Speerpunten reconditionering 2018

Het Platform zal zich in 2018 richten op:

Communicatie: organiseren van een ledenbijeenkomst in april en een brede themabijeenkomst in oktober. En verder het verzenden van de derde nieuwsbrief in het voorjaar (interne communicatie). Wat betreft de externe communicatie richten we ons (via overleggen, artikelen in bladen en nieuwsbrieven etc.) op o.a. verzekeraars en experts. Ook gaan we (verder) aan de slag met het communicatieplan.

CAO: maken van een overzicht van wensen en prioriteiten voor de onderhandelingen van de CAO van 2019 en verder.

Opleidingen: actief volgen van ontwikkelingen bij de RAS m.b.t. opleidingen en examens. Verder bewaken dat er een alternatieve locatie beschikbaar is voor opleiding en examen van specialisten als eind 2018 locatie van SVS in Arnhem sluit.

Code: over het voetlicht brengen van de Code bij individuele verzekeraars. En verder ook het stimuleren van het gebruik van een standaardbestek. Hoe doen we zaken met elkaar en houden we het helder en open en clean. Voorkom misverstanden en miscommunicatie.

Lobby: voeren van gesprekken met Verbond van Verzekeraars en NIVRE. We willen immers aanspreekpunt/loket zijn van deze partijen en verder ook om de relatie te verbeteren.

Stichting Salvage: periodiek voeren van gesprekken over o.a. kwaliteitscriteria schadestopbedrijven

Facturatieproces: verzekeraars en expertisebureaus hebben begin 2018 een mail gehad van het platformbestuur. Eén van de knelpunten waar reconditioneerders tegenaan lopen is het proces van facturatie in de branche en meer specifiek de tijdsduur tussen het einde van de werkzaamheden en het betaald krijgen van de gemaakte kosten. In onze mail hebben we een aantal suggesties gedaan inzake  zekerheid rondom betaling, doorlooptijd tot aanbod factuur bij verzekeraar (akkoord expert), eigen risico/verhalen van BTW en verwerken Akte van Cessie. De eerste reacties zullen worden teruggekoppeld tijdens de bijeenkomst in april.

Nationaal Calamiteiten Platform (NCP): vervolgoverleg voeren inzake NCP met de Stichting Salvage.

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms