Preventie, Verzuim en Re-integratie

OSB heeft een tweetal partijen geselecteerd die u kunnen ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Kenmerkend voor deze partijen is dat zij ervaring hebben in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Sluit uw visie aan bij de visie van ArboAnders en/of die van TrajectConsult? Neem dan vrijblijvend contact op met deze partijen.


Voor uw totale verzuimbegeleiding kunt u gebruik maken van het OSB Verzuimsteunpunt / Arbo Anders.

DrukwerkHet OSB Verzuimsteunpunt ondersteunt u in de totale verzuimbegeleiding, daar waar u vindt dat het nodig is, met diensten en producten op het gehele vlak van preventie, interventie, re-integratie 1e en 2e spoor. Het OSB Verzuimsteunpunt is niet alleen een professionele helpdesk, maar voert ook de regie en coördinatie van het verzuimtraject in samenspraak met de werkgever. De dienstverlening van het OSB Verzuimsteunpunt bestaat eigenlijk uit een tweetal diensten.
De eerste dienst is arbodienstverlening via ArboAnders. Deze dienstverlening is afgestemd op de specifieke behoeftes en wensen van de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
De tweede dienst is het verwijzen naar gecontracteerde bedrijven die gespecialiseerd zijn op gebied van preventieve trainingen of behandelingen, interventietrajecten en re-integratie 1e en 2e spoor. Naast het doorverwijzen houdt de verzuimmanager van ArboAnders, in samenspraak met de werkgever, controle op de voortgang en stuurt bij wanneer dat nodig is. De geselecteerde bedrijven zijn allen gecontracteerd op basis van ervaring in de schoonmaak- of soortgelijke branches en leveren hun producten en diensten tegen zeer scherpe prijzen en/of voorwaarden. Door gebruik te maken van het OSB Verzuimsteunpunt heeft u maar één aanspreekpunt voor het gehele traject en dat tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding!

Afhankelijk van uw wens wat u zelf wilt doen dan wel wilt uitbesteden, kan het OSB Verzuimsteunpunt u vier verschillende pakketten aanbieden, oplopend van een pakket met een hogere zelfwerkzaamheid (Clean Basis) tot het pakket waar u het gehele verzuimmanagement inclusief inschakelen bedrijfsarts uitbesteed (Clean Compleet). Kiest u voor een maatwerk aanpak dan is Clean Intern voor u de oplossing. U heeft dan de bedrijfsarts bij u op locatie.

De prijsstelling is gebaseerd op het aantal arbeidsplaatsen in uw bedrijf. Daarnaast wordt er t.a.v. seizoenspieken waarbij er sprake is van een kortdurende toename van personeel, een separaat seizoenscontract gemaakt, waarbij u naar rato betaalt! U betaalt dus nooit teveel, maar u kunt wel gebruik maken van de optimale verzuimbegeleiding van het OSB Verzuimsteunpunt.

OSB Verzuimbegeleidingpakketten

Verzuimbegeleiding
– Eén aanspreekpunt, uw eigen verzuimmanager
– Actieve verzuimbegeleiding 1e en 2e ziektejaar
– Ondersteuning en bewaking in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
– Opstellen en documenteren van probleemanalyse en FML
– Advies re-integratieplan
– Verzamelen en controleren van dossiermateriaal (o.a. actueel oordeel t.b.v. het re-integratieverslag)
– Melding beroepsziekten bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
– Organisatiebreed advies
– Inzet professionals

Signalering in verzuimregistratiesysteem
– Registratie ziek- en herstelmeldingen door werkgever
– Online uw verzuim 24 uur per dag volgen
– Online verzuimrapportages samenstellen en uitdraaien
– Signalering doorlopende ziekmelding (28 dagen)
– Signalering vangnetsituatie
– Signalering frequent verzuim
– Signalering oproep bedrijfsarts
– Signalering opstellen plan van aanpak
– Signalering opstellen periodieke evaluatie plan van aanpak
– Signalering opstellen eerstejaars evaluatie door werkgever en werknemer
– Tijdige signalering versturen WIA-aanvraag naar UWV
– Signalering beoordelingen WIA-aanvraag na 2 jaar ziekte
– Automatische verzuimoverzichten naar uw verzuimverzekeraar

Naast de kwalitatieve hoogstaande dienstverlening krijgt u korting op het reguliere tarief. Deze korting is reeds in de prijs verwerkt.

 Klik hier voor een uitgebreid tarievenoverzicht

Voor meer informatie:
Adviseur ArboAnders
Geert Dozeman
T 06 – 551 73 936
geert.dozeman@arboanders.nl
www.arboanders.nl

TrajectConsult, betaalbare maatwerk re-integratie

PrintOSB en TrajectConsult hebben begin 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. TrajectConsult zal voor de leden van OSB trajecten uit gaan voeren in het kader van tweede spoor re-integratie.

Wat kunt u van TrajectConsult verwachten?
TrajectConsult is gespecialiseerd in de uitvoering van tweede spoor re-integratie. Als u langdurig zieke medewerkers heeft, bent u verplicht om uiterlijk vanaf het begin van het tweede ziektejaar een tweede spoor re-integratietraject in te zetten. Doet u dit niet, of niet goed genoeg, dan kan UWV u een loonsanctie opleggen ter hoogte van maximaal een jaarsalaris.

Binnen de afspraken met OSB bieden wij maatwerktrajecten aan die, afhankelijk van de situatie, bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Intake- en kennismakingsgesprek: Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats in aanwezigheid van de werkgever, de deelnemer en de coach van TrajectConsult. Gedurende het intakegesprek zal worden ingegaan op de specifieke omstandigheden en belemmeringen van de deelnemer. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld. Het intakegesprek wordt binnen 1 week na aanmelding ingepland.
  • Begeleiding en bemiddeling: De medewerker wordt door ons 1 op 1 klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat we onder meer aan de slag gaan met het opstellen van brief en cv, het oefenen van het sollicitatiegesprek en directe begeleiding naar een andere baan.
  • Begeleiding en bemiddeling kan met of zonder intensieve jobsearch uitgevoerd worden.

Aanvullende dienstverlening
Beroepskeuze-/ competentieonderzoek of uitgebreidere testen: Uiteraard in overleg met u.
-Bemiddeling werkgevers onderlingAls u zelf een andere werkgever voor uw medewerker heeft gevonden kunnen wij dit proces ondersteunen en u wijzen op eventuele voordelen en subsidies.

Het maatwerktraject heeft een looptijd van 3 maanden en kan steeds worden verlengd met een periode van 3 maanden.

Dit maakt ons uniek

  • Een online werkomgeving voor de medewerker, dus altijd alle informatie beschikbaar.
  • Plaatsingspercentage: 53% (periode 2006-2013. bron: Blik op Werk).
  • Rapportcijfers: deelnemers 8,3. Opdrachtgevers 9,2 (bron: Blik op Werk/Cedeo).
  • Korte lijnen: met RapportageOnline 24 uur per dag inzicht in het trajectverloop.
  • Landelijke dekking maar bekend met de regionale arbeidsmarkt.
  • Onze garantie: het traject voldoet aan de eisen die UWV aan u stelt.
  • Door onze afspraken met OSB een zeer concurrerend tarief!

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op via 073-5036732 of kijk op www.trajectconsult.nl/osb.

Methode UNIREF