Platform Landelijk

Het platform Landelijk komt vier keer per jaar bij elkaar. In dit platform worden onderwerpen besproken die vooral bij de grote bedrijven in de sector spelen zoals lobbyonderwerpen en verzuimvraagstukken.

In het Platform Landelijk hebben de volgende leden zitting: