OSB Corona Nieuwsbrief - 15 apr

OSB: ‘Kabinet zorg dat ook schoonmakers in de zorg veilig kunnen werken’

Er dreigt een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor schoonmakers in de zorg. Dit is een hele zorgelijke situatie. Zogeheten cruciale sectoren krijgen tijdens deze coronacrisis onder meer voorrang bij het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen. OSB roept het kabinet daarom wederom op om schoonmaak steeds expliciet noemen als vitaal ondersteunend beroep aan de cruciale sectoren, zodat ook de schoonmakers in de zorg hun werk veilig kunnen uitvoeren.

Lees meer

Vraag van de dag: Er is een extra vrije dag op de verjaardag of 1 mei. Ik heb gekozen voor 1 mei, kan ik deze keuze wijzigen nu de vakbondsactiviteiten niet doorgaan? 
Het gaat in artikel 29 CAO om betaald verlof, niet om een vakantiedag. Er is al een keuze gemaakt. Het feit dat de vakbondsactiviteiten op 1 mei niet doorgaan is geen reden om die keuze te veranderen. 

Via RAS gratis e-learnings tot 1 juli  
Schoonmakers kunnen via de website van de RAS verschillende trainingen kosteloos te volgen. Dit aanbod is tot 1 juli 2020 via e-learning beschikbaar. Schoonmakers die (tijdelijk) in de zorg worden ingezet kunnen de training ‘Gezondheidszorg Cure’ volgen. Maar ook voor thuiszitters is er een mooi aanbod, bijvoorbeeld een training ‘Hospitality’ of ‘Gesprekstechnieken.  

Coronacalculator al 20.000 keer geraadpleegd 
Vorige week lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland coronacalculator.nl. Ondernemers die graag willen weten in hoeverre zij in aanmerking komen voor coronasteun, kunnen inzicht krijgen in de voor hen relevante steunmaatregelen en het effect dat deze steun heeft op de financiële positie van hun bedrijf. Ruim 20.000 ondernemers hebben de coronacalculator inmiddels al geraadpleegd en de reacties zijn erg positief. In de komende tijd wordt deze tool op basis van alle ervaringen en ontwikkelingen verder verfijnd en uitgebreid.  

Donderdag 16 april nieuwe open conferenties corona; er zijn nog plaatsen beschikbaar  
OSB organiseert deze week nieuwe open conferenties corona over het Mobiliteitscentrum. In een conferentie worden ondernemers in 30 minuten bijgepraat. Ook is er volop gelegenheid om vragen, tips en ervaringen uit te wisselen.

Het mobiliteitscentrum biedt schoonmaakondernemers de kans om personeel aan elkaar beschikbaar te stellen. Hoe werkt het precies? Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden? Hoe wordt er gematcht? Wat kost het? Deze en andere vragen passeren de revue.  

  • Donderdag 16 april van 13.15 - 13.45 uur (ms teams)
  • Donderdag 16 april van 14.15 - 14.45 uur (ms teams)

Aanmelden via osb.nl.

Gezien in de pers

Gezien op social media

CSU @CSUcleaning 
Het is hartverwarmend te zien dat schoonmakers op verschillende locaties in het zonnetje gezet worden. Een cliënt bij ASVZ zorginstelling op locatie Merwebolder hing als verrassing dit prachtige kunstwerk op bij het kantoor van onze toppers. #SchoonmakersBedankt #Trots 

(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid