Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). Onderdeel daarvan is een verschil in ww-premie bij oproepcontracten en de contracten voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren. Voor de eerste groep is de premie voorlopig vastgesteld op 7,94%, voor de tweede op 2,94%. Bij de oproepcontracten is de ww-premie dus 5% hoger! Maar let op: soms moet achteraf ook bij de contracten voor onbepaalde tijd, met een vast aantal uren, toch de hogere ww-premie worden betaald.

Experts

Hermien Dautzenberg

Hermien Dautzenberg

Jurist / adviseur arbeidsvoorwaarden en cao

08002265456 h.dautzenberg@osb.nl

Artikelen

Downloads exclusief voor OSB-leden

  1. VOORBEELDBRIEF AanbodVasteArbeidsomvang

  2. Frequently Asked Questions WAB

  3. Belangrijke aandachtpunten WAB

Downloads

  1. Kamerbrief schriftelijkheidsvereiste

  2. VOORBEELDBRIEF addendum arbeidsovereenkomst

  3. Gevolgen WAB schoonmaakbranche, 2019 (OSB).pdf

  4. Kennisdocument Premiedifferentiatie WW, maart 2020 (Ministerie SZW)