Inspectie-instellingen

OSB heeft voor de toetsing van het OSB-Keurmerk met een aantal inspectie-instellingen een samenwerkingsovereenkomst. Deze instellingen inspecteren zowel het OSB-Keurmerk als de NEN 4400-1 norm.

Leden van OSB mogen zelf contact opnemen met deze inspectie-instellingen om het keurmerk te laten toetsen. De kosten zijn voor eigen rekening.

Mijn inspectie-instelling staat niet in de lijst

Andere inspectie-instellingen moeten eerst contact met OSB opnemen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met OSB nodig. In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over:

  • hoe de controle wordt uitgevoerd op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
  • hoe de schoonmaakspecifieke eisen uitgevoerd moet worden
  • hoe informatie wordt uitgewisseld

De inspectie-instelling moet ook deelnemen aan een harmonisatieoverleg met OSB en de overige instellingen die het OSB-Keurmerk mogen toetsen.