OSB Corona Nieuwsbrief - 19 mrt

Actualiteit van de dag: Wat houdt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbruggingsregeling Werkbehoud (NOW) in?

De huidige regeling Werktijdverkorting wordt vervangen door de NOW. Dit houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV verstrekt dan een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De tegemoetkoming geldt voor omzetdaling vanaf 1 maart. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.  

Aanvragen is nog niet mogelijk 
Op dit moment is het nog niet mogelijk bij de UWV een aanvraag in te dienen, ook niet voor de oude regeling. Hoe en waar je een aanvraag kunt doen, wordt zo snel mogelijk bekend.  

 Al een aanvraag ingediend via de oude regeling? 
Heb je via de oude regeling al een aanvraag ingediend, maar is die nog niet afgehandeld? Dan zal deze in de nieuwe regeling worden afgehandeld. Je hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.  

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel) 

Veel gestelde vragen & antwoorden online  
Op osb.nl vind je een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor de schoonmaakbranche.  

Goedkeuring van de jaarrekening
Voor veel ondernemers is het momenteel lastig om de jaarrekening goedgekeurd te krijgen. Door de perikelen rond Corona kunnen ze niet aan alle eisen voldoen. Dit signaal hebben accounts afgegeven. VNO-NCW en MKB Nederland lobbyen voor mogelijkheden tot uitstelUitstel van de jaarrekeningen kan ook effect hebben op de NEN-audits. We zijn in overleg met SNA om hier afspraken en in ieder geval coulance voor aan te vragen. Dit betreft ook het mogelijke uitstellen van de NEN-audits. 

Thuiswerken blijft cruciaal 
OSB ontvangt signalen dat steeds meer mensen toch weer gaan naar kantoor gaan om te werken. Om te voorkomen dat dat leidt tot norigoureuzere maatregelen, zoals een complete lockdown, drukken we eenieder op het hart om waar mogelijk thuis te werken.  

Ook prioriteit voor bevoorrading van schoonmaakbedrijven werkzaam voor cruciale sectoren  
Leveranciers van handschoenen en desinfectiemiddelen hebben te maken met voorraadtekorten. Daarom prioriteren zij hun leveringen. Cruciale sectoren krijgen daarbij voorrang. Er zijn echter ook schoonmaakbedrijven werkzaam voor cruciale sectoren. OSB doet een dringend beroep op de NVZom hier rekening mee te houden. 

Kamer van Koophandel opent Coronaloket voor ondernemers 
Kamer van Koophandel heeft een online loket geopend voor ondernemers met vragen over corona.
Ook hebben ze een speciaal telefoonnummer: 0800-2117. 
Of neem contact op met de Corona Helpdesk van OSB: 0800 22 6 54 56 of app naar 06 82 72 21 06.   

Oproep aan opdrachtgever: hanteer RIVM-richtlijnen ook bij tender gerelateerde bijeenkomsten 
Bij een tender ontkom je er soms niet aan om bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een schouwing. Wees er alert op dat de richtlijnen van het RIVM ook in die gevallen duidelijk gecommuniceerd én gepraktiseerd worden. 

Examens RAS-Examenbureau uitgesteld
Vanaf komende maandag 23 maart neemt het 
RAS-Examenbureau voorlopig geen examens meer af. Hiermee worden de mogelijke risico’s voor kandidaten en examinatoren beperkt. Zodra het weer mogelijk is examens af te nemen, worden deze opnieuw ingepland. De examens in deze week gaan wel door met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen die het RIVM aanbeveelt.  

Gezien in de pers

Collegiaal advies

Gezien op social media

@elkanvanderraaf

De vergadering in de Tweede Kamer wordt geschorst en meteen komen de schoonmakers in actie om de zaal te ontsmetten. Ook voor hen #applaus!

Lees meer
@gomschoonhouden

Premier Rutte zei het al in zijn toespraak: ‘Schoonmaak speelt een belangrijke rol om het coronavirus onder controle te houden’. Wij willen onze schoonmakers ontzettend bedanken voor hun inzet en het werk dat zij doen in deze uitdagende tijd en onder moeilijke omstandigheden. https://t.co/GsbWefClD5

Lees meer
(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid