Schoonmaak in anderhalve meter-economie

Schoonmaken is en blijft belangrijk, zeker nu tijdens de 1,5 meter-economie. Om ondernemers uit verschillende sectoren bij te staan, heeft OSB protocollen ontwikkeld, waarin we handvaten geven voor goede schoonmaak.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens, daarnaast kan overdracht ook plaatsvinden via onder meer deurklinken, lichtknopjes, prullenbakken, balies of tafels. Goede schoonmaak is daarom essentieel om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent dat, naast de reguliere schoonmaak, er in deze corona-tijd extra aandacht moet zijn voor de reiniging van de deurklinken en dergelijke. #SchoonMaaktMogelijk

De verschillende protocollen zijn overeenkomstig de corona-richtlijnen van de Rijksoverheid / RIVM.

Uitgebreide en beknopte schoonmaakprotocollen tijdens 1,5 meter-economie

Schoonhouden flexplekken tijdens de 1,5 meter economie

Kantoren in Nederland tellen miljoenen (flex)werkplekken. In dit coronatijdperk zijn het de flex werkplekken die niet de voorkeur hebben. Maar er zijn kantoren en werkplekken waar (nog) niet op een andere manier gewerkt kan worden. Hoe zorg je dat alle en juist die flexplekken schoon en hygiënisch blijven? OSB stelt daarvoor een Schoonmaakprotocol voor (flex)werkplekken beschikbaar.

Aanvullingen schoonmaak in protocollen andere sectoren tijdens 1,5 meter economie

Sectoren en bedrijven bereiden momenteel protocollen voor om aan de slag te kunnen gaan volgens de nieuwe regels. Schoonmaak is daar een essentieel onderdeel van. Waneer zo'n protocol een aanvulling krijgt voor schoonmaak, worden deze documenten hier gepubliceerd. 

Protocolwijzer voor schoonmakers

In samenwerking met de RAS zijn drie protocollen gemaakt. Elke protocol beschrijft een andere situatie en welke beschermende maatregelen schoonmakers en bedrijven moeten toepassen. Check eerst de PROTOCOLWIJZER om de bepalen welk protocol je nodig hebt. Deze leid je in drie vragen naar de veilige werkwijze voor jouw situatie. 

Download vervolgens het benodigde protocol:

  • Protocol A (schoonmaken in algemene ruimtes waar geen coronapatiënten worden behandeld)
  • Protocol B (schoonmaken in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je 1,5 meter afstand kunt houden)
  • Protocol C (schoonmaken in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je geen 1,5 meter afstand kunt houden)