Oproep: meld je ervaring met aanvraag zorgbonus voor schoonmakers

Nieuws 12 november 2020

Oproep: meld je ervaring met aanvraag zorgbonus voor schoonmakers

Het loket om de zorgbonus aan te vragen is begin deze maand gesloten. Ook schoonmakers in de vitale sectoren komen ervoor in aanmerking. De aanvraag voor deze bonus kon alleen door zorginstellingen worden gedaan.

Schoonmaak Ambulance

Expert

Weigering aanvraag zorgbonus 
Rob Rommelse, directeur OSB: “Op dit moment bereiken ons berichten over zorginstellingen die aanvragen voor de zorgbonus van schoonmakers weigeren mee te nemen in hun aanvraag. De bonus van 1000 euro netto is bedoeld als waardering voor de grote inzet van het ‘zorgpersoneel’ tijdens de coronacrisis. Door de overheid is daarbij expliciet aangegeven dat ook schoonmakers onder de lijst van ‘rechthebbenden’ vallen. De aanvraag voor de zorgbonus verloopt via de zorginstelling. Zij dienen hun medewerking hieraan te verlenen. Nu enkele instanties weigeren ontstaat een zeer vervelende situatie voor de betrokken schoonmakers. Zij missen de significante bonus en voelen zich ongewaardeerd t.o.v. andere collega’s die deze bonus wel ontvangen.” 

OSB wil inzicht krijgen of de aanvraag voor schoonmakers goed is gegaan of waren er problemen. Heb je jouw schoonmakers aangemeld bij de zorgaanbieder en zijn zij ook meegenomen in de aanvraag? Of zijn ze niet meegenomen? Meld je ervaringen (door een e-mail te sturen naar Rob Rommelse), zodat we actie kunnen ondernemen richting het Ministerie van VWS. 

Gerelateerd