OSB Corona Nieuwsbrief - 7 april

NOW-rekentool: Bereken snel op hoeveel subsidie je aanspraak maakt 
Sinds gisteren kun je de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen bij het UWV. Hiermee krijg je een voorschot op de loonkosten. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die je in januari van dit jaar hebt uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. De AWVN heeft een rekentool gemaakt waarmee je direct inzicht krijgt in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen.  

Inspecties OSB-Keurmerk gaan door.... maar wel op gepaste afstand 
De inspectie-instellingen die bedrijven toetsen op het OSB- en NEN-Keurmerk komen voorlopig niet bij bedrijven over de vloer. Dat betekent niet dat de inspecties stilliggen. De controles worden op afstand uitgevoerdDit om de veiligheid van alle medewerkers in acht te nemen. Word je getoetst op het keurmerk? Bespreek de mogelijkheden van een 
inspectie-op-afstand met de inspectie-instelling.  

Maximaal drie weken uitstel 
Wanneer het op dit moment niet mogelijk is om de inspectie-op-afstand uit te voeren, dan kan via de SNA vooralsnog drie weken uitstel worden verleend. Eventuele aanvullende uitzonderingssituaties kunnen door de inspectie-instelling worden afgestemd met SNA. 

Mocht je verdere vragen hebben, dan kun je ook contact opnemen met OSB. 

Uitstel van betaling bij Belastingdienst aanvragen 
Eén van de onderdelen van de inspectie op het OSB-Keurmerk is of is voldaan aan de belastingverplichtingenDe Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft laten weten dat bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen, bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst een gemotiveerd verzoek ontvangt, dan stopt de Belastingdienst met invorderen en heeft de onderneming automatisch drie maanden uitstel van betaling. Dit heeft geen consequenties voor het OSB- of SNA-Keurmerk. Het is wel belangrijk om tijdig aangifte te blijven doen.

Deblokkering G-rekening  
Bedrijven die g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.    

Gezien in de pers

Gezien op social media

Frontberichten @frontberichten 
Als schoonmaker op de IC staat Manon oog in oog met de harde realiteit van het coronavirus. Ze voelt zich soms bezwaard. "Ik kan niemand helpen, ik kom alleen maar schoonmaken." 

Al ruim 300.000 mensen bereikt met de actie #SchoonmakersBedankt  

(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid