Commissie Opleiding & Training

De commissie Opleiding & Training volgt de ontwikkeling van de opleidingen op brancheniveau (vak- en taalgericht). Verder checkt de commissie de eindtermen en de toetstermen en oriënteert zij zich op eventueel alternatieve/aanvullende opleidingen. Als specialistengroep adviseert deze commissie de commissie Arbeidsvoorwaarden over opleidingsaangelegen.