Klankbordgroep OSB-Keurmerk

In de klankbordgroep worden relevante zaken m.b.t. het OSB-Keurmerk besproken. De norm-eisen, ervaringen met inspectie-instellingen, PR & Communicatie etc.

Voorzitter: Nico Koch

 

Auteur Nico Koch

Beleidssecretaris KAM en Economie