OSB Corona Nieuwsbrief - 8 april

Noodpakket ondernemers wordt uitgebreid 
Gisteravond maakte premier Rutte in de wekelijkse persconferentie bekend dat de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus een halt toe te roepen, voorlopig nog van kracht blijven. Mogelijk wordt na 28 april stapsgewijs afgebouwd. Nu de maatregelen langer houden, nemen de zorgen van en voor ondernemers toe. Rob Rommelse, directeur OSB a.i.: 'De maatregelen om ondernemers door de crisis te helpen zijn belangrijk. Steeds meer ondernemers geven aan dat het water aan de lippen staat. We zoeken daarom met VNO-NCW en MKB-Nederland naar passende maatregelen om iedereen door deze moeilijke tijd heen te loodsen. De regelingen zijn voor een groep bedrijven niet of onvoldoende toepasbaar. Vanuit de branche zetten we alle energie in om belangrijke verbeteringen onder de aandacht te brengen en dragen actief oplossingen en alternatieven aan. Dit om de NOW voor de gehele branche beter toepasbaar te maken. Belangrijke punten zijn onder andere: een flexibelere referteperiode maar ook dat de toepassing op bedrijfsniveau (i.p.v. concern) mogelijk wordt. Daarnaast maken we ons zorgen over het hogere ziekteverzuim door corona in de branche.'

Garantie kredietverzekeringen 
Het ministerie van Financiën werkt aan een staatsgarantie op kredietverzekeringen voor heel 2020. Kredietverzekeringen zijn kortlopende kredieten. Deze overbruggen de tijd tussen de levering van producten en het betalen van de rekening. De maatregel moet snel in werking treden om te voorkomen dat kredietverzekeraars genoodzaakt zijn op korte termijn de limieten terug te brengen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 12 miljard euro (op een totaal van 110 miljard aan kredietlimieten uitgegeven door Nederlandse kredietverzekeraars). De details worden nog uitgewerkt. Ook moet voor de maatregel goedkeuring worden verkregen van de Europese commissie. 

Verruiming garantiekredieten  
Om het ondernemers makkelijker te maken krediet te krijgen, kan een beroep worden gedaan op de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). De regeling is bedoel om kredietstromen op gang te houden zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De staat heeft de GO nu verruimd.   

  • Voor kredieten tot € 100.000 gaat het garantiepercentage van de borgstelling (BMKB) van 90 naar 100%. Daarbij wordt de provisie die ondernemers betalen gehalveerd van 3,9 naar 2%. Het garantiebudget van de borgstelling (BMKB) wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro. 
  • Voor grotere kredieten tot € 150 miljoen (GO/c-regeling) staat de overheid garant voor een hoger percentage. Voor mkb-bedrijven met omzet tot 50 miljoen wordt het percentage verhoogd van 50% naar 90%. Voor grootbedrijven met omzet vanaf 50 miljoen wordt dat 80%. 

Uitbreiding sectoren eenmalige tegemoetkoming 
Het ministerie van Economische zaken breidt de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) uit naar meer sectoren die door de coronacrisis worden getroffen. Helaas houdt het kabinet vast aan het systeem van SBI-codes. Hierdoor komt onze branche nog altijd niet in aanmerking voor de regeling.  

Jonge en snelgroeiende bedrijven 
Via de regionale investeringsmaatschappijen (ROM’s) en Invest.NL komen extra financieringsmogelijkheden (€ 100 miljoen). Deze middelen zijn bedoeld voor jonge, startende en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen. Deze bedrijven vallen vaak buiten bepaalde regelingen en hebben weinig reserves. 

Veelgestelde vragen & antwoorden geüpdatet  
Op osb.nl vind je een geüpdatet overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van de coronacrisis en de branche.  

Gom op radio 1: help je ziekenhuiscollega’s  
In ziekenhuizen draaien schoonmakers op dit moment overuren om de schoonmaak te regelen en kamers te ontsmetten, Verslaggever Mattijs van Wiel van Radio 1 nam een kijkje bij Gom. Zij doen een beroep op medewerkers die nu thuis zetten en vragen om in de ziekenhuizen te komen helpen. Terugluisteren?  Klik hier 

Gezien in de pers

Gezien op social media

Koen (K.P.) Lening 
Mooi initiatief van de #OSB in samenwerking met de #RAS en sociale partners #FNV en #CNV #alleenisookmaaralleen #samenbenjesterk Krachten bundelen en van elkaar leren maakt onze schoonmaakbranche #sterk, #veerkrachtig en niet onbelangrijk #daadkrachtig. Het geeft ons de mogelijkheid als #schoonmakers, nog beter voorbereid te zijn op wat de toekomst ons nog gaat brengen. #Mobiliteitscentrumschoonmaak (LinkedIn) 

Marjolein/Kaiser *stay home!* @AmsterdamNurse 
Dank je wel collega's voor jullie werk zodat wij veilig kunnen werken @spaarnegasthuis #schoonmakersbedankt #NursesCOVID19 

(073) 648 38 50
info@osb.nl
Rompertsebaan 50, 5231 GT 's-Hertogenbosch

     
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid