PrikPunt: eerste hulp bij prikaccidenten

PrikPunt: eerste hulp bij prikaccidenten 

PrikPunt van VaccinatieZorg BV is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt voor prikaccidenten. Deze landelijke opvang bij prikaccidenten is uniek in Nederland. Als u bent aangesloten bij PrikPunt kunt u tegen een voordelig tarief gebruik maken van onze eerste hulp bij prikaccidenten. Meerdere organisaties kozen al voor PrikPunt, zoals instellingen in de zorgsector, hulpdiensten, reinigingsdiensten en uitzendbureaus.


PRIKPUNT

eerste hulp bij prikaccidenten 

Een (prik)ongeluk zit in een klein hoekje

Een injectienaald tussen de lakens of een achtergelaten insulinenaaldje op het toilet van een vakantiepark, onzichtbaar voor de schoonmaker. Of een open weggegooide naald in een vuilniszak. Een prikongeluk zit in een kleine hoek voor medewerkers in de schoonmaakbranche. Extra aandacht voor het arbeidsrisico op bloedoverdraagbare infectieziekten is dan ook geen overbodige luxe. Een belangrijk onderdeel van die aandacht is het hebben van een prikaccidenten protocol: wat doe ik als iemand zich geprikt heeft? Maar ook de daadwerkelijke hulpverlening en opvolging bij een prikaccident.

Een prikaccident, wat is dat?

Prikaccident is een verzamelnaam voor alle prik-, snij-, bijt- of spatongevallen waarbij iemand in contact komt met het bloed van een ander. Hierdoor ontstaat er risico op besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV (het virus dat Aids veroorzaakt).

De kans op besmetting na een prikaccident wordt vaak onderschat. In veel gevallen is niet goed bekend wat er kan gebeuren en wordt er daarom geen of onvoldoende actie genomen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Het afhandelen van een prikaccident is meestal ook een organisatorisch probleem. Uit de RI&E blijkt regelmatig dat de helft van de accidenten niet gemeld wordt. Deels komt dit door onwetendheid, schaamte of doordat binnen de organisatie geen duidelijk beleid rondom prikaccidenten is en/of dat dit beleid onvoldoende bekend is bij de medewerkers.

Vaccinatiezorg biedt met PrikPunt 24 uur per dag opvang, een professionele diagnose en snelle behandeling.

Wat moet ik doen?

Medewerkers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht bij ons landelijk meld- en adviespunt. Deze telefonische helpdesk is bereikbaar op 0800 – 77 454 63 en wordt bemand door verpleegkundigen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Aan de hand van een protocol bepalen zij, eventueel in overleg met een artsmicrobioloog of HIV-behandelaar, hoeveel risico uw medewerker loopt op besmetting met een ernstige ziekte. Is behandeling nodig? Dan sturen we uw medewerker door naar de spoedeisende hulp, de trombosedienst of vaccinerende instelling met een behandelingsadvies, waar uw medewerker veelal nog dezelfde dag met voorrang wordt behandeld. Deze landelijke opvang bij prikaccidenten is uniek in ons land. Met PrikPunt bent u verzekerd van een diagnose door specialisten, directe hulp en goede nazorg door heel Nederland.

Afhandeling van A tot Z

Naast deze eerste opvang, coördineert PrikPunt ook de behandeling voor u. Daarvoor beschikken wij over een landelijk netwerk van instellingen zoals ziekenhuizen en trombosediensten (zorgringen), waar uw medewerker snel geholpen wordt. Wij bewaken het traject en zorgen voor terugkoppeling. Van telefonische opvang en risicobepaling tot behandeling en nazorg, met PrikPunt hebt u alles geregeld.

Voorkomen is beter

PrikPunt registreert alle binnengekomen meldingen en evalueert deze iedere week met de artsmicrobioloog. Dit geeft belangrijke informatie om prikaccidenten voor te zijn. Vaccinatiezorg kan uw medewerkers ook preventief vaccineren tegen aandoeningen zoals hepatitis B en hen voorlichten. Want voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Zorgplicht voor de werkgever

Medewerkers in de schoonmaakbranche komen in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Dit is voor hen een arbeidsrisico. Voor alle medewerkers, inclusief uitzendkrachten en stagiaires, die te maken hebben met het risico op blootstelling aan ziekteverwekkers zoals hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) en HIV, moet het risico in kaart worden gebracht. Medewerkers met een verhoogd risico (at risk) krijgen het advies zich preventief te laten vaccineren tegen hepatitis B. Afhankelijk van de functie van de medewerker zouden ook hepatitis A en tetanus (DTP) van toepassing kunnen zijn. Voor de veiligheid en gezondheid van uw personeel hebt u hierin als goed werkgever een belangrijke taak en (wettelijke) plicht. U verbetert ook de inzet van uw personeel door het verkleinen van de beroepsrisico’s.

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiten? Het aanbod voor OSB leden

Aan de meldingen bij PrikPunt zijn kosten verbonden. Wanneer u bent aangesloten bij PrikPunt kunt u gebruik maken van deze eerste hulp bij prikaccidenten. Met de OSB hebben wij speciale tarieven afgesproken. Daarnaast ontvangt u als klant van PrikPunt een korting van dertig euro op preventieve vaccinatietrajecten bij Vaccinatiezorg.

De tarieven voor OSB:

Screening (eenmalig bij eerste aansluiting)                    € 520,00

Inregelen PrikPunt in uw organisatie

In overleg met de consultant worden de kosten vastgesteld op basis van dagdeeltarief € 520,00.

Aansluiting meldpunt/contract

Kosten per jaar, per organisatie, afhankelijk van het aantal medewerkers dat risico loopt en van de gekozen looptijd van het contract (bij meer dan 30 medewerkers):

Tot 30 medewerkers at risk
1 jaar contract            € 314,00

30-200 medewerkers at risk
1 jaar contract             € 936,00 per jaar
2 jaar contract             € 828,00 per jaar
3 jaar contract             € 716,00 per jaar

200-500 medewerkers at risk
1 jaar contract             € 1.939,00 per jaar
2 jaar contract             € 1.720,00 per jaar
3 jaar contract             € 1.500,00 per jaar

500-1000 medewerkers at risk
1 jaar contract             € 2.756,00 per jaar
2 jaar contract             € 2.526,00 per jaar
3 jaar contract             € 2.315,00 per jaar

1000-3000 medewerkers at risk
1 jaar contract             € 3.858,00 per jaar
2 jaar contract             € 3.638,00 per jaar
3 jaar contract             € 3.418,00 per jaar

3000-5000 medewerkers at risk
1 jaar contract             € 4.960,00 per jaar
2 jaar contract             € 4.741,00 per jaar
3 jaar contract             € 4.519,00 per jaar

>5000 medewerkers at risk               offerte op maat

Per melding/risicoinschatting  €    92,00
(Geen BTW van toepassing)

Eerste, acute medische (be)handeling(en) €    365,00
Alleen indien nodig (geen BTW van toepassing).

 

Informatie en kwaliteitsborging                                        in aansluittarief

 

Is PrikPunt de oplossing voor uw organisatie? Bel dan 0486 41 72 72 voor het maken van een afspraak of voor meer informatie. Kijk ook eens op: www.vaccinatiezorg.nl

Vaccinatiezorg

Vaccinatiezorg helpt organisaties om uitval van medewerkers te voorkomen. Ook helpen we bij het voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet voor een gezonde en veilige werkomgeving.

PrikPunt van Vaccinatiezorg ondersteunt organisaties bij de preventie van infectieziekten. Dit is een specialistisch terrein dat vraagt om bijzondere kennis en kunde. Wij werken met ervaren en speciaal opgeleide medewerkers. Aandacht voor onze klanten staat bij ons hoog in het vaandel. Onze dienstverlening wordt in klanttevredenheidsonderzoek al sinds 2007 met een ruime 8 gewaardeerd. U kunt er dus van op aan dat wij uw opdracht met alle zorg en zorgvuldigheid zullen uitvoeren.

Nieuwsbrief 21 april 2011 eerste hulp prikaccidenten

 

Vaccinatiezorg BV

Langakker 5c

5371 EV Ravenstein

T 0486-417272

E info@vaccinatiezorg.nl

I www.vaccinatiezorg.nl/