Algemene voorwaarden

 

Op de pagina met downloads vindt u de verschillende Algemene Voorwaarden met OSB-logo (voor leden). En de Algemene voorwaarden zonder OSB-logo. Ook vindt u daar het Arbitragereglement voor Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.

Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst tussen het schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever, dan kunnen geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst ter berechtiging voorgelegd worden aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche (vergelijk artikel inzake geschillen in de betreffende algemene voorwaarden en het arbitragereglement).

U kunt de stukken per post sturen aan:

Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche
T.a.v. de secretaris van de Raad
Postbus 3265
5203 DG  ‘s-HERTOGENBOSCH

De algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd in mei 2019.