OSB Corona Nieuwsbrief - 1 mei

OSB: Vergeet schoonmakers in de zorg en onderwijs niet bij testen op corona

OSB roept op, om bij het testen op Covid-19 in de zorg en onderwijs, de schoonmakers niet te vergeten. Jeroen Veldboer (directeur OSB): ‘In veel verpleeg- en verzorgingstehuizen maken schoonmakers kamers schoon waar coronapatiënten liggen of hebben gelegen. Toch zijn er voor onze collega’s nog geen of heel beperkt testen beschikbaar. Zo neemt hun kans op besmetting en die van hun directie omgeving enorm toe. Dit moeten wij als maatschappij niet willen, zeker niet via de schoonmaak!’. Ook wij pleiten ervoor dat voor alle cruciale functies testen een hoge prioriteit heeft!’

Lees meer

OSB biedt schoonmaakhandvaten in ‘1,5 meter-economie’

OSB biedt ondernemers uit verschillende sectoren de helpende hand om in de ‘1,5 meter-economie’ goede schoonmaak en een veilige werkomgeving voor schoonmakers en glazenwassers te garanderen. Jeroen Veldboer (directeur OSB) zegt hierover: ‘Brancheorganisaties hebben bij het ministerie van Economische Zaken plannen moeten indienen over hoe zij in hun sector omgaan met deze nieuwe werkelijkheid. Wij hebben voor verschillende sectoren een bijdrage geleverd aan hun plan en protocollen ontwikkeld om hen handvaten te geven voor goede schoonmaak in de 1,5 meter-economie. Deze protocollen bieden wij voor alle schoonmaakbedrijven op onze website aan. ’ De protocollen zijn te vinden op osb.nl.

Lees meer

Vraag van de dag 1Mijn werknemer re-integreert op een object dat sluit c.q. gesloten wordt/is vanwege corona. Wat dan te doen?
Het UWV heeft het addendum Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd, waarin staat hoe zij omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling voor de WIA. 

De maatregelen in het kader van de coronacrisis en de uitwerking hiervan op het werk, hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft ook effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). 

Als het UWV vindt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, moet ook worden gekeken in hoeverre dit het gevolg is van maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis. Het UWV zal dit voor zover mogelijk meewegen in zijn beoordeling. 

Geef daarom in het plan van aanpak en het re-integratieverslag duidelijk aan waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd als gevolg van de corona-crisis. Daarmee kunnen loonsancties worden voorkomen. 

Mobiliteitscentrum Schoonmaak centraal tijdens open conferenties  
Het Mobiliteitscentrum biedt ondernemers de kans om personeel aan elkaar beschikbaar te stellen. Zowel met bedrijven binnen als buiten de branche. Wil je meer weten over de mogelijkheden, hoe het precies werkt en wat de kosten zijn? Neem dan deel aan één van de open conferenties corona. Je wordt in 30 minuten bijgepraat. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Aan een conferenties kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Aanmelden via osb.nl. 

Deze conferenties worden via MS Teams gehouden. Na aanmelding ontvang je een mail met meer informatie. De open conferenties over het Mobiliteitscentrum vinden plaats op 

  • Donderdag 7 mei van 10.15-10.45 uur 
  • Donderdag 14 mei van 15.15-15.45 uur 

OSB webinar op 14 mei 2020 voor alle schoonmaakondernemers 
Op donderdag 14 mei aanstaande organiseert OSB een webinar voor schoonmaakondernemers, leden én niet-leden van OSB. De bijeenkomst vindt online plaats van 10.30-11.30 uur. In elk geval willen we met jullie praten over de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor ondernemer- en werkgeverschap. Meer informatie over het programma volgt nog. We nodigen eenieder graag uit om aan te sluiten. Aanmelden 

Zet 18 juni vast in de agenda 
Reserveer alvast donderdag 18 juni van 10.00-13.00 uur in de agenda. Dan organiseren we de Algemene Ledenvergadering. Of dat een bijeenkomst op locatie wordt of online weten we nu nog niet. Medio mei volgt daar meer informatie over.  

Gezien in de pers

Gezien op social media

Provincie Noord-Brabant @Brabant 
Brabant  van onze helden in de #coronacrisis. Eerder zetten we al onze zorg, onderwijs, transport, supermarkt, ambulance, bezorg, schoonmaak, kinderopvang, OV en boerenhelden in het licht. De komende dagen voor onze #mantelzorgheldenhttps://t.co/oQLsikR33E  

Service Management @ServiceManagmnt 
Schoonmaak in de anderhalve meter-samenleving: hoe doe je dat? https://servicemanagement.nl/schoonmaak-in-anderhalve-meter-samenleving-hoe-doe-je-dat/ @OSBNieuws 

(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid