OSB Corona Nieuwsbrief - 23 apr

Schoonmaak in anderhalve meter-economie 
De 1.5 meter economie is een feit, voorlopig althans. We moeten hier met z’n allen een weg in vinden. Goede schoonmaak is hier een essentieel onderdeel van. Naast reguliere schoonmaak is extra aandacht nodig voor de reiniging van onder meer deurklinken, lichtknoppen, prullenbakken, balies, tafels. Eigenlijk alles wat we aanraken heeft extra schoonmaak nodig. Om iedereen op weg te helpen heeft OSB een basis schoonmaakprotocol ontwikkeld. Hierin vind je handvaten voor goede schoonmaak. Meer informatie volgt op korte termijn. 

Extra open conferenties corona over Mobiliteitscentrum
Het Mobiliteitscentrum biedt ondernemers de kans om personeel aan elkaar beschikbaar te stellen. Zowel met bedrijven binnen als buiten de branche. Wil je meer weten over de mogelijkheden, hoe het precies werkt en wat de kosten zijn? Neem dan deel aan één van de open conferenties corona. Je wordt in 30 minuten bijgepraat. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Aan een conferenties kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Aanmelden via osb.nl. 

Deze conferenties worden via MS Teams gehouden. Na aanmelding ontvang je een mail met meer informatie. De open conferenties over het Mobiliteitscentrum vinden plaats op 

  • Donderdag 30 april van 15.15-15.45 uur 
  • Donderdag 7 mei van 10.15-10.45 uur 
  • Donderdag 14 mei van 15.15-15.45 uur 

Stand van zaken extra maatregelen noodpakket voor ondernemers
In de nieuwsbrief van gisteren melden we dat de NOW-regeling op het begrip concern is verruimd. Dat is niet de enige aanpassing die het Kabinet doorvoert om bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden.  

Seizoenswerk 
Of er een aanpassing komt in de NOW voor seizoenswerk, is nog niet duidelijk. Voor sommige bedrijven biedt de regeling vanwege seizoen patronen in omzet en loonkosten, geen of weinig soelaas. Om de regeling zo generiek mogelijk te houden, is bij het opzetten geen rekening gehouden met seizoenswerk. Om te komen tot een uitvoerbare regeling met een goede afbakening, is een complexe uitdaging. Het kabinet is nog hard op zoek naar een oplossing.

Overwerk en premiedifferentiatie 
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wabkent verschillende WW-premies. Een lage premie voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele contracten. Wanneer vaste werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken, dan kan met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie opgelegd worden. Die bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten, omdat isommige sectoren vanwege het coronavirus veel extra werk nodig is. Het Kabinet heeft besloten om voor het jaar 2020 een generieke uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Dat betekent dat geen enkele werkgever over dit jaar de WW-premie op grond van de situatie hoeft te herzien. De herzieningssituatie treedt per 1 januari 2021 weer in werking.  

Meld je aan voor OSB bijeenkomst op 14 mei 2020 
Op donderdag 14 mei aanstaande organiseert OSB een ledenbijeenkomst. De bijeenkomst vindt online plaats van 10.30-12.00 uurIn elk geval willen we met jullie praten over de coronacrises en de gevolgen daarvan voor ondernemer- en werkgeverschap. Meer informatie over het programma volgt nog. We nodigen iedereen graag uit om aan te sluiten. Aanmelden 

Zet 18 juni vast in de agenda 
Reserveer alvast donderdag 18 juni van 10.00-13.00 uur in de agenda. Dan organiseren we de Algemene Ledenvergadering. Of dat een bijeenkomst op locatie wordt of online weten we nu nog niet. Medio mei volgt daar meer informatie over.  

Gezien in de pers

Gezien op social media

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid @MinisterieSZW 
Werk je veel met buitenlandse werknemers? Hier vind je informatie over de gevolgen van het #coronavirus voor werknemers in de talen Arabisch, Duits, Engels, PapiamantoPapiamentu, Pools, Roemeens, Spaans en Turks. 

MKB-Nederland @MKBNL  
Gebrek aan perspectief valt mkb rauw op dak. #BNR 

(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid