OSB Corona Nieuwsbrief - 29 apr

OSB biedt schoonmaakhandvaten in 1,5 meter-economie 
De 1,5 meter-economie is een feit, voorlopig althans. Brancheorganisaties hebben plannen moeten indienen over hoe zij in hun sector omgaan met deze nieuwe werkelijkheid. OSB heeft voor verschillende sectoren meegeschreven aan hun plan en protocollen ontwikkeld om ook in deze nieuwe werkelijkheid goede schoonmaak en een veilige werkomgeving voor schoonmakers en glazenwassers te garanderen. Deze protocollen zijn te vinden op osb.nl. 

Vraag van de dagEen van mijn medewerkers wil niet op het werk komen omdat hij zegt een zwakke gezondheid te hebben. Is dat terecht? 
Het RIVM geeft een opsomming van wat kwetsbare personen zijn of mensen met een zwakke gezondheid. Dat zijn onder meer mensen met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen en diabetes mellitus (suikerziekte). Dat deze mensen extra bezorgd zijn voor hun gezondheid naar aanleiding van het coronavirus, is begrijpelijk. 

Het RIVM zegt dat mensen met gezondheidsproblemen grote gezelschappen en openbaar vervoer moeten vermijden, maar zegt niet dat zij de werkplek moeten mijden. Overleg met de bedrijfsarts wat in het voorkomende geval wijsheid is en overleg natuurlijk ook met de werknemer zelf. Een werknemer die in de hoogrisicogroep valt, mag NIET in een omgeving werken waarbij een risico is op besmetting.  

Uiteraard moet de werknemer ook zelf het een en ander doen/laten om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houdenVoor deze risicogroep gelden aanvullende preventieve adviezen in het kader van ‘social distancingLees verder (vraag 34) 

Coronavirus: overbruggingskrediet voor startups en scale-ups 
Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar.  

Website rond gezond thuiswerken live 
Nu Nederlanders massaal thuiswerken - en dat naar verwachting na de coronacrisis veel blijven doen - presenteren MKB-Nederland en VNO-NCW en stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! het platform Thuiswerken is ‘topsport. Op deze site staat informatie en tips over thuiswerken. Van praktische handreikingen om om te kunnen gaan met stress, tot tips voor voldoende beweging en goede voeding. 

Koning dankt schoonmaak 
Het was een bijzondere Koningsdag eergisteren. Koning Willem-Alexander en zijn familie konden niet afreizen naar Maastricht, waar Koningsdag gevierd zou worden.De Koning vierde zijn 53e verjaardag online en werd door zijn familie digitaal toegezongen. 

I
n een toost dankte hij al die mensen die Nederland ten tijde van deze corona-crisis overeind houden. Hij had ook even speciale aandacht voor de schoonmaak (rond 1.03 minuut). 

De monitor: Is je werkplek na lockdown coronaproef? 
Tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) besteedde aandacht aan de vraag: Is je werkplek na de lockdown coronaproof?. Kijk hier de uitzending terug. Spoiler-alert: Goede schoonmaak is heel belangrijk (zie bijv. rond minuut 23.03).  

Mobiliteitscentrum Schoonmaak centraal tijdens open conferenties  
Het Mobiliteitscentrum biedt ondernemers de kans om personeel aan elkaar beschikbaar te stellen. Zowel met bedrijven binnen als buiten de branche. Wil je meer weten over de mogelijkheden, hoe het precies werkt en wat de kosten zijn? Neem dan deel aan één van de open conferenties corona. Je wordt in 30 minuten bijgepraat. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Aan een conferenties kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Aanmelden via osb.nl. 

Deze conferenties worden via MS Teams gehouden. Na aanmelding ontvang je een mail met meer informatie. De open conferenties over het Mobiliteitscentrum vinden plaats op 

  • Donderdag 30 april van 15.15-15.45 uur 
  • Donderdag 7 mei van 10.15-10.45 uur 
  • Donderdag 14 mei van 15.15-15.45 uur 

OSB bijeenkomst op 14 mei 2020 voor alle schoonmaakondernemers
Op donderdag 14 mei aanstaande organiseert OSB een bijeenkomst voor schoonmaakondernemers, leden én niet-leden van OSB. De bijeenkomst vindt online plaats van 10.30-12.00 uurIn elk geval willen we met jullie praten over de coronacrises en de gevolgen daarvan voor ondernemer- en werkgeverschap. Meer informatie over het programma volgt nog. We nodigen iedereen graag uit om aan te sluiten. Aanmelden 

Zet 18 juni vast in de agenda 
Reserveer alvast donderdag 18 juni van 10.00-13.00 uur in de agenda. Dan organiseren we de Algemene Ledenvergadering. Of dat een bijeenkomst op locatie wordt of online weten we nu nog niet. Medio mei volgt daar meer informatie over.  

Gezien in de pers

Gezien op social media

MKB-Nederland @MKBNL 
Ook Business Boost Live, van onze kennispartner @ingnl is coronaproof. Krijg thuis (gratis) in deze 1e online editie van #BusinessBoost Live Online in een avondje handvatten en tips van ondernemers en experts om direct mee aan de slag te gaan #corona 

CSU @CSUcleaning  
Dertig CSU collega’s werkzaam bij het Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer werden gisteren verrast door Dries Roelvink. Hij ging voor RTL Boulevard op pad om oranje tompoezen uit te delen aan mensen uit vitale beroepen, die ook op Koningsdag gewoon doorwerken. Zo werd het ook voor hen toch een beetje een feestelijke dag! #SchoonmakersBedankt 

(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid