Commissie Arbeidsvoorwaarden

De commissie arbeidsvoorwaarden volgt nauwlettend alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en doet zo nodig zelfstandig onderzoek. Zij bespreekt ter voorbereiding op de vergaderingen van het RAS-bestuur de agenda en draagt in grote mate bij aan de voorbereiding van de cao-onderhandelingen. Ook houdt de commissie zich bezig met de uitwerkingen van de cao-afspraken, de ontwikkelingen rond wet- regelgeving, jurisprudentie en voorkomende zaken op HRM-gebied.