Overzicht aanbieders Covid-19-testen

Instrument 15 oktober 2020

Overzicht aanbieders Covid-19-testen

Op verzoek van haar leden heeft OSB onderzoek gedaan naar een partner voor het kunnen aanbieden van Covid-19 testen. Hieronder een overzicht van aanbieders. Wij proberen deze lijst de komende periode uit te breiden. Heb jij tips over (regionale) aanbieders, mail deze dan naar Christian de Boer

Testen
Er zijn eigenlijk twee manier van testen; de PCR-test en de serologische test.

 • De PCR-test (Polymerase Chain Reaction) is de meeste gebruikte test. Er wordt gebruik gemaakt van een wattenstaafje, dat vervolgens naar een laboratorium gaat. De GGD komt (in principe) binnen 24 á 48 uur met de uitslag. Er is een PCR-test die binnen één uur uitslag geeft. Deze wordt echter alleen gebruikt bij levensbedreigende situaties.
 • De Serologische test werkt anders. Deze test op antistoffen en geeft aan of je het virus hebt gehad. 
  Deze testmethode wordt enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Overigens acht het RIVM commerciële serologische sneltesten niet betrouwbaar.

Experts

Commerciële sneltesten
Er zijn een aantal, door het ministerie van VWS goedgekeurde, commerciële sneltesten op de markt. Dit betreft serologische testen. De testen zijn van de Amerikaanse fabrikanten Abbott en Becton Dickinson (BD).

In Nederland wordt de test van Abbott al op grote schaal ingezet door bedrijven en organisaties, waarvan de medewerkers niet zomaar thuis kunnen werken. Denk aan scholen, maar ook transport- en logistiekbedrijven in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. De sneltesten gebruiken ook materiaal dat door een deskundig persoon met een wattenstaafje moet worden afgenomen, máár zijn minder nauwkeurig dan de PCR-test. In geval van een positieve sneltest wordt veelal aanbevolen om alsnog een PCR-test uit te voeren.

Ook als men al langer klachten heeft en minder virusdeeltjes met zich meedraagt is een PCR-test betrouwbaarder. De commerciële aanbieders hebben veelal ook een PCR-test in hun pakket.

Voor mensen die werken met kwetsbare groepen, zoals in verpleeghuizen, wordt in ieder geval nog een PCR-test aanbevolen.

Bedrijven, die commerciële testen aanbieden, maken gebruik van testen van de genoemde fabrikanten (MediCorps gebruikt bijvoorbeeld de Abbott-test).

Landelijke aanbieders van sneltesten
Er zijn ook een aantal regionale aanbieders te vinden, bijvoorbeeld wanneer men via Google zoekt op ‘Abbott sneltest’.

 • MediCorps houdt bedrijven open!  (Abbott)
  Door een zorgvuldig samengesteld pakket aan diverse dienstverlening zorgen wij samen met jou dat het wachtverzuim wordt teruggedrongen en een uitbraak van het COVID-19 virus binnen jouw organisatie wordt voorkomen. Voor bedrijven met 100-500 medewerkers. 
  • Medewerkers met corona-achtige klachten worden binnen 4 uur door een verpleegkundige thuis getest. De medewerker ontvangt binnen 10 minuten de uitslag.  
  • Optioneel kunnen alle medewerkers binnen het bedrijf, die geen klachten hebben, wekelijks preventief worden gescreend. Hiermee voorkom je dat er, zonder dat je het in de gaten heeft, een brandhaar ontstaat.  
  • Indien er binnen de organisatie op dit moment sprake is van een uitbraak, zijn wij binnen 4 uur op uw locatie, om alle medewerkers zonder klanten te testen. Deze service is 24/7 beschikbaar.  

MediCorps richt zich hiermee niet alleen op het bepalen of een medewerker wel of niet het COVID-19 virus bij zich draagt, wij staan als team voor je paraat om te bekijken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. MediCorps biedt deze dienstverlening aan middels een bedrijfsabonnement. Voor meer informatie en tarieven neem contact op met: Mirjam Berger, 085-067 00 00.

De dienstverlening wordt ingeregeld en uitgevoerd na ontvangst van een ondertekend opdrachtformulier vanuit de werkgever, gevolgd door telefonische registratie/beoordeling van de melding door de medewerker. Dit gebeurt door een verpleegkundige van VaccinatieZorg (via de meldlijn PrikPunt 088 77 454 63).
VaccinatieZorg beschikt over een testlocatie bij het kantoor in Ravenstein. De testen worden hier afgenomen terwijl de betreffende medewerker in de auto blijft zitten.
Eventueel is het ook mogelijk dat een arts/verpleegkundige bij de medewerker thuis of op een andere daarvoor geschikte locatie komt om de testen af te nemen. Voor deze vorm van dienstverlening worden dan nadere afspraken gemaakt, het tarief vindt u op het opdrachtformulier. 
VaccinatieZorg neemt vooralsnog geen losse sneltesten af. De sneltest moet altijd bevestigd worden met een laboratorium test. Er wordt samengewerkt net met een geaccrediteerd laboratorium. VaccinatieZorg houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.

Gerelateerd