Aanbestedingen

Een aanzienlijk deel van de schoonmaakopdrachten wordt via een (Europese) aanbesteding op de markt gebracht. Veel schoonmaakbedrijven krijgen hier vroeg of laat mee te maken. Een aanbesteding is een sterk gereglementeerd proces, waar in de praktijk de nodige haken en ogen aanzitten. OSB spant zich in om dit proces voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Overheden en instellingen die met overheidsgeld worden bekostigd, zoals scholen, zijn verplicht om opdrachten met een bepaalde omvang Europees aan te besteden. ieder bedrijf uit de Europese Unie moet in principe mee kunnen dingen naar zo’n opdracht.  De zogenaamde drempelbedragen, waarboven Europees aanbesteed moet worden, worden jaarlijks door de Europese Commissie vastgesteld. 

In 2006 heeft onderzoeksbureau Significant in opdracht van OSB een onderzoek gedaan naar grote aanbestedingen in de schoonmaakbranche. Hieronder is het rapport beschikbaar. U kunt het rapport hier downloaden.

In januari 2008 heeft OSB een congres over aanbestedingen georganiseerd. Tijdens dit congres is het boekje “Schoonmaakaanbestedingen, voorkom uitglijders!” gepresenteerd. Dit boekje, dat u hier kunt downloaden, geeft tips waarmee u bij een aanbesteding beter beslagen ten ijs komt.

OSB heeft in samenwerking met PIANOo, het netwerk van overheidsopdrachtgevers, een aantal marktontmoetingen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gingen schoonmaakbedrijven, intermediairs en opdrachtgevers met elkaar in gesprek om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor knelpunten waar men bij schoonmaakaanbestedingen tegenaan loopt. De marktontmoetingen hebben geresulteerd in het boekje “Goed  inkopen: Een schone zaak“.  Deze handreiking voor (overheids) inkopers kunt u aanbieden aan opdrachtgevers die van plan zijn om schoonmaakdienstverlening in te kopen. 

Auteur Nico Koch

Beleidssecretaris KAM en Economie

Oproep: welke mkb’er wil meedenken over verantwoord marktgedrag

OSB is op zoek naar een mkb-ondernemer in de schoonmaakbranche die wil meedenken en ervaring wil inbrengen binnen de Commissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Het gaat daarbij om de invulling, uitwerking en verdere ontwikkeling van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Die code beoogt de realisatie van goed opdrachtgeverschap met oog voor goed werkgeverschap. In de praktijk betekent dit Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

1 reactie Lees verder →

Uitnodiging bijeenkomst aanbesteden

Veel schoonmaak- en glazenwassersbedrijven hebben te maken met aanbesteden. Vaak gaat dit goed, soms is er ruimte voor verbetering. OSB organiseerde over dit onderwerp begin van de zomer een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn door schoonmaakbedrijven van verschillende omvang, ervaringen uitgewisseld. Door de aanwezigen werd aangegeven behoefte te hebben aan een vervolgbijeenkomst. Voor deze bijeenkomst Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Oor voor schoonmaakthema’s bij Tweede Kamerlid

Veel begrip en de bereidheid knelpunten ook daadwerkelijk aan te gaan pakken. Zo karakteriseert een delegatie van MKB-ondernemers en OSB-bureau het gesprek dat zij eerder vandaag voerden met Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) over een aantal in de sector levende thema’s. Het Kamerlid had OSB hiertoe uitgenodigd. Het was een open en constructief overleg waarin Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Inspectie SZW presenteert Jaarverslag 2018

Inspectie SZW heeft vorige week het Jaarverslag over 2018 gepresenteerd. De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen. In het jaarverslag komen verschillende branches aan bod, ook de schoonmaakbranche. Inspectie SZW en OSB zijn regelmatig met elkaar in gesprek over de controles, de communicatie daarover en over preventieve maatregelen. OSB vindt Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuwe standaard algemene voorwaarden

OSB heeft een nieuwe versie gemaakt van de algemene voorwaarden die bedrijven kunnen gebruiken bij het sturen van offertes en rekeningen. Met de wijzigingen zijn de voorwaarden weer geheel en al bij de tijd gebracht. Bepaalde wijzigingen waren wenselijk of noodzakelijk. OSB heeft in overleg met vertegenwoordigers van een aantal specialistische bedrijven ervoor gekozen om Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

OSB-ondernemer bij bijeenkomst over aanbestedingen 

Een aantal aan de overheid gerelateerde inkopende diensten, georganiseerd in een netwerk, heeft op donderdag 4 april een bijeenkomst over aanbestedingen georganiseerd. Bij deze bijeenkomst was nadrukkelijk het verhaal van MKB-ondernemers over aanbesteden gevraagd. Via MKB-Nederland is OSB voor deze bijeenkomst benaderd. MKB-ondernemer Bart van Gurp van Schoonmaakbedrijf Aalbers heeft zijn ervaringen met de inkopers Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

OSB-leden met ervaring met aanbesteden gezocht

Veel schoonmaak- en glazenwassersbedrijven hebben te maken met aanbesteden. Vaak gaat dit goed, soms is er ruimte voor verbetering. Graag komen wij in contact met leden die ervaring hebben met aanbesteden en die hun ervaring met OSB en met elkaar willen delen tijdens een bijeenkomst over dit thema. We nodigen zowel MKB als grote bedrijven Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Column Robert Hompes (Bestuurslid AWOG): Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Sinds ik in 2013 bij Fortron ben komen werken, heb ik de glazenwassersbranche flink zien veranderen. Toen, op het dieptepunt van de economische crisis, reduceerden veel opdrachtgevers de frequentie van glasbewassing. In plaats van vier keer per jaar werd er nog maar twee keer –of zelfs maar één keer per jaar gewassen. De focus van Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Oranje pictogrammen mogen niet meer

Sinds een aantal jaren is er nieuwe Europese wetgeving voor het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels. Leveranciers van schoonmaakmiddelen hebben de afgelopen jaren hun producten volgens deze CPL-verordening ingedeeld, verpakt en geëtiketteerd. Op de etiketten van gevaarlijke stoffen zijn de oranje pictogrammen vervangen door nieuwe witte pictogrammen met een rode rand. De Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Code Verantwoordelijk Marktgedrag bewezen effectief

Resultaten van een enquête, uitgezet onder 1.000 organisaties, onderbouwen de effectiviteit van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. 60% van de respondenten geeft aan verbeteringen te zien in de manier waarop aanbestedingen worden uitgezet en contracten worden gemanaged. Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag is tevreden met deze resultaten en gaat de enquête jaarlijks herhalen om de effecten van Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →