OSB-Keurmerk Glas en Gevel

Minilogo keurmerk Glas & Gevel RegisterU wilt uw pand goed onderhouden en daarbij als opdrachtgever geen enkel risico lopen. U verwacht kwaliteit en wilt er zeker van zijn dat u niet aansprakelijk gesteld wordt voor zaken die uw leverancier niet op orde heeft. Of het nu gaat om de Wet Ketenaansprakelijkheid of over Veilig Werken Op Hoogte (VWOH). U zoekt een betrouwbare partner. Een partner waar u van op aankunt. Een partner die met u meedenkt, betrokken blijft en u helpt en adviseert inzake onderhoud en bijhouden van uw beglazing en gevels. Maar hoe vindt u die? Speciaal hiervoor is er het OSB-Keurmerk Glas & Gevel!

Wat betekent het OSB-Keurmerk Glas & Gevel voor opdrachtgevers?
Logo OSB-Keurmerk Glas & GevelGlazenwassers- en/of gevelbehandelingsbedrijven die in het bezit zijn van het Keurmerk Glas en Gevel (G&G) zijn betrouwbaar. Deze bedrijven zijn in het bezit van het OSB-Keurmerk en voldoen daarbovenop ook nog eens aan alle gestelde eisen met betrekking tot het veilig werken op hoogte.U neemt een bedrijf in de arm dat zich houdt aan de veiligheidseisen die door de branche worden gehanteerd en die zijn vastgelegd in de branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een bedrijf dat met u meedenkt en u waarschuwt voor bepaalde risico’s op het gebied van veiligheid. Dat is een veilig idee! De gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling door middel van audits op kantoor én op de werklocatie.

In het OSB-Keurmerk register kunt u zien welke organisaties over het Keurmerk G&G beschikken.

Waar moet een bedrijf aan voldoen om het OSB-Keurmerk Glas en Gevel te mogen voeren?
Het bedrijf is lid van brancheorganisatie OSB en in het bezit van het OSB-Keurmerk. Een OSB-lid wordt jaarlijks door een onafhankelijke certificerende instelling gecontroleerd op toepassing van wet- en regelgeving, afdracht van belastingen en premies, toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en enkele schoonmaakspecifieke eisen, zoals het beschikken over de juiste verzekeringen (opzicht) en uiteraard op naleving van de CAO.

Het OSB Keurmerk Glas & Gevel bestaat sinds 2007. In 2014 is het keurmerk aangepast. Klik hier aan welke eisen je moet voldoen (versie december 2014).

Aanvullend voor glas- en gevelreinigers
Naast bovenstaande eisen moet het bedrijf voldoen aan een aantal specifieke eisen op het gebied van glas- en gevelreiniging.

Regels

  • Het bedrijf houdt zich aan de wettelijke voorschriften en brancheafspraken op het gebied van veilig werken op hoogte, zoals vastgelegd is in de branche RI&E.
  • Het bedrijf beschikt voor alle objecten over een actuele object RI&E.
  • Gevelreiniging wordt uitgevoerd conform de leidraad Gevelreiniging waardoor zowel voorafgaand aan de werkzaamheden als in de praktijk ter plaatse, een beoordeling gemaakt kan worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden volgens de geldende milieuregels.

Middelen

  • Er wordt alleen gewerkt met veilige en goedgekeurde/gecertificeerde middelen, materialen en installaties. Gevelinstallaties van de opdrachtgever moeten ook op veiligheid gekeurd zijn.
  • Medewerkers gebruiken alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Personeel

  • Het uitvoerend personeel moet aantoonbaar vakbekwaam zijn en bij indiensttreding instructie hebben gehad op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
  • Het personeel (of eventueel de onderaannemer) moet voor aanvang van het werk geïnstrueerd zijn over de regels en voorschriften die gelden op het object.

Certificering

OSB heeft met de volgende certificerende instellingen afspraken gemaakt over de toetsing van het OSB-Keurmerk Glas & Gevel:

Meer informatie:

Je kunt voor meer informatie ook bellen via (073) 648 38 50 of mailen: info@osb.nl.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk