij hotels en op scholen gelden aparte regels (zie hierna).

 23. Er worden gemiddeld meer uren gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Nu is er minder werk en betaalt de werkgever alleen de contracturen. Mag dat?
  A: De werkgever moet in elk geval de contracturen betalen. Als is afgesproken dat de werknemer tijdelijk meer uren werkt, dan moeten die meeruren ook worden betaald voor zolang als die afspraak is gemaakt. Is er geen afspraak gemaakt maar heeft de werknemer in de afgelopen 3 maanden toch meer uren gewerkt, dan kan de werknemer met een beroep op het zogenaamde rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst de werkgever vragen om de arbeidsovereenkomst aan te passen aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Als de werkgever het daar niet mee eens is, dan moet hij aantonen dat het rechtsvermoeden niet juist is door aan te tonen dat het gaat om tijdelijk meerwerk (een zogenaamde pieksituatie bijv. veel vervanging van collega’s die ziek waren of met vakantie zijn geweest of tijdelijk werk). Komen werknemer en werkgever er samen niet uit dan kan de rechter worden gevraagd om hierover te beslissen.

 24. Een mup-overeenkomst voor 8 tot 20 uur per week. Hoeveel uur moet de werknemer doorbetaald krijgen?
  A: Werkt een werknemer niet altijd hetzelfde aantal uren? Dan telt het gemiddeld aantal uren van de laatste drie periodes. Die moet de werknemer betaald krijgen. Bij een min-max-contract geldt dus niet het minimaal aantal uren van het contract, maar het gemiddelde aantal uren van de laatste drie periodes (met in dit geval een minimum van 8 uur per week en geen maximum). Het gaat dan om de laatste drie periodes waarin gewerkt is voordat de werkzaamheden vanwege Corona kwamen te vervallen.

 25. Schoonmaak in een hotel met een spaarurenregeling. Er is minder werk en nu kom ik niet aan mijn contracturen. Moet ik dit later inhalen of wordt dit van mijn loon ingehouden?
  Per 1 maart 2020 werden de spaaruren (min-uren en plus-uren) bevroren en werd uitgegaan van de contractueel overeengekomen uren (wijzigingen die in de loop van maart al hebben plaatsgevonden tot uiterlijk 17 maart 2020, worden wel gerespecteerd en niet gecorrigeerd).Er is geconstateerd dat op het moment dat deze spaaruren werden bevroren in veel gevallen in de periode januari/februari al min-uren opgebouwd waren. Nu breekt een periode aan waarin min-uren weer kunnen worden afgebouwd, vanzelfsprekend voor zover hotels ook daadwerkelijk weer opstarten. Voorlopig blijft de bezettingsgraad echter nog wel lager dan normaal. Dat betekent dat afbouw van min-uren binnen redelijke grenzen zal moeten plaatsvinden en dat de mogelijkheden op locatieniveau zullen moeten worden beoordeeld. Het is belangrijk dat werkgever daarover in gesprek gaat met de werknemers. De regeling van algehele bevriezing van spaaruren komt daarmee te vervallen. Werknemers blijven vanzelfsprekend wel recht houden op doorbetaling van de contractueel overeengekomen uren.

 26. Schoonmaak op een school met gebruik van het model scholencontract. Werknemer werkt nu niet omdat de school gesloten is en krijgt zijn uren doorbetaald. Hoe zit dit in de vakantie?
  De afspraken uit het contract lopen gewoon door. Er verandert feitelijk niets. Bij dit contract kiest de werknemer ervoor om tijdens de periode van sluiting onbetaald verlof op te nemen voor zover hij te weinig vakantieuren heeft opgebouwd. Als er bij schoonmaak op een school wordt gewerkt volgens het model spaarurenregeling lopen de gemaakte afspraken dus door.Als de scholen dichtgaan, wat betekent dat voor de spaaruren?

  Verlof en/of calamiteitenverlof

 27. Kan de werknemer worden verplicht om vakantiedagen op te nemen?
  In beginsel geldt er de verplichting om het overeengekomen werk aan te bieden. Als dat niet kan op het object waar de werknemer normaal gesproken werkt, kan de werkgever werkzaamheden op een ander object aanbieden.
  Is dit vervangende werk er niet? Dan betaalt de werkgever het normale loon door inclusief de gebruikelijke toeslagen (artikel 1 lid 8 CAO). De werknemer is in dit geval niet verplicht om vakantie-uren op te nemen.
  Indien de werknemer zelf niet naar een ander object wil, dan kan de werknemer verlofuren opnemen.

 28. Er komen enkele feestdagen aan in april en mei. Welke dagen zijn dat en hoe ga ik daar nu mee om volgens de CAO?
  In april en mei 2020 zijn de volgende feestdagen in de CAO opgenomen:1e en 2e Paasdag (zondag 12 en maandag 13 april)

  - Koningsdag (maandag 27 april)
  - Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei)
  - Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei)
  - 1e en 2e Pinksterdag (zondag 31 mei en maandag 1 juni)

  De situaties zoals genoemd in artikel 19 CAO zijn van toepassing:
  - Er wordt gewerkt op een feestdag. Er geldt een toeslag van 150% op het basisuurloon.
  - Het object is op een feestdag gesloten en de werknemer werkt normaal gesproken op deze dag op dit betreffend object. De werknemer ontvangt dan zijn normale loon;
  - De werknemer is ingeroosterd op een feestdag maar wil een vrije dag. De werknemer kan de werkgever verzoeken om vrij te zijn. De werknemer komt dan in aanmerking voor doorbetaling van zijn loon, maar niet voor de feestdagentoeslag. Er hoeven geen vakantieuren te worden ingehouden.

 29. De werknemer heeft vakantie aangevraagd voor de meivakantie. Dit gaat nu niet door. Mag de vakantie worden gewijzigd?
  CAO-partijen hebben een afspraak gemaakt die afwijkt van de wet. Uitgangspunt bij het opnemen van vakantieuren is dat het initiatief bij de werknemer ligt. Het is aan de werknemer om een vakantie aan te vragen en ook om een verzoek tot wijziging in te dienen. De werkgever zal deze wens van de werknemer respecteren, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Eventuele gewichtige redenen moet de werkgever binnen twee weken na het wijzigingsverzoek kenbaar maken. Belangrijk is dat werkgever en werknemer in goed overleg naar een oplossing zoeken. Ook de werkgever kan bij gewichtige redenen, na overleg met de werknemer, de vakantie wijzigen. Eventuele schade die de werknemer hierdoor leidt, dient de werkgever dan te vergoeden.

 30. Er is een extra vrije dag op de verjaardag of 1 mei. Werknemer heeft gekozen voor 1 mei, kan werknemer deze keuze wijzigen nu de vakbondsactiviteiten niet doorgaan?
  Het gaat in artikel 29 CAO om betaald verlof, niet om een vakantiedag. Er is al een keuze gemaakt. Het feit dat de vakbondsactiviteiten op 1 mei niet doorgaan is geen reden om die keuze te veranderen.

 31. Worden de reiskosten nog vergoed?
  Als het werkt stopt, en er is geen werk op een ander object, heeft de werknemer geen reiskosten meer en hoeven deze ook niet meer te worden vergoed. Fiscaal gezien geldt in het geval van een vaste reiskostenvergoeding het volgende. De werkgever hoeft deze vergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden (in ieder geval tot 28 april 2020), mag de werkgever uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was.

 32. Een werknemer volgt de basis(vak)opleiding. Kan er weer examen worden gedaan?
  Ja, het RAS-Examenbureau was enige tijd gesloten maar is vanaf 1 juni weer open. Het tijdelijk geen examen kunnen doen mag er niet toe leiden dat een werknemer bij contractswisseling geen aanbieding ontvangt omdat de werknemer door de sluiting van het Examenbureau geen examen heeft kunnen doen en nu niet beschikt over het basis(vak)diploma (artikel 38 lid 2 CAO).

  Werknemer in risicogroep
 33. Hoe ga ik om met een werknemer in een hoogrisicogroep? 
  Het is verstandig om geen risico te nemen met de groep werknemers met een zwakke gezondheid. Mensen in een hoogrisicogroep hebben een onderliggende aandoening, zoals afwijking luchtwegen, chronische hartaandoening, diabetes, nieraandoeningen die leiden tot dialyse, verminderde weerstand tegen infecties, hiv-infectie.
  Een schoonmaker die in de hoogrisicogroep valt mag NIET in een omgeving werken waarbij een risico is op besmetting. Voor deze risicogroep gelden aanvullende preventieve adviezen in het kader van ‘social distancing’:
  - als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest: vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk;
  - beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen;
  - beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.;
  - vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits;
  - beperk boodschappen doen, zeker in de spits; vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen;
  - ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen;
  - bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen;
  - neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden.

 34. En wat als de werknemer een partner heeft die onder de hoogrisicogroep valt?|
  Als de werknemer een partner heeft die in een risicogroep valt, dan kan met de werknemer worden besproken of er werk is op een locatie waar de kans op besmetting minder is. Of misschien is er een mogelijkheid om met een andere werknemer van werkplek te ruilen die niet in een vergelijkbare situatie verkeerd. Zijn die mogelijkheden er niet dan kan het werk niet worden geweigerd. Wil de werknemer niet naar een bepaald object, dan kunnen verlofuren worden opgenomen. Belangrijk is om te allen tijde de richtlijnen van RIVM in acht te nemen.
 35. En hoe zit het met werknemer die niet in de hoogrisicogroep valt: wanneer mag/moet die wel/niet thuisblijven ivm de richtlijnen voor het coronavirus?
  Waar schoonmakers niet als cruciaal beroep werken
  (denk aan regulier werk in een kantoorobject) geldt de algemene regel dat als je milde gezondheidsklachten hebt (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verkouden, verhoging tot 38 graden): blijf thuis. Krijg je daar koorts bij, dan moet iedereen in het gezin/huishouden thuis blijven. Als iemand anders in het gezin/huishouden verkoudheidsklachten èn koorts heeft dan blijf je ook thuis. Je kunt weer naar buiten wanneer het hele gezin 24 uur geen klachten heeft, stel dan steeds de vraag ofmeer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten.
  Waar schoonmakers als cruciaal beroep werken in vitale processen (denk aan werk in een ziekenhuis) geldt dat zij op basis van de RIVM-richtlijn pas thuis kunnen blijven als er sprake is van gecombineerde klachten, bij verkoudheid en/of hoesten EN koorts (boven de 38 graden). Als iemand anders in het gezin/huishouden deze gecombineerde klachten heeft, gaan de werknemers in cruciale beroepen en vitale processen gewoon werken, tenzij ze zelf ziek worden.

  Als de medewerker, los van waar hij werkt, met klachten van verkoudheid en/of hoesten in risicogebied in het buitenland is geweest of in aanraking met patiënt met corona: blijf thuis.

  Wel of niet werken altijd in overleg met de werkgever. Zo nodig de huisarts en/of bedrijfsarts raadplegen. Zeker bij twijfel (bv erg productief hoesten) en de mogelijkheid om anderen te besmetten.

  Mocht er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid dan gelden vanzelfsprekend de gebruikelijke regels. In het algemeen blijven natuurlijk de overheidsmaatregelen gelden m.n. in het kader van ‘social distancing’. Houdt daarbij in alle gevallen rekening met de regel van 1,5 meter afstand. 

 36. En moet het loon worden doorbetaald aan 'thuisblijvers'?

  Voor mensen die thuis moeten blijven in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM/overheid geldt dat de werknemer recht heeft op het normale loon.
  Let goed op bij preventief thuis zitten: angst alleen is onvoldoende om thuis te blijven.
  Blijft een werknemer toch thuis dan is er geen recht op loon. Probeer een gesprek aan te gaan en de angst weg te nemen. Loondoorbetaling stopzetten kan pas nadat je de werknemer gewaarschuwd hebt dat dat het gevolg is van het wegblijven.

  De kantonrechter heeft eind juni uitspraak gedaan over thuiswerken gedurende een bepaalde tijd vanwege het coronavirus en de vraag of daarbij sprake is van een recht dat is ontstaan. In dit specifieke geval heeft de rechter geoordeeld dat het ‘recht op thuiswerken’ niet kon worden geput uit het feit dat de werknemer gedurende langere tijd thuis had gewerkt omdat de werkgever kon aantonen dat de fysieke aanwezigheid van de werknemer op de fysieke werkplek noodzakelijk is én daarbij maatregelen op de werkplek zijn genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

  Dring vanzelfsprekend in alle gevallen aan op een goed overleg tussen werkgever en werknemer!

  Ziek en dan?
 37. Wat te doen bij een ziekmelding en wat mag ik vragen?
  Een werkgever mag werknemers vragen om bij zichzelf na te gaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts). Ook kan hij de bedrijfsarts of de arbodienst vragen om contact op te nemen met de werknemer, zodat zij kunnen adviseren. Verder heeft de werkgever het recht om werknemers te vragen zich te melden bij corona-achtige klachten. Op die manier kan de werkgever passende maatregelen nemen, zoals:
  - de werknemer opdragen om thuis te blijven (en voor zover mogelijk thuis te werken);
  - nagaan of er besmettingsgevaar is voor collega’s.
  Dit alles is in overstemming met het dringende verzoek van de overheid om bij aanwezigheid van de genoemde symptomen thuis te blijven. En met de verplichting in de arbowetgeving om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers gezondheidsschade kunnen oplopen door hun werk.

  Heeft een werknemer zich ziekgemeld, dan mag (en moet) de werkgever de ziekmelding (zonder nadere gezondheidsgegevens) registreren en de werknemer voor zover relevant ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Ook mag hij een bedrijfsarts vragen om te adviseren of de werknemer inderdaad ziek is en welke mogelijkheden en beperkingen dit oplevert om te werken. De werkgever mag zo’n advies niet op voorhand, als er van ziekmeldingen geen sprake is, voor al zijn personeel vragen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag de werkgever werknemers niet zelf controleren op mogelijke Coronabesmetting. Ook mag hij geen gezondheidsgegevens vastleggen: dit is en blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts en de arbodienst. Volgens de AP betekent dit onder meer dat de werkgever bijvoorbeeld niet mag bijhouden waar de werknemer op vakantie is geweest. En dat hij niet zelf de temperatuur van werknemers mag vastleggen.

 38. En moet ik het loon doorbetalen na een ziekmelding?
  Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het normale loon (artikel 1 lid 8 cao) tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders. Hier zijn wel verschillende situaties te onderscheiden, met een verschillend antwoord op de vraag of de werkgever het loon moet doorbetalen. Het lastige is dat in een aantal situaties eigenlijk zowel de werknemer als de werkgever er niets aan kunnen doen dat de werknemer niet op zijn werk kan verschijnen. Bijvoorbeeld als de werknemer in het buitenland wordt opgehouden, of in Nederland in quarantaine gaat.

 39. Mijn werknemer re-integreert op een object dat sluit c.q. gesloten wordt/is vanwege corona. Wat dan te doen?
  Het UWV heeft het addendum Werkwijze Poortwachter het addendum Werkwijzer poortwachter gepubliceerd, waarin het UWV aangeeft hoe het omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling voor de WIA.
  De maatregelen in het kader van de coronacrisis en de uitwerking hiervan op het werk, hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft ook effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).
  Als het UWV vindt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, moet ook worden gekeken in hoeverre dit het gevolg is van maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis. Het UWV zal dit voor zover mogelijk meewegen in zijn beoordeling.
  Geef daarom in het plan van aanpak en het re-integratieverslag duidelijk aan waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd als gevolg van de corona-crisis. Daarmee kunnen loonsancties worden voorkomen.
 40. Als van een werknemer vastgesteld is dat deze Corona heeft, kan het zijn dat de collega’s waar deze werknemer direct mee in contact geweest is , in thuisquarantaine worden geplaatst. Is dit verplicht?
  Dit bekent dat deze werknemers thuis moeten blijven, totdat zeker is dat zij/hij niet besmet is. Thuisquarantaine is alleen verplicht als de GGD dit voorschrijft. Tijdens verplichte thuisquarantaine, verplicht opgelegd door de GGD, heeft de werknemer recht op loon.

  Er is sprake van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt 10 dagen in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

 41. Kan ik mijn werknemer nog naar de bedrijfsarts sturen?
  Dat kan, maar de Nederlandse Vereniging van Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) adviseert om één-op-één spreekuurcontacten te vermijden. Dit advies geldt in elk geval tot 6 april 2020 en geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Dit betekent dat één-op-één spreekuurcontacten zoveel mogelijk zullen worden vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.
  Als een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoord advies te komen, dan zal de bedrijfsarts geen advies kunnen geven of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies te komen.

 42. Zijn arbeidsdeskundige onderzoeken nog mogelijk?
  De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) hebben besloten dat tot (in elk geval) 6 april a.s. arbeidsdeskundige onderzoeken mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport. Laatste update 25 mei jl

  Veiligheid
 43. Is er speciale schoonmaak aanpak voor corona besmetting en kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen voor ons personeel?
  Informatie over voorzorgsmaatregelen van het personeel vind je hier.
  En er is informatie over preventieve maatregelen die die je in een pand kunt nemen.

  Op de website van OSB  zijn protocollen beschikbaar voor schoonmaken in de 1,5 meter-economie. Check eerst de protocolwijzer om de bepalen welk protocol nodig is. Deze leidt je in drie vragen naar de veilige werkwijze voor jouw situatie. Download vervolgens het benodigde protocol.

 44. Wat mag je doen als werknemer geen aangeboden preventieve middelen gebruikt?
  De werknemer is verplicht om de aangeboden preventieve middelen te gebruiken (artikel 7: 660 BW instructierecht werkgever: De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, ………….’).
  Als een werknemer weigert om de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zijn er diverse stappen die de werkgever kan ondernemen
  1. Een mondelinge waarschuwing geven
  De werkgever kan de werknemer een mondelinge waarschuwing geven en van die waarschuwing een aantekening maken in het personeelsdossier van de desbetreffende medewerker.
  2. Een schriftelijke waarschuwing geven
  Blijft een medewerker weigeren om zijn PBM te dragen, dan kan de werkgever hem een schriftelijke waarschuwing geven. Daarvan gaat een kopie in het personeelsdossier van de medewerker in kwestie.
  3. Schorsen zonder behoud van loon
  In het uiterste geval kan een werkgever overgaan tot schorsing van de weigerachtige werknemer. Tijdens die schorsing krijgt hij geen doorbetaling van loon.

  Alle voorgaande maatregelen toegepast en nog steeds gebruikt de werknemer zijn persoonlijke bescherming niet? Dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Daarbij zijn de gronden het niet-dragen van de PBM zoals dat een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht. Ontslag op staande voet is vaak een te zwaar middel. Dat is alleen zinvol als de handhaving van het dienstverband aantoonbaar in strijd is met het zogeheten goed werkgeverschap.
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de weigering van de werknemer objectief gezien grote risico’s veroorzaakt voor de veiligheid van hemzelf en/of een ander.

 45. Hoe te handelen op de werkvloer: zijn er voor werknemers nog veranderingen/richtlijnen afgegeven qua hoe te handelen op de werkvloer?
  Speciale voorzieningen op de werkvloer in verband met het virus zijn vooralsnog niet nodig. Het RIVM geeft aan dat de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heel simpel zijn. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Het gaat om de volgende maatregelen:
  - Was je handen regelmatig;
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  - Gebruik papieren zakdoekjes.

  Attendeer werknemers daarop, en zorg dat in toiletten (desinfecterende) zeep aanwezig is.
  Het verstrekken van mondkapjes heeft geen enkele zin. De simpele papieren mondkapjes, zoals die bijvoorbeeld in China gebruikt worden, beschermen niet.

 46. Zijn er richtlijnen voor veilig vervoer van medewerkers?
  In samenwerking met CAO-partijen  is een protocol opgesteld voor veilig vervoer van en naar het werk. Dit protocol wordt regelmatig aangepast aan gewijzigde richtlijnen van de overheid. Dit vervoersprotocol is hier te vinden

 47. Moet de werkgever een mondkapje beschikbaar stellen voor werknemers die reizen met openbaar vervoer?
  Per 1 juni a.s. moet er verplicht een (niet medisch) mondkapje worden gedagen als er wordt gereisd met het openbaar vervoer. Als de werknemer hiervan gebruik maakt voor het woon-werkverkeer dan is het zijn eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een mondkapje.

 48. Moet de werkgever een mondkapje beschikbaar stellen voor werknemers in de werksituatie?
  Als het werk specifiek vereist dat een mondkapje noodzakelijk is, dan moet de werkgever daar voor zorgen. Als het werk dit niet vereist, maar de werknemer zelf toch een mondkapje zou willen dragen dan moet de werknemer hier zelf voor zorgen.

Gerelateerd