Platform Reconditionering

Sinds april 2015 is het OSB-Platform Reconditionering actief als opvolger van het Platform Calamiteiten. Dit Platform is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Aanleiding voor de doorstart van het platform is de wens vanuit de vier initiatiefnemers om de branche zo gezond mogelijk te houden. Hierbij is het de bedoeling dat de bedrijven die actief zijn in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Het Platform beweegt zich op de gebieden die alle bedrijven actief in het segment reconditionering aangaan. Het Platform houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het OSB Platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het Platform.

Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van OSB wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van OSB welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.

Speerpunten Platform Reconditionering in 2018
Klik hier voor de speerpunten van het platform voor dit jaar.

Terugblik speerpunten Platform Reconditionering 2017
Klik hier om terug te blikken op de speerpunten van 2017. Wat is er gerealiseerd?

Hoe kijkt u aan tegen het OSB-Platform Reconditionering? Herkent u de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms via (073) 648 38 50.

Bent u (nog) geen lid van OSB, klik dan hier door naar een document met voordelen van lidmaatschap voor aangesloten leden actief in reconditionering en/of neem contact op met onze bedrijfsadviseur Mark Samsom voor meer informatie.

Dag van de Ondernemer

Wij danken alle schoonmaakondernemers én specialistische reinigers voor alles wat jullie dag in dag uit doen. Jullie houden Nederland aan het werk #dagvandeondernemer Auteur OSBBrancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-KeurmerkMail | Web | Twitter | More Posts (199)

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Training asbest herkennen

Tijdens de laatste brede bijeenkomst reconditionering op 10 oktober jl. verzorgde Hans de Jong van SGS Search een presentatie over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Hij ging vooral in op asbest. In de discussie na de presentatie werd duidelijk dat de branche behoefte heeft aan een opleiding waarin het herkennen van asbest centraal staat. Via Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik activiteiten Reconditionering 2017

In 2017 is het Platform aan de slag geweest met onder andere: Opleidingen Per 1 januari 2017 is de brede vakopleiding verdwenen en kennen we een basisvakopleiding met aanvullende modules: basisopleiding reiniging na calamiteiten inclusief onderdeel uitvoering salvage: via SVS, 5 lesdagen van 7 uur, RAS-bijdrage van 580 euro; vervolgmodule reiniging na calamiteiten met hogedrukreinigen Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koude dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen. Artikel 33 zegt dat de werkgever bij onwerkbaar weer de werknemer andere dan de Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg & Alie Dijkstra

Plaats een reactie Lees verder →

Terugblik cao onderhandelingen

Binnen drie maanden een onderhandelingsresultaat bereiken voor een nieuwe cao: dat leek bijna een utopie. Toch slaagden werkgevers en werknemers voor de schoonmaak-en glazenwassersbranche erin om binnen drie maanden en na ‘slechts’ zes onderhandelingsronden een akkoord te sluiten. De buitenwereld leek verbaasd: er was toch altijd gedoe in die sector. Ingewijden wisten beter: de afgelopen Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuwsbrief reconditionering 2017 is verschenen

De tweede Nieuwsbrief reconditionering, bedoeld voor specialisten actief in reconditionering, is op 27 maart verschenen. Deze Nieuwsbrief komt jaarlijks (in het voorjaar) uit. In de nieuwsbrief blikken we terug op de activiteiten in 2016 en kijken we vooruit naar waar we ons in 2017 als Platform Reconditionering voor gaan inzetten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben na Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →