OSB Corona Nieuwsbrief - 14 apr

Schoonmaak protocollen ook in Engels en Turks beschikbaar
Begin april publiceerde we i.s.m. RAS de protocolwijzer inclusief drie protocollen. Elke protocol beschrijft een andere situatie en welke beschermende maatregelen schoonmakers en bedrijven moeten toepassen. De protocollen waren al beschikbaar in het Nederlands. Deze zijn nu vertaald in het Engels en Turks. De vertalingen zijn beschikbaar via de website van de RAS.  

Vraag van de dag: mijn werknemer heeft vakantie aangevraagd voor de (mei)vakantie. Dit gaat nu niet door. Mag de vakantie worden gewijzigd? 
Uitgangspunt bij het opnemen van vakantieuren is dat het initiatief bij de werknemer ligt. Het is aan de werknemer om een vakantie aan te vragen en ook om een verzoek tot wijziging in te dienen. De werkgever zal deze wens van de werknemer respecteren, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Eventuele gewichtige redenen moet de werkgever binnen twee weken na het wijzigingsverzoek kenbaar maken. Belangrijk is dat werkgever en werknemer in goed overleg naar een oplossing zoeken. Ook de werkgever kan bij gewichtige redenen, na overleg met de werknemer, de vakantie wijzigen. Eventuele schade die de werknemer hierdoor leidt, dient de werkgever dan te vergoeden.  

Voor meer informatie neem contact op met de cao-helpdesk, telefoonnummer: 0800 226 54 56 of 073 648 38 50 optie 4. 

#SchoonmakersBedankt 
Wist je dat de actie #SchoonmakersBedankt vanaf de start op 22 maart al een bereik heeft van 365.000. Van dit bereik: ruim 244.000 via Twitter, bijna 114.000 via Facebook, dan LinkedIn met ruim 14.000. 

Nieuwe open conferenties corona over Mobiliteitscentrum
OSB organiseert deze week nieuwe open conferenties corona. In een conferentie worden ondernemers in 30 minuten bijgepraat. Ook is er volop gelegenheid om vragen, tips en ervaringen uit te wisselen.  

Komende donderdag vinden twee nieuwe sessies plaats Deze keer staat het vorige week gestarte Mobiliteitscentrum centraal. Dit mobiliteitscentrum biedt schoonmaakondernemers de kans om personeel aan elkaar beschikbaar te stellen. Hoe werkt het precies? Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden? Hoe wordt er gematcht? Wat kost het? Deze en andere vragen passeren de revue.  

  • Donderdag 16 april van 13.15 - 13.45 uur (ms teams) 
  • Donderdag 16 april van 14.15 - 14.45 uur (ms teams) 

Aanmelden kan via osb.nl.

NOW-regeling wordt mogelijk aangepast  
Vandaag is in de Tweede Kamer gesproken over (onder andere) de NOW-regeling en het beter toepasbaar maken van die regeling. In dit kader is meerdere keren aan de schoonmaakbranche gerefereerd. Ten aanzien van de concernbepaling heeft de bespreking geleid tot een motie die is ingediend door Hilde Palland (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie). Via de motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of de NOW kan worden uitgebreid. Het gaat daarbij om de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau of autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern aanspraak te laten maken op de NOW. Ook werd een motie ingediend door Chris Stoffer (SGP) en Wybren van Haga (VVD) over een realistische referentieperiode met betrekking tot omzet. De regering wordt verzocht om te onderzoeken of de NOW-regeling kan worden aangevuld met een periode die wel representatief is (bijvoorbeeld dezelfde periode een jaar eerder). 

Hopelijk worden de moties donderdag a.s. in de plenaire behandeling door de Tweede Kamer aangenomen. 

Gezien in de pers

Gezien op social media

Patrice Karman @PatriceK

Mooie commercial #OSB! Ik ben trots op al mijn schoonmaak collega’s. #SchoonmakersBedankt

dirk van ginkel @dirk51

#schoonmakersbedankt ik heb jaren in de schoonmaak gezeten,ook thuiszorg.voelde mij altijd ondergewaardeerd was vaak kwaad.en nu deze hashtag.beetje laat.mensen in de schoonmaakbranche bedankt jullie zijn onze stille helden.nogmaals bedankt

(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid